disszertáció fn 1A

1. (Tud) ’rendsz. vmely tudományos fokozat, kül. doktori cím elnyerése céljából készített tudományos értekezés’ ❖ [700 forintnak a kamata] premiumul adattassék minden esztendőben annak a togatus deak iunak (mig togatusok lésznek), aki három közül legjobb dissertatiot fog írni (1780 Hatvani István¹ 7277002, 32) | Nem lehet illy rövid időben hosszas, tudós dissertatiókkal kár nélkül előlépni. Lehetnek illyenek igen érdekesek és fontosak, és mégis nem itt, hanem orvosi lapokban vagy magányiratban előadandók (1841 Pesti Hírlap CD61) | Elfogadták a doktori disszertációmat (1939 Herczeg Ferenc 9241003, 41) | nem magára a disszertációra, hanem a hozzácsatolt forrásjegyzékre, bibliográfiai és egyéb apparátusra ítélik oda a tudományos fokozatot (1971 Aczél György 9809012, 270) | [Valki László] 1985-ben védte meg akadémiai disszertációját (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég) ’kisebb terjedelmű, nem feltétlenül tudományos igénnyel készített dolgozat, előadás’ ❖ a kinek dissertatiókat tetszik irni, adja ki tulajdon kölcségén (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | apróbb nyomtatványok (miscellaneák) péld: dissertatiók, iskolai értesítők, alkalmi versek, gyászjelentések (1879 Szinnyei József 8647001, 310) | [Holló Lajos okos beszéde után] a holló szakállú Zay Adolf tartott egy professzori disszertációt a közigazgatásról és az egészségügyről (1893 Mikszáth Kálmán CD04).

Vö. ÉrtSz.; TESz. disszertál; ÉKsz.; IdSz.

disszertáció főnév 1A
1. (Tud)
rendsz. vmely tudományos fokozat, kül. doktori cím elnyerése céljából készített tudományos értekezés
[700 forintnak a kamata] premiumul adattassék minden esztendőben annak a togatus deak iunak (mig togatusok lésznek), aki három közül legjobb dissertatiot fog írni
(1780 Hatvani István¹)
Nem lehet illy rövid időben hosszas, tudós dissertatiókkal kár nélkül előlépni. Lehetnek illyenek igen érdekesek és fontosak, és mégis nem itt, hanem orvosi lapokban vagy magányiratban előadandók
(1841 Pesti Hírlap)
Elfogadták a doktori disszertációmat
(1939 Herczeg Ferenc)
nem magára a disszertációra, hanem a hozzácsatolt forrásjegyzékre, bibliográfiai és egyéb apparátusra ítélik oda a tudományos fokozatot
(1971 Aczél György)
[Valki László] 1985-ben védte meg akadémiai disszertációját
(1999 Magyar Hírlap)
2. (rég)
kisebb terjedelmű, nem feltétlenül tudományos igénnyel készített dolgozat, előadás
a kinek dissertatiókat tetszik irni, adja ki tulajdon kölcségén
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
apróbb nyomtatványok (miscellaneák) példpéldául: dissertatiók, iskolai értesítők, alkalmi versek, gyászjelentések
(1879 Szinnyei József)
[Holló Lajos okos beszéde után] a holló szakállú Zay Adolf tartott egy professzori disszertációt a közigazgatásról és az egészségügyről
(1893 Mikszáth Kálmán)
Vö. ÉrtSz.; TESz. disszertál; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások