degenerál ige 1a

1. ts (Biol is) ’〈élőlényt v. csoportot vmilyen hatás, ill. vki v. vmi ezáltal〉 elkorcsosít, genetikailag elfajzottá tesz, amelynek eredményeként az élőlény az elődeire jellemző, rendsz. előnyös tulajdonságait elveszíti’ ❖ [a] pálinkaivás testileg-lelkileg […] degenerálja, megmételyezi az egymás után következő ivadékokat (1900 Budapesti Hírlap okt. 5. C0055, 2) | a beltenyésztés által degenerált egyedeknél [ti. a sertéseknél] beállt a mopszfej (1929 Az állatok világa ford. CD46) | Miután az izraelitákat a robotmunka nem degenerálta, Fáraó most gyermekgyilkosságot javasol (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | Az erdészet egyetlen stratégiai célja az lehet, hogy visszaadja az ember által degenerált erdőnek az önmegújító képességet (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (ritk, Orvos) ’〈vmely hatás, szer stb. szervet, testrészt〉 rendellenes fejlődési folyamat eredményeként bizonyos tulajdonságait megváltoztatva satnyává, csenevésszé tesz’ ❖ Ahol a luesz már szövetbeli elváltozásokat idézett elő, ahol ez a méreg már elvégezte súlyosan degeneráló, roncsoló munkáját, ott nincs segítség (1910 Ambrus Zoltán CD10) | [ha] a szülők pajzsmirigye degenerálva van, – ami szifilisznél, tuberkulózisnál, alkoholistáknál és maláriásoknál szokott előfordulni, – akkor a gyermek is sorvadt pajzsmiriggyel születhetik (1928 TolnaiÚjLex. C5728, 156).

2. ts (vál, pejor) ’〈jelenség, hatás〉 torzzá, rendellenessé, romlottá tesz, normális, egészséges állapotát kedvezőtlen irányba változtatva megront vmit’ ❖ Ha a nagy Széchenyi föltámadna s be-belátogatna egy ilyenbe [ti. kaszinóba], megbotránkozva látná, hogy közönséges kártyabarlangba jutott, mely társadalmilag degenerálja [az országot] (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | A régi formákat csak degenerálni tudja a külső forma, a technika továbbfejlesztésével a hangzatosság irányában (1913 Schöpflin Aladár CD10) | Duhamel szerint a nagy gépkultusz degenerálja életünket (1932 Bálint György CD10) | Az érdek- és haszoncentrikus értékrend degeneráló hatása (1992 Magyar reformátusok CD1210).

3. tn (kissé rég) ’Degenerálódik.’

3a. (Biol is) ’〈ember(csoport)〉 az elődeire jellemző, rendsz. előnyös tulajdonságait elveszítve genetikailag elfajzik’ ❖ a hajdani scytha-hún törzs, melynek mi már csak rügyeit képezzük, nagy árjával messze világrészeket borítván el, más autochton népeket uralt […], vagy ha nem uralt is, azokkal coordinálva küzdött a létért, s a küzdelemben degenerált, fajilag kivált és egyes ágaiban egészen átidomult (1880 Pintér Sándor CD57) | [a növények] óriási fölénnyel birnak […] a lelki és társadalmi konstrukciójában degenerált emberrel szemben: a növény nem védekezik: van-e ennél nagyobb fölény? (1921 Kahána Mózes 9291002, 4).

3b. (Orvos) ’〈testrész, szerv, sejt〉 vmely rendellenes fejlődési folyamat következtében bizonyos tulajdonságait elveszítve megváltozik, elsatnyul’ ❖ [a diériánál] a rostonyás izzadmányon [ti. a véralvadás során keletkező rostos fehérjéből álló váladékon] kivül a nyákhártya maga is elhal, degenerál (1893 PallasLex. CD02) | A ráncot a lesoványodott, zsírját vesztett, szerkezetében megromlott, öreg korban degenerált bőrnél látjuk (1924 RévaiNagyLex. C5712, 68).

3c. (vál) ’előnyös tulajdonságait elveszítve, ill. normális, egészséges állapotából kedvezőtlen irányba változva rendellenessé, romlottá válik, elfajzik vmi’ ❖ könnyen indulatosságra, mérgességre degenerál[, ha a gyermek olyasmivel foglalkozik, ami nem érinti őt] (1832 Thewrewk József C4151, 115) | az oriásból törpévé degenerált Ujságot vagy havi irást hogy lehessen életre hozni (1833 Kossuth Lajos CD32) | abból, mennyiben degenerál, vagy prosperál az idegen jog? elég biztos következtetést vonhatunk a nemzet társadalmi viszonyaira (1876 Pauler Gyula CD57) | Mátyás [király] vetett végett a viaskodásoknak, amelyek párbaj néven degenerált alakjukban mai napig élnek (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 225).

4. tn (rég, Mat) ’〈kúp, görbe stb.〉 eredeti mivoltát elveszíti, szabályos alakjától eltér, elfajul’ ❖ A másodrendű görbe degenerálhat, elfajulhat és akkor két egymást metsző (valós vagy képzetes), vagy két összeeső egyenesből áll (1896 PallasLex. CD02) | a K kúp két síkká degenerál (1897 PallasLex. CD02).

Vö. TESz. degenerált

degenerál ige 1a
1. tárgyas (Biol is)
〈élőlényt v. csoportot vmilyen hatás, ill. vki v. vmi ezáltal〉 elkorcsosít, genetikailag elfajzottá tesz, amelynek eredményeként az élőlény az elődeire jellemző, rendsz. előnyös tulajdonságait elveszíti
[a] pálinkaivás testileg-lelkileg […] degenerálja, megmételyezi az egymás után következő ivadékokat
(1900 Budapesti Hírlap okt. 5.)
a beltenyésztés által degenerált egyedeknél [ti. a sertéseknél] beállt a mopszfej
(1929 Az állatok világa ford.)
Miután az izraelitákat a robotmunka nem degenerálta, Fáraó most gyermekgyilkosságot javasol
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
Az erdészet egyetlen stratégiai célja az lehet, hogy visszaadja az ember által degenerált erdőnek az önmegújító képességet
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (ritk, Orvos)
〈vmely hatás, szer stb. szervet, testrészt〉 rendellenes fejlődési folyamat eredményeként bizonyos tulajdonságait megváltoztatva satnyává, csenevésszé tesz
Ahol a luesz már szövetbeli elváltozásokat idézett elő, ahol ez a méreg már elvégezte súlyosan degeneráló, roncsoló munkáját, ott nincs segítség
(1910 Ambrus Zoltán)
[ha] a szülők pajzsmirigye degenerálva van, – ami szifilisznél, tuberkulózisnál, alkoholistáknál és maláriásoknál szokott előfordulni, – akkor a gyermek is sorvadt pajzsmiriggyel születhetik
(1928 TolnaiÚjLex.)
2. tárgyas (vál, pejor)
〈jelenség, hatás〉 torzzá, rendellenessé, romlottá tesz, normális, egészséges állapotát kedvezőtlen irányba változtatva megront vmit
Ha a nagy Széchenyi föltámadna s be-belátogatna egy ilyenbe [ti. kaszinóba], megbotránkozva látná, hogy közönséges kártyabarlangba jutott, mely társadalmilag degenerálja [az országot]
(1881 Mikszáth Kálmán)
A régi formákat csak degenerálni tudja a külső forma, a technika továbbfejlesztésével a hangzatosság irányában
(1913 Schöpflin Aladár)
Duhamel szerint a nagy gépkultusz degenerálja életünket
(1932 Bálint György)
Az érdek- és haszoncentrikus értékrend degeneráló hatása
(1992 Magyar reformátusok)
3. tárgyatlan (kissé rég)
3a. (Biol is)
〈ember(csoport) az elődeire jellemző, rendsz. előnyös tulajdonságait elveszítve genetikailag elfajzik
a hajdani scytha-hún törzs, melynek mi már csak rügyeit képezzük, nagy árjával messze világrészeket borítván el, más autochton népeket uralt […], vagy ha nem uralt is, azokkal coordinálva küzdött a létért, s a küzdelemben degenerált, fajilag kivált és egyes ágaiban egészen átidomult
(1880 Pintér Sándor)
[a növények] óriási fölénnyel birnak […] a lelki és társadalmi konstrukciójában degenerált emberrel szemben: a növény nem védekezik: van-e ennél nagyobb fölény?
(1921 Kahána Mózes)
3b. (Orvos)
〈testrész, szerv, sejt〉 vmely rendellenes fejlődési folyamat következtében bizonyos tulajdonságait elveszítve megváltozik, elsatnyul
[a diériánál] a rostonyás izzadmányon [ti. a véralvadás során keletkező rostos fehérjéből álló váladékon] kivül a nyákhártya maga is elhal, degenerál
(1893 PallasLex.)
A ráncot a lesoványodott, zsírját vesztett, szerkezetében megromlott, öreg korban degenerált bőrnél látjuk
(1924 RévaiNagyLex.)
3c. (vál)
előnyös tulajdonságait elveszítve, ill. normális, egészséges állapotából kedvezőtlen irányba változva rendellenessé, romlottá válik, elfajzik vmi
könnyen indulatosságra, mérgességre degenerál[, ha a gyermek olyasmivel foglalkozik, ami nem érinti őt]
(1832 Thewrewk József)
az oriásból törpévé degenerált Ujságot vagy havi irást hogy lehessen életre hozni
(1833 Kossuth Lajos)
abból, mennyiben degenerál, vagy prosperál az idegen jog? elég biztos következtetést vonhatunk a nemzet társadalmi viszonyaira
(1876 Pauler Gyula)
Mátyás [király] vetett végett a viaskodásoknak, amelyek párbaj néven degenerált alakjukban mai napig élnek
(1927 TolnaiÚjLex.)
4. tárgyatlan (rég, Mat)
〈kúp, görbe stb.〉 eredeti mivoltát elveszíti, szabályos alakjától eltér, elfajul
A másodrendű görbe degenerálhat, elfajulhat és akkor két egymást metsző (valós vagy képzetes), vagy két összeeső egyenesből áll
(1896 PallasLex.)
a K kúp két síkká degenerál
(1897 PallasLex.)
Vö. TESz. degenerált

Beállítások