degradáció fn 1A

1. (kissé rég) ’〈büntetésként:〉 rendsz. katonai v. egyházi személynek rangjától való megfosztása, lefokozása, ill. annak következményeként alacsonyabb rangba, fokozatba kerülése’ ❖ előre bocsáttatván, a fentnevezett apátnak [ti. Martinovics Ignácnak], a Hármaskönyv második részének XLVII. czímében megszabott degradátiója (1794 Századok CD57) | Ezentul csak közlegény lesz. Majd meglássuk, a degradatio állapotában kiábrándul-e? (1847 Hetilap CD61) | „Előre lépsz! Átmégy a részvénytárnába. Ott több fizetést kapsz!” Nem tudta meg, hogy ez degradáció (1870 Jókai Mór CD18) | [az egyetemen alkalmazott] büntetések általában a következők voltak: 1. a praeceptorok vagy a rektor intése, dorgálása, 2. […] nyilvános kiengesztelés, bocsánatkérés, 3. degradáció (1926 TolnaiÚjLex. C5721, 83).

2. (vál) ’lealacsonyítás, lejáratás, megalázás’ ❖ mely dicsőitést azonban mi, és a jobb érzésü magyarok, a legcsufabb degradationak tartjuk (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | Sajnos, a modern írónők, ha azt tanácsolnám nekik, hogy novellában írják meg például egy jó levesnek vagy egy jó pörköltnek a történetét: ezt nagy degradációnak vennék (1925–1927 Krúdy Gyula C2840, 301) | a gúny egy rossznak minősített jelenség vagy személy degradációja, lejáratása (1983 Szalay Károly 1144013, 198).

3. (rendsz. birtokszóként) (vál) ’vminek a lecsökkenése, leépülése, visszafejlődése, ill. annak eredményeként bekövetkező állapot’ ❖ Eddig mindig annak prókátoros vitatásával bibelődénk – hogy ez s ez törvénnyel be tudjuk e mutatni, hogy valamihez szóllónk van. Ez degradatioja az alkotmányosság fogalmának (1847 Kossuth Lajos CD32) | [az élet visszaesése a halálba] megfelel a fizika egyik legfontosabb törvényének, az energia degradációjának (1910 Babits Mihály 9014138, 39) | Napjainkban az Ormánság falvainak népessége 1949-hez képest 65 százalékra esett vissza, e térségben (is) társadalmi degradáció megy végbe (2000 Magyar Hírlap CD09).

4. (Biol v. Körny) ’szerves anyagban v. élőhelyben, környezetben bekövetkező romlási, leépülési folyamat, ill. annak eredménye’ ❖ A degradáció a termékenység csökkenésével jár […]. Előfordulhat természetes talajképződési folyamatok során is, legtöbbször azonban a rossz talajművelés, nem megfelelő öntözés okozza (1965 TermészettudományiLex. C6851, 24) | A degradáció szélsőséges esete a devasztáció, valamilyen [ökológiai] rendszer teljes pusztulása (1975 BiológiaiLex. C5414, 440) | [a hagyományos szőlőterületek üdülőteleppé válása] súlyos tájképi degradációt és újabb környezeti terhelést is eredményezett (1992 Országgyűlési Napló CD62) | a növényzet degradációja (1997 Magyarország földje CD05) | Kitér a szerző a faanyagban végbemenő enzimreakciók során keletkező degradációkra (1999 Új Könyvek CD29) | A sejteket alkotó fehérjék mennyiségét […] a lebontás (degradáció) is [meghatározza] (1999 Természet Világa CD50).

Sz: degradációs.

Vö. SzT.; IdSz.

degradáció főnév 1A
1. (kissé rég)
〈büntetésként:〉 rendsz. katonai v. egyházi személynek rangjától való megfosztása, lefokozása, ill. annak következményeként alacsonyabb rangba, fokozatba kerülése
előre bocsáttatván, a fentnevezett apátnak [ti. Martinovics Ignácnak], a Hármaskönyv második részének XLVII. czímében megszabott degradátiója
(1794 Századok)
Ezentul csak közlegény lesz. Majd meglássuk, a degradatio állapotában kiábrándul-e?
(1847 Hetilap)
„Előre lépsz! Átmégy a részvénytárnába. Ott több fizetést kapsz!” Nem tudta meg, hogy ez degradáció
(1870 Jókai Mór)
[az egyetemen alkalmazott] büntetések általában a következők voltak: 1. a praeceptorok vagy a rektor intése, dorgálása, 2. […] nyilvános kiengesztelés, bocsánatkérés, 3. degradáció
(1926 TolnaiÚjLex.)
2. (vál)
lealacsonyítás, lejáratás, megalázás
mely dicsőitést azonban mi, és a jobb érzésü magyarok, a legcsufabb degradationak tartjuk
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
Sajnos, a modern írónők, ha azt tanácsolnám nekik, hogy novellában írják meg például egy jó levesnek vagy egy jó pörköltnek a történetét: ezt nagy degradációnak vennék
(1925–1927 Krúdy Gyula)
a gúny egy rossznak minősített jelenség vagy személy degradációja, lejáratása
(1983 Szalay Károly)
3. (rendsz. birtokszóként) (vál)
vminek a lecsökkenése, leépülése, visszafejlődése, ill. annak eredményeként bekövetkező állapot
Eddig mindig annak prókátoros vitatásával bibelődénk – hogy ez s ez törvénnyel be tudjuk e mutatni, hogy valamihez szóllónk van. Ez degradatioja az alkotmányosság fogalmának
(1847 Kossuth Lajos)
[az élet visszaesése a halálba] megfelel a fizika egyik legfontosabb törvényének, az energia degradációjának
(1910 Babits Mihály)
Napjainkban az Ormánság falvainak népessége 1949-hez képest 65 százalékra esett vissza, e térségben (is) társadalmi degradáció megy végbe
(2000 Magyar Hírlap)
4. (Biol v. Körny)
szerves anyagban v. élőhelyben, környezetben bekövetkező romlási, leépülési folyamat, ill. annak eredménye
A degradáció a termékenység csökkenésével jár […]. Előfordulhat természetes talajképződési folyamatok során is, legtöbbször azonban a rossz talajművelés, nem megfelelő öntözés okozza
(1965 TermészettudományiLex.)
A degradáció szélsőséges esete a devasztáció, valamilyen [ökológiai] rendszer teljes pusztulása
(1975 BiológiaiLex.)
[a hagyományos szőlőterületek üdülőteleppé válása] súlyos tájképi degradációt és újabb környezeti terhelést is eredményezett
(1992 Országgyűlési Napló)
a növényzet degradációja
(1997 Magyarország földje)
Kitér a szerző a faanyagban végbemenő enzimreakciók során keletkező degradációkra
(1999 Új Könyvek)
A sejteket alkotó fehérjék mennyiségét […] a lebontás (degradáció) is [meghatározza]
(1999 Természet Világa)
Sz: degradációs
Vö. SzT.; IdSz.

Beállítások