defterdár fn 4A7 (Tört)

’〈a török hódoltság korában:〉 vmely török fennhatóság alatt álló közigazgatási terület (vezető) pénzügyi tisztviselője’ ❖ Mint húll kasza alatt a fű, majd a jancsár Úgy húll karom által, húll a krími tatár, Sok turbános bassa, húll csalmás teerdár (1788 Gvadányi József C5115, 199) | A török hadseregnek egy részét tette azon lovas had, melyet a pasák, bégek és deerdárok, vagy is kincstartók jövedelmeik arányában tartoztak zsolddal ellátni (1864 Salamon Ferenc C3655, 114) | Török részről elesett a deerdár (a hadsereg fizető mestere) néhány kiváló tiszttel (1940 Bánlaky József CD16) | Jakub mind magasabbra emelkedett a hivatalos ranglétrán. Előbb birodalmi kincstartó (deerdár) lett, majd vezíri rangot kapott (1997 Fodor Pál CD58).

ÖU: fő~.

Sz: defterdári.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

defterdár főnév 4A7 (Tört)
〈a török hódoltság korában:〉 vmely török fennhatóság alatt álló közigazgatási terület (vezető) pénzügyi tisztviselője
Mint húll kasza alatt a fű, majd a jancsár Úgy húll karom által, húll a krími tatár, Sok turbános bassa, húll csalmás teerdár
(1788 Gvadányi József)
A török hadseregnek egy részét tette azon lovas had, melyet a pasák, bégek és deerdárok, vagy is kincstartók jövedelmeik arányában tartoztak zsolddal ellátni
(1864 Salamon Ferenc)
Török részről elesett a deerdár (a hadsereg fizető mestere) néhány kiváló tiszttel
(1940 Bánlaky József)
Jakub mind magasabbra emelkedett a hivatalos ranglétrán. Előbb birodalmi kincstartó (deerdár) lett, majd vezíri rangot kapott
(1997 Fodor Pál)
ÖU: fődefterdár
Sz: defterdári
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások