degenerált mn-i ign, mn és fn 

I. mn-i ign → degenerál.

II. mn 12A

1. (Biol v. túlzó) ’az elődökre jellemző, rendsz. előnyös tulajdonságokat elvesztve elfajzott, (el)korcs(osult) 〈élőlény〉, kül. értelmi képességeiben visszamaradott v. erkölcsileg elfajult 〈személy〉 v. ilyen élőlényekből álló 〈csoport〉, ill. ilyen személyre v. csoportra jellemző, rá valló 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉’ ❖ Degenerált egyéneknél a pubertás (fanosodás) korában tör ki nagy hévvel a nimfománia (1896 PallasLex. CD02) | Párizs és London titkos kéjei […] kikezdték az úgyis degenerált hajlamokkal megrakott embert [ti. Oscar Wilde-ot] (1908 Szász Zoltán CD10) | az erős suta nyomának szélessége 6 cm-nél nem több. Vadaskertek degenerált, elcsenevészedett állományának nyomméretei természetesen jóval elmaradnak a fent közölt adatoktól (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 29) | Az új nemzedék […] éhesebb, fáradtabb, degeneráltabb s éppen ezért gyávább (1937 Féja Géza 9138003, 94) | [A Rákosi-korszakban] ami feminin volt, frivolnak, dekadensnek, sőt degeneráltnak minősült (1993 Rév István CD17).

1a. (Orvos) ’rendellenes fejlődési folyamat következtében bizonyos tulajdonságait elveszítve megváltozott, elsatnyult 〈testrész, szerv, sejt〉’ ❖ [a daganatokozók egy részéről] kiderült, hogy részint degenerált sejtek, részint sejtzárványok (1912 RévaiNagyLex. C5701, 239) | ugyanaz az ovális arc, ugyanaz a furcsa jelentéktelen orr, […] az a szinte degenerált áll, túl sok homlok (1926 Móricz Zsigmond CD10) | [az ún. borostyánkőcsigák háza] egészben véve csenevésznek, degeneráltnak látszik (1943 Soós Lajos CD25) | RTG-felvételt készítettek és azt írták le, hogy […] az összes csigolyám kopott, deformált, degenerált (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (vál, pejor) ’előnyös tulajdonságait elveszítve, normális, egészséges állapotából eltorzult, elfajzott, rendellenes’ ❖ [a Tudományos Gyűjtemény című folyóirat] elönteték mind újításbeli mind dehonestatiói [= gyalázó, sértő] gazzal annyira, hogy kénytelen valék a’ Nemzet’ becsületéért azon degenerált folyóirásunkba [= folyóiratunkba] az epigrammámat irni (1833 Thewrewk József C4144, 48) | A gót és bizanci stílek […] degenerált válfajain keresztül belejutunk a renaissançeba (1875 Toldy István C4188, 208) | [Friedrich Schlegel szerint a teuton faj] mentette meg az emberiséget a degenerált, romanizált kereszténységtől (1933 Nagy Endre CD10) | Teljesen degenerált a munkajövedelmek és a nem munkajövedelmek aránya, és csak tolódik el (1992 Országgyűlési Napló CD62).

3. (Csill) ’nem az ideális gázra jellemző, hanem kvantummechanikai effektusok által meghatározott viselkedésű, elfajult állapotú 〈csillag〉’ ❖ A Nap sugara 7 · 108 m, a degenerált neutroncsillagoké 10 km körüli (1987 Tények könyve CD37) | Ha a létrejövő degenerált égitestnek nagyon erős a mágneses tere, magnetárnak nevezzük (2000 Természet Világa CD50).

III. fn 2A1 (vál, pejor)

’előnyös tulajdonságait elveszítve genetikailag elfajzott, elkorcsosult, kül. szellemi képességeiben visszamaradott személy’ ❖ [Bánffy Dezső] tudhatta jól, hogy a rokkantak, degeneráltak, nyeglék gyülekezetében, a nemzeti kaszinó törvényhozó formációjában le fogják szavazni (1903 Ady Endre CD0801) | a gyönge idegrendszerű degenerált, az ujonc kamasz (1930 Schöpflin Aladár CD10) | [Szepes Mária Surayana élő szobrai című regényének főhőse] a mások agyába is belátó degeneráltak közé tartozó nővel és a föld alatti bányamúzeumban őrzött tárgyak segítségével menti meg az „élőszoborrá” vált embereket (1996 Új Könyvek CD29).

Sz: degeneráltság.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

degenerált melléknévi igenév, melléknév és főnév
I. melléknévi igenévdegenerál.
II. melléknév 12A
1. (Biol v. túlzó)
az elődökre jellemző, rendsz. előnyös tulajdonságokat elvesztve elfajzott, (el)korcs(osult) 〈élőlény〉, kül. értelmi képességeiben visszamaradott v. erkölcsileg elfajult 〈személy〉 v. ilyen élőlényekből álló 〈csoport〉, ill. ilyen személyre v. csoportra jellemző, rá valló 〈megnyilvánulás, tulajdonság stb.〉
Degenerált egyéneknél a pubertás (fanosodás) korában tör ki nagy hévvel a nimfománia
(1896 PallasLex.)
Párizs és London titkos kéjei […] kikezdték az úgyis degenerált hajlamokkal megrakott embert [ti. Oscar Wilde-ot]
(1908 Szász Zoltán)
az erős suta nyomának szélessége 6 cmcentiméter-nél nem több. Vadaskertek degenerált, elcsenevészedett állományának nyomméretei természetesen jóval elmaradnak a fent közölt adatoktól
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
Az új nemzedék […] éhesebb, fáradtabb, degeneráltabb s éppen ezért gyávább
(1937 Féja Géza)
[A Rákosi-korszakban] ami feminin volt, frivolnak, dekadensnek, sőt degeneráltnak minősült
(1993 Rév István)
1a. (Orvos)
rendellenes fejlődési folyamat következtében bizonyos tulajdonságait elveszítve megváltozott, elsatnyult 〈testrész, szerv, sejt〉
[a daganatokozók egy részéről] kiderült, hogy részint degenerált sejtek, részint sejtzárványok
(1912 RévaiNagyLex.)
ugyanaz az ovális arc, ugyanaz a furcsa jelentéktelen orr, […] az a szinte degenerált áll, túl sok homlok
(1926 Móricz Zsigmond)
[az ún. borostyánkőcsigák háza] egészben véve csenevésznek, degeneráltnak látszik
(1943 Soós Lajos)
RTG-felvételröntgenfelvételt készítettek és azt írták le, hogy […] az összes csigolyám kopott, deformált, degenerált
(1999 Magyar Hírlap)
2. (vál, pejor)
előnyös tulajdonságait elveszítve, normális, egészséges állapotából eltorzult, elfajzott, rendellenes
[a Tudományos Gyűjtemény című folyóirat] elönteték mind újításbeli mind dehonestatiói [= gyalázó, sértő] gazzal annyira, hogy kénytelen valék a’ Nemzet’ becsületéért azon degenerált folyóirásunkba [= folyóiratunkba] az epigrammámat irni
(1833 Thewrewk József)
A gót és bizanci stílek […] degenerált válfajain keresztül belejutunk a renaissançeba
(1875 Toldy István)
[Friedrich Schlegel szerint a teuton faj] mentette meg az emberiséget a degenerált, romanizált kereszténységtől
(1933 Nagy Endre)
Teljesen degenerált a munkajövedelmek és a nem munkajövedelmek aránya, és csak tolódik el
(1992 Országgyűlési Napló)
3. (Csill)
nem az ideális gázra jellemző, hanem kvantummechanikai effektusok által meghatározott viselkedésű, elfajult állapotú 〈csillag〉
A Nap sugara 7 · 108 mméter, a degenerált neutroncsillagoké 10 kmkilométer körüli
(1987 Tények könyve)
Ha a létrejövő degenerált égitestnek nagyon erős a mágneses tere, magnetárnak nevezzük
(2000 Természet Világa)
III. főnév 2A1 (vál, pejor)
előnyös tulajdonságait elveszítve genetikailag elfajzott, elkorcsosult, kül. szellemi képességeiben visszamaradott személy
[Bánffy Dezső] tudhatta jól, hogy a rokkantak, degeneráltak, nyeglék gyülekezetében, a nemzeti kaszinó törvényhozó formációjában le fogják szavazni
(1903 Ady Endre)
a gyönge idegrendszerű degenerált, az ujonc kamasz
(1930 Schöpflin Aladár)
[Szepes Mária Surayana élő szobrai című regényének főhőse] a mások agyába is belátó degeneráltak közé tartozó nővel és a föld alatti bányamúzeumban őrzött tárgyak segítségével menti meg az „élőszoborrá” vált embereket
(1996 Új Könyvek)
Sz: degeneráltság
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások