differenciálegyenlet fn 3B (Mat)

’ismeretlen függvény és ennek deriváltja(i), valamint értelmezési tartományának elemei közötti kapcsolatot kifejező, ill. azt leíró egyenlet’ ❖ Adalék az elektrodynamikus inductio differentiál-egyenleteinek alkalmazásához és integratiójához (1888 Fröhlich Izidor CD27) | Az olyan egyenletet, amelyben az ismeretlen egy vagy több változós függvény, és amelyben a függvényen kívül a függvény differenciáhányadosai is fellépnek, differenciálegyenletnek nevezzük (1968 Pásztor István C6715, 419) | A matematika történetében a differenciálegyenletek a differenciál- és integrálszámításokkal együtt jelentek meg a 17. sz.-ban; a differenciálegyenlet kifejezés G. W. von Leibniztől származik (1998 MagyarNagyLex. C5819, 575).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

differenciálegyenlet főnév 3B (Mat)
ismeretlen függvény és ennek deriváltja(i), valamint értelmezési tartományának elemei közötti kapcsolatot kifejező, ill. azt leíró egyenlet
Adalék az elektrodynamikus inductio differentiál-egyenleteinek alkalmazásához és integratiójához
(1888 Fröhlich Izidor)
Az olyan egyenletet, amelyben az ismeretlen egy vagy több változós függvény, és amelyben a függvényen kívül a függvény differenciáhányadosai is fellépnek, differenciálegyenletnek nevezzük
(1968 Pásztor István)
A matematika történetében a differenciálegyenletek a differenciál- és integrálszámításokkal együtt jelentek meg a 17. sz.század-ban; a differenciálegyenlet kifejezés G. W. von Leibniztől származik
(1998 MagyarNagyLex.)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások