desztalinizáció fn 1A (Tört)desztálinizáció

’〈a volt szovjet tömb államaiban:〉 Sztálin parancsuralmi rendszerének és a sztálinizmus maradványainak felszámolása (mint irányelv, cél, ill. folyamat, tevékenység)’ ❖ Nagy figyelemmel próbáljuk követni, hogy a magyarországi eseményeknek van-e egyáltalán valami visszahatása […] a Szovjetunióra. Itt elsősorban a rendőri és katonai intézkedésekre gondolunk. Eddig azonban nem tudtunk változásokra utaló jeleket konstatálni a desztálinizációban és az enyhülési időszak utolsó hónapjai alatt követett vonalban (1956 Századok ford. CD58) | [Csehszlovákia, 1956. március 29–30.:] a Novotný-féle pártvezetés szembefordul a desztalinizációt követelő erőkkel, és a hruscsovi irányvonal ellenzékeként lép fel (1991 Tények könyve CD37) | Nagy Imre elmozdítása után a szovjetek visszaadták a hatalmat Rákosi kezébe, neki kellett tehát vezérelnie a Moszkvából sugallt politikát: a következetlen desztalinizációt (1996 Szakolczai Attila CD17) | a Szovjetunióban – különösen az 1957. júniusi sikertelen puccskísérletet követően – Hruscsov vezetésével folytatódott a desztálinizáció, illetve a posztsztálinista rendszer kiépítése (1998 Békés Csaba CD17).

desztalinizáció főnév 1A (Tört)
desztálinizáció 1A
〈a volt szovjet tömb államaiban:〉 Sztálin parancsuralmi rendszerének és a sztálinizmus maradványainak felszámolása (mint irányelv, cél, ill. folyamat, tevékenység)
Nagy figyelemmel próbáljuk követni, hogy a magyarországi eseményeknek van-e egyáltalán valami visszahatása […] a Szovjetunióra. Itt elsősorban a rendőri és katonai intézkedésekre gondolunk. Eddig azonban nem tudtunk változásokra utaló jeleket konstatálni a desztálinizációban és az enyhülési időszak utolsó hónapjai alatt követett vonalban
(1956 Századok ford.)
[Csehszlovákia, 1956. március 29–30.:] a Novotný-féle pártvezetés szembefordul a desztalinizációt követelő erőkkel, és a hruscsovi irányvonal ellenzékeként lép fel
(1991 Tények könyve)
Nagy Imre elmozdítása után a szovjetek visszaadták a hatalmat Rákosi kezébe, neki kellett tehát vezérelnie a Moszkvából sugallt politikát: a következetlen desztalinizációt
(1996 Szakolczai Attila)
a Szovjetunióban – különösen az 1957. júniusi sikertelen puccskísérletet követően – Hruscsov vezetésével folytatódott a desztálinizáció, illetve a posztsztálinista rendszer kiépítése
(1998 Békés Csaba)

Beállítások