datálódik tn ige 12a5 (vál)

1. (ritk) ’〈írás()〉 a keletkezési idejét (és helyét) jelölő dátummal lesz ellátva, kelteződik’ ❖ [két hónap óta] nem tudok, nem hallottam Pestről semmit: nem láttam egy Hölgyfutárt vagy Viszhangot, nem olvastam egy verset, mi az özönvíz óta dátálódnék! (1852 Arany János 8014017, 98) | [Dömötör Jánosnak] az az egy-két költeménye, amely talán 1875 után datálódik (az időrendet csaknem lehetetlenség költeményei közt megállapítani): egy halott üzenetei (1936 Előd Géza CD10) | [a magyar hadifoglyok] „látogatásuk” emlékére […] nevüket felírták a falra, sokban tápot adva ezzel az „orosz cárt meggyilkoló idegenek” koncepciójának. Alig egy nappal a gyilkosság előtt datálódott például ez a tapétán hagyott névjegy: „Verhás András 1918 VII/15 e örsegen” (1995 Magyar Hírlap CD09) | valamennyi kérvény szeptember 27-ével bezárólag datálódott (1998 Balogh Elemér CD51).

2. ’vmi vmely időpontra v. időszakra esik, ill. kerül, tevődik’ ❖ A kézirat papírja azonban eredeti, gyártási ideje 1476 előttre datálódik (1964 V. Kovács Sándor CD53) | [A gazdasági kamarák számára] a kötelező tagdíj fizetésének időpontja egy évvel korábbra, 1995. január elsejére datálódik (1994 Magyar Hírlap CD09) | Márai Sándor naplójának 1985–1989-re – életének utolsó éveire – datálódó részeit tartalmazza a kötet (1999 Új Könyvek CD29).

3. ’〈helyzet, állapot, folyamat stb. (kezdete)〉 vmely időponttól számítódik’ ❖ a szegényül elment vitézek a következő 1547. év derekán gazdagon tértek haza tűzhelyeikhez, s némelyeknek mint pl. a tekintélyes Pető Jánosnak hatalma s gazdasága e háborútól datálódik (1877 Károlyi Árpád CD57) | Magyarország fenállása nem 1848 óta, hanem 1000 év óta datálódik (1897 Zichy Antal CD55) | Polybios szerint a római államnak és az ideális alkotmány felé való emelkedésnek kezdete a 12-táblás törvényhozással datálódik (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | [a bankok felelősségvállalása] a kártya elvesztésének, ellopásának bejelentésétől datálódik (1999 Figyelő CD2601).

4. ’〈vmi időben v. térben〉 vhova visszanyúlik, vhonnan származik’ ❖ [Rózsaági Antal Mintegy tíz évvel ezelőtt című regényének eseményei] olyan korszakból datálódnak, mely minden látszólagos szomoru külszine daczára is sok érdekességgel bir (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [A Népkert felújításával] áldozatul esik a hely, hol annyi édes szerelmi viszony köttetett, honnan nem egy boldog és boldogtan házasság datálódik (1880 Mikszáth Kálmán CD04) | [Móricz] emlékei jórésze ezerkilencszáz körülről datálódik s azóta magyar falu és kis város rohamosan átalakult (1926 Németh László² 9485028, 69) | Wilson Kipketer új világcsúcsot futott 800 méteren (1:41,25 p), átadva a múltnak Sebastian Coe 1981-ből datálódó 1:41,73 perces rekordját (1997 Magyar Hírlap CD09).

5. ’〈vmely helyzet, állapot stb.〉 okozatként származik, ered vhonnan’ ❖ Juczi szerelme Gergő irányában még onnan datálódik, hogy Gergő mint siheder iu náluk őrizte a falkát (1897 Tömörkény István C4317, 171) | a vallási súrlódások pedig onnan datálódtak, hogy Báthory István unszolására bátyja, Kristóf 1579-ben megtelepítette Kolozsvárt a jezsuitákat s egyúttal nekik adományozta a kolos-monostori apátságot, ami a protestánsokban erős visszatetszést szült (1940 Bánlaky József CD16) | Az új egészségügyi törvényből, a bevezetett betegjogi szakaszokból datálódik a betegjogi képviselő intézményének bevezetése is (2000 Országgyűlési Napló CD62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

datálódik tárgyatlan ige 12a5 (vál)
1. (ritk)
〈írás() a keletkezési idejét (és helyét) jelölő dátummal lesz ellátva, kelteződik
[két hónap óta] nem tudok, nem hallottam Pestről semmit: nem láttam egy Hölgyfutárt vagy Viszhangot, nem olvastam egy verset, mi az özönvíz óta dátálódnék!
(1852 Arany János)
[Dömötör Jánosnak] az az egy-két költeménye, amely talán 1875 után datálódik (az időrendet csaknem lehetetlenség költeményei közt megállapítani): egy halott üzenetei
(1936 Előd Géza)
[a magyar hadifoglyok] „látogatásuk” emlékére […] nevüket felírták a falra, sokban tápot adva ezzel az „orosz cárt meggyilkoló idegenek” koncepciójának. Alig egy nappal a gyilkosság előtt datálódott például ez a tapétán hagyott névjegy: „Verhás András 1918 VII/15 e örsegen”
(1995 Magyar Hírlap)
valamennyi kérvény szeptember 27-ével bezárólag datálódott
(1998 Balogh Elemér)
2.
vmi vmely időpontra v. időszakra esik, ill. kerül, tevődik
A kézirat papírja azonban eredeti, gyártási ideje 1476 előttre datálódik
(1964 V. Kovács Sándor)
[A gazdasági kamarák számára] a kötelező tagdíj fizetésének időpontja egy évvel korábbra, 1995. január elsejére datálódik
(1994 Magyar Hírlap)
Márai Sándor naplójának 1985–1989-re – életének utolsó éveire – datálódó részeit tartalmazza a kötet
(1999 Új Könyvek)
3.
〈helyzet, állapot, folyamat stb. (kezdete) vmely időponttól számítódik
a szegényül elment vitézek a következő 1547. év derekán gazdagon tértek haza tűzhelyeikhez, s némelyeknek mint pl.például a tekintélyes Pető Jánosnak hatalma s gazdasága e háborútól datálódik
(1877 Károlyi Árpád)
Magyarország fenállása nem 1848 óta, hanem 1000 év óta datálódik
(1897 Zichy Antal)
Polybios szerint a római államnak és az ideális alkotmány felé való emelkedésnek kezdete a 12-táblás törvényhozással datálódik
(1935 Hóman Bálint munkái)
[a bankok felelősségvállalása] a kártya elvesztésének, ellopásának bejelentésétől datálódik
(1999 Figyelő)
4.
〈vmi időben v. térben〉 vhova visszanyúlik, vhonnan származik
[Rózsaági Antal Mintegy tíz évvel ezelőtt című regényének eseményei] olyan korszakból datálódnak, mely minden látszólagos szomoru külszine daczára is sok érdekességgel bir
(1860 Vasárnapi Újság)
[A Népkert felújításával] áldozatul esik a hely, hol annyi édes szerelmi viszony köttetett, honnan nem egy boldog és boldogtan házasság datálódik
(1880 Mikszáth Kálmán)
[Móricz] emlékei jórésze ezerkilencszáz körülről datálódik s azóta magyar falu és kis város rohamosan átalakult
(1926 Németh László²)
Wilson Kipketer új világcsúcsot futott 800 méteren (1:41,25 pperc), átadva a múltnak Sebastian Coe 1981-ből datálódó 1:41,73 perces rekordját
(1997 Magyar Hírlap)
5.
〈vmely helyzet, állapot stb.〉 okozatként származik, ered vhonnan
Juczi szerelme Gergő irányában még onnan datálódik, hogy Gergő mint siheder iu náluk őrizte a falkát
(1897 Tömörkény István)
a vallási súrlódások pedig onnan datálódtak, hogy Báthory István unszolására bátyja, Kristóf 1579-ben megtelepítette Kolozsvárt a jezsuitákat s egyúttal nekik adományozta a kolos-monostori apátságot, ami a protestánsokban erős visszatetszést szült
(1940 Bánlaky József)
Az új egészségügyi törvényből, a bevezetett betegjogi szakaszokból datálódik a betegjogi képviselő intézményének bevezetése is
(2000 Országgyűlési Napló)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások