csillagvizsgáló mn és fn 1A

I. mn

1. ’csillagászati megfigyelések, kutatások céljára épített v. haszn. 〈épület, helyiség〉, ill. ilyen megfigyeléseket, kutatásokat végző 〈intézmény〉’ ❖ annak idejében a’ Tsillag visgáló toronynak elöl-járója (1786 Magyar Hírmondó C0274, 182) | a’ Tudományok egyeteme Nagy-Szombatból 1777-ben Budára általhozatván, e’ Hazánk anyavárosában állítattandó Tsillagvisgáló házrúl-is kezdettek gondolkozni (1817 Tudományos Gyűjtemény C5485, 140) | A könyvtárépület csillagvizsgáló szobájának mennyezetét az égbolt díszítette (1939 Kardos Tibor CD43) | A rend több tagja elismert képviselője volt az európai asztronómiának, s az első európai csillagvizsgáló intézetet is jezsuiták alapították (1973 Lakó György CD30).

1a. ’ilyen megfigyelésekre, kutatásokra való 〈műszer, berendezés〉’ ❖ sok féle csillag visgáló, és Musika eszközöket … lehet látni (1794 Ciane ford. C1222, 217) | ha jól megvisgáltatik a’ nap Herſchelnek moſtani új megjobbított tsillag visgáló tsőjével, éppen nem tetſzik égő teſtnek (1809 Varga Márton 8510002, 54) | Feleségem a csillagvizsgáló távcsöveknél ül (1936 Szalatnai Rezső CD10) | [a] polgármester avatta fel tegnap Székesfehérvárott a szabadművelődési házban a város új csillagvizsgáló távcsövét (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’csillagászati jelenségekkel, kérdésekkel (tudományosan) foglalkozó 〈személy, csoport〉, ill. ilyen jelenségekkel, kérdésekkel foglalkozó 〈tudomány, cikk〉’ ❖ A’ hires Tsillag Visgáló Halléjus meg-mutatta azt, hogy 13. Tsillagnál több nem lehet ollyan közel mi hozzánk (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293001, 74) | Tizedik Alfonzus király hires lett ama hajlandóság által, mellyel az asztronómiához avagy a csillagvizsgáló tudományhoz viseltetett (1815 k. Verseghy Ferenc 7373015, 138) | Mindazon kisebb, nagyobb fényeket, mellyeket fejünk felett az égen látunk, a csillagvizsgáló tudósok égi testek-nek, vagy csillagoknak nevezik (1855 Vasárnapi Újság CD56) | Csillagászati munkájáért, mely angolúl is megjelent, a londoni kir. csillagvizsgáló társaság rendes tagjának választotta [Gothard Sándort] (1894 Szinnyei József CD27) | a mathematikai, csillagvizsgáló és időszámlálási czikkek (1913 e. Szinnyei József CD27).

II. fn

1. ’csillagászati megfigyelésekre, kutatásokra berendezett épület, helyiség’ ❖ Dubranovszkij csufot tett a Mátyás házábúl, Csillagvizsgálót csinált király lakásábúl (1813 Pálóczi Horváth Ádám C2122, 128) | Ott állott előtte a Gellérthegy, kivilágitott csillagvizsgálójával (1851 Székely József C3910, 153) | A kolumbiai egyetem csillagvizsgálóján van jelenleg a világ legpontosabb időmérőinek egyike (1908 Budapesti Hírlap nov. 14. C4696, 26) | Kisebb összegekkel támogattuk […] az Orsolya-iskola csillagvizsgálójának felújítását (2000 Kubinszky Mihály CD52).

1a. (tulajdonnév részeként is) ’csillagászati megfigyeléseket, kutatásokat végző intézmény’ ❖ A sz.-pétervári observatorium (csillagvizsgáló) Európa legjelesebbjeinek egyike (1854 Vasárnapi Újság CD56) | eddig csak Győrben volt csillagvizsgáló. Az csinálta meg az egész ország számára az időjárást (1879 Jókai Mór CD18) | [Sajnovics János] tehetséges matematikus és csillagász volt, ezért a Jézus-Társaság Bécsbe küldte Hell Miksa európai hírű jezsuita-asztronómus mellé, hogy a császári udvari csillagvizsgálóban továbbképezze magát (1931 Pintér Jenő CD44) | A harmadik rész […] a Szegedi Csillagvizsgáló és a TIT Budapesti Planetáriumának éves beszámolóit közli (1997 Új Könyvek CD29).

2. (rég) ’csillagász’ ❖ Haſonlóképen vagyon, a’ nagy Égi teſtekkel, és e’ Világnak azokból egybe ſzerkeztetett roppant alkotványával-is a’ dolog, a’ mellyet a’ Tsillag Visgálóknak mestersége tett eſméreteſsé (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293001, 65) | A’ nap gömbölyű teſt, és nem tſak bizonyos útat, vagy is kerületet teſz, hanem a’ tengelye körűl is fordúl. A’ makuláinak felfödözése előtt a’ tsillagvisgálók tsak gondolták, hogy gömbölyű (1809 Varga Márton 8510002, 58) | [a bolygók] olly sokan vannak, hogy a csillagvizsgálók csak a már látottakat is alig birják számba venni (1851 A Falu Könyve C1667, 53) | hajdanában a csillagvizsgálók használták ezt a műszert (1941 Elek Artúr CD10).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

csillagvizsgáló melléknév és főnév 1A
I. melléknév
1.
csillagászati megfigyelések, kutatások céljára épített v. haszn. 〈épület, helyiség〉, ill. ilyen megfigyeléseket, kutatásokat végző 〈intézmény〉
annak idejében a’ Tsillag visgáló toronynak elöl-járója
(1786 Magyar Hírmondó)
a’ Tudományok egyeteme Nagy-Szombatból 1777-ben Budára általhozatván, e’ Hazánk anyavárosában állítattandó Tsillagvisgáló házrúl-is kezdettek gondolkozni
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
A könyvtárépület csillagvizsgáló szobájának mennyezetét az égbolt díszítette
(1939 Kardos Tibor)
A rend több tagja elismert képviselője volt az európai asztronómiának, s az első európai csillagvizsgáló intézetet is jezsuiták alapították
(1973 Lakó György)
1a.
ilyen megfigyelésekre, kutatásokra való 〈műszer, berendezés〉
sok féle csillag visgáló, és Musika eszközöket … lehet látni
(1794 Ciane ford.)
ha jól megvisgáltatik a’ nap Herſchelnek moſtani új megjobbított tsillag visgáló tsőjével, éppen nem tetſzik égő teſtnek
(1809 Varga Márton)
Feleségem a csillagvizsgáló távcsöveknél ül
(1936 Szalatnai Rezső)
[a] polgármester avatta fel tegnap Székesfehérvárott a szabadművelődési házban a város új csillagvizsgáló távcsövét
(1995 Magyar Hírlap)
2. (rég)
csillagászati jelenségekkel, kérdésekkel (tudományosan) foglalkozó 〈személy, csoport〉, ill. ilyen jelenségekkel, kérdésekkel foglalkozó 〈tudomány, cikk〉
A’ hires Tsillag Visgáló Halléjus meg-mutatta azt, hogy 13. Tsillagnál több nem lehet ollyan közel mi hozzánk
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
Tizedik Alfonzus király hires lett ama hajlandóság által, mellyel az asztronómiához avagy a csillagvizsgáló tudományhoz viseltetett
(1815 k. Verseghy Ferenc)
Mindazon kisebb, nagyobb fényeket, mellyeket fejünk felett az égen látunk, a csillagvizsgáló tudósok égi testek-nek, vagy csillagoknak nevezik
(1855 Vasárnapi Újság)
Csillagászati munkájáért, mely angolúl is megjelent, a londoni kir.királyi csillagvizsgáló társaság rendes tagjának választotta [Gothard Sándort]
(1894 Szinnyei József)
a mathematikai, csillagvizsgáló és időszámlálási czikkek
(1913 e. Szinnyei József)
II. főnév
1.
csillagászati megfigyelésekre, kutatásokra berendezett épület, helyiség
Dubranovszkij csufot tett a Mátyás házábúl, Csillagvizsgálót csinált király lakásábúl
(1813 Pálóczi Horváth Ádám)
Ott állott előtte a Gellérthegy, kivilágitott csillagvizsgálójával
(1851 Székely József)
A kolumbiai egyetem csillagvizsgálóján van jelenleg a világ legpontosabb időmérőinek egyike
(1908 Budapesti Hírlap nov. 14.)
Kisebb összegekkel támogattuk […] az Orsolya-iskola csillagvizsgálójának felújítását
(2000 Kubinszky Mihály)
1a. (tulajdonnév részeként is)
csillagászati megfigyeléseket, kutatásokat végző intézmény
A sz.-péterváriszentpétervári observatorium (csillagvizsgáló) Európa legjelesebbjeinek egyike
(1854 Vasárnapi Újság)
eddig csak Győrben volt csillagvizsgáló. Az csinálta meg az egész ország számára az időjárást
(1879 Jókai Mór)
[Sajnovics János] tehetséges matematikus és csillagász volt, ezért a Jézus-Társaság Bécsbe küldte Hell Miksa európai hírű jezsuita-asztronómus mellé, hogy a császári udvari csillagvizsgálóban továbbképezze magát
(1931 Pintér Jenő)
A harmadik rész […] a Szegedi Csillagvizsgáló és a TITTudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Planetáriumának éves beszámolóit közli
(1997 Új Könyvek)
2. (rég)
Haſonlóképen vagyon, a’ nagy Égi teſtekkel, és e’ Világnak azokból egybe ſzerkeztetett roppant alkotványával-is a’ dolog, a’ mellyet a’ Tsillag Visgálóknak mestersége tett eſméreteſsé
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
A’ nap gömbölyű teſt, és nem tſak bizonyos útat, vagy is kerületet teſz, hanem a’ tengelye körűl is fordúl. A’ makuláinak felfödözése előtt a’ tsillagvisgálók tsak gondolták, hogy gömbölyű
(1809 Varga Márton)
[a bolygók] olly sokan vannak, hogy a csillagvizsgálók csak a már látottakat is alig birják számba venni
(1851 A Falu Könyve)
hajdanában a csillagvizsgálók használták ezt a műszert
(1941 Elek Artúr)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások