dászkál fn 4A1 (rég v. nyj)dászkel

’kántori feladatokat is ellátó, egyházi iskolában dolgozó román nemzetiségű tanár, tanító’ ❖ minden néptanitóvá lenni akaró egyed, ide értve a’ már hivataloskodó mestereket, ’s dászkeleket (kántorokat) is, ha ezen a’ vármegye javitotta fizetésben részesülni akar, tartozik egy a megye által kinevezendő bizottmány előtt iskolai bizonyitványát bemutatni (1842 Pesti Hírlap CD61) | egy esztendeje már, hogy az iskola leégett, azóta a falait benőtte a bogáncs, a dászkál is odábbállt, nincs, aki a gyerekeket tanítsa (1860 Jókai Mór CD18) | [aki a jóllakás vágyát] kielégiti, közelebb jut a nép szivéhez, mint a pópák, dászkelek és ügyvédek, a kik kepe [= az aratásból a papnak kijáró rész], preszkura [= a templomba vagy a papnak ajándékul vitt kalács], tandij, bélyeg és munkadij czimén mindig követelnek valamit a néptől, de sohasem adnak neki semmit (1895 Bartha Miklós 8615001, 106).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; SzT. dászkel; ÚMTsz.

dászkál főnév 4A1 (rég v. nyj)
dászkel 4B1
kántori feladatokat is ellátó, egyházi iskolában dolgozó román nemzetiségű tanár, tanító
minden néptanitóvá lenni akaró egyed, ide értve a’ már hivataloskodó mestereket, ’s dászkeleket (kántorokat) is, ha ezen a’ vármegye javitotta fizetésben részesülni akar, tartozik egy a megye által kinevezendő bizottmány előtt iskolai bizonyitványát bemutatni
(1842 Pesti Hírlap)
egy esztendeje már, hogy az iskola leégett, azóta a falait benőtte a bogáncs, a dászkál is odábbállt, nincs, aki a gyerekeket tanítsa
(1860 Jókai Mór)
[aki a jóllakás vágyát] kielégiti, közelebb jut a nép szivéhez, mint a pópák, dászkelek és ügyvédek, a kik kepe [= az aratásból a papnak kijáró rész], preszkura [= a templomba vagy a papnak ajándékul vitt kalács], tandij, bélyeg és munkadij czimén mindig követelnek valamit a néptől, de sohasem adnak neki semmit
(1895 Bartha Miklós)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; SzT. dászkel; ÚMTsz.

Beállítások