cselekmény fn 4B

1. (Irodt is) ’〈elbeszélő v. drámai műben, filmben stb.:〉 az eseményeknek, ill. a szereplők megnyilvánulásainak egymást követő, egymáshoz kapcsolódó, (művészi) tudatossággal megszerkesztett és ábrázolt folyamata’ ❖ Népszinműben a népélet és drámai cselekmény egy-azonos, és elválaszthatlan (1855 Egressy Gábor 8123006, 234) | [a balett] minden megokolás vagy alkalomszerűség nélkül harapódzott el az opera cselekményében (1914 Hevesi Sándor 9247004, 172) | [a film] cselekményének egy része egy nagy vállalat környezetében, másik része pedig az Alpokban játszódik (1942 Új Magyarság dec. 25. C5256, 13) | az igazi írónál a véletlen, a váratlan, nemcsak tovább viszi, tovább bonyolítja a cselekményt, de új oldaláról is bemutatja a regény hősét (1961 Földes Anna 9154003, 65) | A hazai színpad hatása természetesen ott a legerősebb, ahol a táncjáték cselekménye eredetiség felé törekszik, segítve a verbunkosok színpadra emelését (1981 Kerényi Ferenc 1077002, 252).

2. ’megszabott mozzanatokból álló eljárás, művelet’ ❖ minden megye válasszon az előbbvaló nemesekből 8-10-12 királyi embert, kik a vizsgálatok, idézések, ünnepélyes birtokbahelyezések s más törvényes cselekményekben a káptalanbeli emberekkel járjanak el (1889 Salamon Ferenc 8402004, 239) | A gazdasági cselekmények folyamatát három fokozatba szokás osztályozni, ezek: a termelés, az elosztás és a fogyasztás (1929 Dolgozó Asszonyok Lapja 2122001, 40) | újév napján szóval és cselekményekkel igyekeztek biztosítani az egyén és a közösség jólétét, szerencséjét az elkövetkezendő esztendőben (1981 Dömötör Tekla 1039007, 165) | középkori eredetű volt a liturgikus cselekményekért (keresztelés, esketés, temetés stb.) fizetendő, eredetileg önkéntes, de a reformáció idején már kötelező érvényű fizetség (1990 Magyar néprajz CD47).

3. (rég) ’végrehajtott tett, ill. folyamatos v. folyamatban levő tevékenység’ ❖ Ne tréfálj ember! vígyázz nem kell hírtelenkedni e’ cselekménnyel (1824 Maróthy Mátyás–Nátly József C3312, 30) | Tisztelője vagyok az aggságnak, főképp ha ennek idős lételét nemes cselekmények, polgári rények [= erények] érdemítik (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 111) | A király ministerek által kormányoz, ezek felelősek az országgyülésnek, a király minden az országot illető cselekményeiért (1873 Jánosi Ferenc 8205001, 10).

3a. (Jog) ’a jog által szabályozott, ill. a büntetőjog eszközeivel szankcionálni rendelt tevékenység’ ❖ Rettenetes eset! poenalis [= büntetendő] cselekmény (1825 Maróthy Mátyás C3037, 61) | A fegyelmi vétség büntethetősége elévül, ha annak alapját képező cselekmény, vagy mulasztás idejétől kezdve két év lefolyt anélkül, hogy a feljelentés megtétetett volna (1880 Törvényszéki Csarnok 8668002, 355) | [van olyan jogelméleti felfogás,] mely a kötelmi adós tartozását nem bizonyos teljesítési cselekmények végzésében, hanem egy meghatározott eredmény létrehozásában fogja fel (1957 Marton Géza 1106001, 52) | A Büntető Törvénykönyv 127. paragrafusa a vádlott által elkövetett cselekményre szabadságvesztést ír elő (1973–1974 Betlen János 9814006, 158).

J: cselekedet, cselekvény.

Ö: bűn~, terror~.

ÖU: fő~, mellék~, szokás~.

ÖE: ~dús, ~elem, ~építés, ~fonál, ~láncolat, ~modell, ~szövés.

Sz: cselekményű.

Vö. ÉrtSz.; TESz. cselekedik; ÉKsz.

cselekmény főnév 4B
1. (Irodt is)
〈elbeszélő v. drámai műben, filmben stb.:〉 az eseményeknek, ill. a szereplők megnyilvánulásainak egymást követő, egymáshoz kapcsolódó, (művészi) tudatossággal megszerkesztett és ábrázolt folyamata
Népszinműben a népélet és drámai cselekmény egy-azonos, és elválaszthatlan
(1855 Egressy Gábor)
[a balett] minden megokolás vagy alkalomszerűség nélkül harapódzott el az opera cselekményében
(1914 Hevesi Sándor)
[a film] cselekményének egy része egy nagy vállalat környezetében, másik része pedig az Alpokban játszódik
(1942 Új Magyarság dec. 25.)
az igazi írónál a véletlen, a váratlan, nemcsak tovább viszi, tovább bonyolítja a cselekményt, de új oldaláról is bemutatja a regény hősét
(1961 Földes Anna)
A hazai színpad hatása természetesen ott a legerősebb, ahol a táncjáték cselekménye eredetiség felé törekszik, segítve a verbunkosok színpadra emelését
(1981 Kerényi Ferenc)
2.
megszabott mozzanatokból álló eljárás, művelet
minden megye válasszon az előbbvaló nemesekből 8-10-12 királyi embert, kik a vizsgálatok, idézések, ünnepélyes birtokbahelyezések s más törvényes cselekményekben a káptalanbeli emberekkel járjanak el
(1889 Salamon Ferenc)
A gazdasági cselekmények folyamatát három fokozatba szokás osztályozni, ezek: a termelés, az elosztás és a fogyasztás
(1929 Dolgozó Asszonyok Lapja)
újév napján szóval és cselekményekkel igyekeztek biztosítani az egyén és a közösség jólétét, szerencséjét az elkövetkezendő esztendőben
(1981 Dömötör Tekla)
középkori eredetű volt a liturgikus cselekményekért (keresztelés, esketés, temetés stb.s a többi) fizetendő, eredetileg önkéntes, de a reformáció idején már kötelező érvényű fizetség
(1990 Magyar néprajz)
3. (rég)
végrehajtott tett, ill. folyamatos v. folyamatban levő tevékenység
Ne tréfálj ember! vígyázz nem kell hírtelenkedni e’ cselekménnyel
(1824 Maróthy Mátyás–Nátly József)
Tisztelője vagyok az aggságnak, főképp ha ennek idős lételét nemes cselekmények, polgári rények [= erények] érdemítik
(1834 Ormós Zsigmond)
A király ministerek által kormányoz, ezek felelősek az országgyülésnek, a király minden az országot illető cselekményeiért
(1873 Jánosi Ferenc)
3a. (Jog)
a jog által szabályozott, ill. a büntetőjog eszközeivel szankcionálni rendelt tevékenység
Rettenetes eset! poenalis [= büntetendő] cselekmény
(1825 Maróthy Mátyás)
A fegyelmi vétség büntethetősége elévül, ha annak alapját képező cselekmény, vagy mulasztás idejétől kezdve két év lefolyt anélkül, hogy a feljelentés megtétetett volna
(1880 Törvényszéki Csarnok)
[van olyan jogelméleti felfogás,] mely a kötelmi adós tartozását nem bizonyos teljesítési cselekmények végzésében, hanem egy meghatározott eredmény létrehozásában fogja fel
(1957 Marton Géza)
A Büntető Törvénykönyv 127. paragrafusa a vádlott által elkövetett cselekményre szabadságvesztést ír elő
(1973–1974 Betlen János)
ÖU: főcselekmény, mellékcselekmény, szokáscselekmény
ÖE: cselekménydús, cselekményelem, cselekményépítés, cselekményfonál, cselekményláncolat, cselekménymodell, cselekményszövés
Sz: cselekményű
Vö. ÉrtSz.; TESz. cselekedik; ÉKsz.

Beállítások