divergál tn ige 1a1

1. (Tud v. vál) ’〈út(irány), vonal(szerű képződmény)〉 vmely közös kiindulópontból más-más irányba haladva elhajol, széttart, szétágazik’ ❖ A lencsék és gömbidomu tükrök által létrejövő képeket is szóródási képeknek szokás nevezni, ha a sugarak visszaverődésük v. törésük után divergálnak (1893 PallasLex. CD02) | a nagyok útjai már ekkor nagyban divergáltak. Ahány, annyi felé húzott. […] Bent volt már a legyőzhetetlen ellenség, a viszálykodás a magyar urak közt (1905 Mikszáth Kálmán CD04) | [1709-ben Siegbert Heister] mégis rászánja magát a további előnyomulásra, még pedig Sárvártól két egészen divergáló irányban, Vasvár és Pápa felé (1941 Bánlaky József CD16) | A sorsvonalak divergálnak, Vörösmarty pályája ívelőben, […] a lány esetleges mozgási körét viszont egy felbukkant vőlegény és belátható időn belül kötendő házasság merevíti mozdíthatatlanná (1996 Szabó Magda 9630006, 31).

2. (/vál) ’〈kül. vélemény, irányzat v. személy(ek csoportja)〉 vmely közös előzménytől, állásponttól, céltól egyre inkább eltávolodva eltér(ő irányban fejlődik, alakul), ill. ennek eredményeképpen különbözik’ ❖ miért tart engemet a’ Czimbora [ti. Kultsár István társasága] igazán Nyelvrontónak? Azért mert divergálok, másként merek szóllani mint ők szóllnak (1817 Kazinczy Ferenc C4940, 254) | mikor egész tehetségemet szorosan a telekdíji eszmének további illustratiójára volna kötelességem összepontositni, olly sokszor és annyira divergálni látszom fő themámtul (1844 Széchenyi István CD1501) | De ő eminentiája [ti. a kalocsai érsek] legjobban tudja, […] mennyire divergálnak a nézetek a tanférfiak körében (1883 Trefort Ágoston 8494005, 136) | István király országa […] magában nem bízó, mert másoktól függ. Ereje nincs, mert részei divergálnak (1902 Ady Endre CD0801) | az erdélyi fejedelem és a kozák hetman [= választott vezető] politikai célkitűzései divergáltak (2000 Gebei Sándor CD58).

3. (Biol) ’〈élőlény szervezete, annak vmely része, egysége v. vmely tulajdonsága az evolúciós fejlődés során az öröklődő kezdeti különbségek (környezeti hatásra történő) egyre hangsúlyosabbá válásával〉 eltérő irányban fejlődik’ ❖ [az ún. kloákások rendjének] két ma élő családja eltérő, divergáló szervezeti vonásaiknak dacára is bizonyos genetikus összefüggést árulnak el (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A homo sapiens előtörténetét kutatók azt feszegetik, hogy fajtánk mikor divergált a közös, még állati sorban élő rokontól (1997 Magyar Hírlap CD09) | e genomok még az eukariota sejt kialakulása előtt divergáltak (1998 Természet Világa ford. CD50).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

divergál tárgyatlan ige 1a1
1. (Tud v. vál)
〈út(irány), vonal(szerű képződmény) vmely közös kiindulópontból más-más irányba haladva elhajol, széttart, szétágazik
A lencsék és gömbidomu tükrök által létrejövő képeket is szóródási képeknek szokás nevezni, ha a sugarak visszaverődésük v.vagy törésük után divergálnak
(1893 PallasLex.)
a nagyok útjai már ekkor nagyban divergáltak. Ahány, annyi felé húzott. […] Bent volt már a legyőzhetetlen ellenség, a viszálykodás a magyar urak közt
(1905 Mikszáth Kálmán)
[1709-ben Siegbert Heister] mégis rászánja magát a további előnyomulásra, még pedig Sárvártól két egészen divergáló irányban, Vasvár és Pápa felé
(1941 Bánlaky József)
A sorsvonalak divergálnak, Vörösmarty pályája ívelőben, […] a lány esetleges mozgási körét viszont egy felbukkant vőlegény és belátható időn belül kötendő házasság merevíti mozdíthatatlanná
(1996 Szabó Magda)
2. (/vál)
〈kül. vélemény, irányzat v. személy(ek csoportja) vmely közös előzménytől, állásponttól, céltól egyre inkább eltávolodva eltér(ő irányban fejlődik, alakul), ill. ennek eredményeképpen különbözik
miért tart engemet a’ Czimbora [ti. Kultsár István társasága] igazán Nyelvrontónak? Azért mert divergálok, másként merek szóllani mint ők szóllnak
(1817 Kazinczy Ferenc)
mikor egész tehetségemet szorosan a telekdíji eszmének további illustratiójára volna kötelességem összepontositni, olly sokszor és annyira divergálni látszom fő themámtul
(1844 Széchenyi István)
De ő eminentiája [ti. a kalocsai érsek] legjobban tudja, […] mennyire divergálnak a nézetek a tanférfiak körében
(1883 Trefort Ágoston)
István király országa […] magában nem bízó, mert másoktól függ. Ereje nincs, mert részei divergálnak
(1902 Ady Endre)
az erdélyi fejedelem és a kozák hetman [= választott vezető] politikai célkitűzései divergáltak
(2000 Gebei Sándor)
3. (Biol)
〈élőlény szervezete, annak vmely része, egysége v. vmely tulajdonsága az evolúciós fejlődés során az öröklődő kezdeti különbségek (környezeti hatásra történő) egyre hangsúlyosabbá válásával〉 eltérő irányban fejlődik
[az ún. kloákások rendjének] két ma élő családja eltérő, divergáló szervezeti vonásaiknak dacára is bizonyos genetikus összefüggést árulnak el
(1929 Az állatok világa ford.)
A homo sapiens előtörténetét kutatók azt feszegetik, hogy fajtánk mikor divergált a közös, még állati sorban élő rokontól
(1997 Magyar Hírlap)
e genomok még az eukariota sejt kialakulása előtt divergáltak
(1998 Természet Világa ford.)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások