diverzió fn 1A

1. (rég, átv is) ’úton, utazás közben tett kitérő, útvonal-módosítás’ ❖ utamba diversiokat is tévén, szép tapasztalásokat tettem (1809 Sárközy István C2559, 369) | Debrecen megszállása csupán élelemszerző diverzió volt a cári sereg részéről s nem a haditerv főirányába eső mozdulat (1849 Kossuth Lajos CD32) | csináltak a viznek sarkantyút, meg futóárkot ki a szántóföldekre, hogy arra is tehessen egy-egy diversiot; de ez mind semmit sem használt (1854 Jókai Mór C2244, 102) | hol az egyik, hol a másik thesist támadta meg, hol pedig eltért a tárgytól és nagy beszéddel, szónoklati fordulatokkal palástolta diversióját (1886 e. Ipolyi Arnold CD55).

1a. (Jog) ’az a jogi eljárás, amely a büntetőeljárás rendes, formális menetétől való eltérést lehetővé teszi, s a terheltet az általános eljárásból kiemeli’ ❖ Mi az említett kedvezmény? – Az úgynevezett diverzió, azaz elterelés lehetősége. A törvény tudomásul veszi, hogy az a személy, aki a kábítószer rabjává válik – és kizárólag fogyasztja a kábítószert, nem valósítva meg egyéb, ezzel kapcsolatos bűncselekményeket – inkább orvosi kezelésre, mintsem büntetésre érdemes (1996 Magyar Hírlap CD09) | a kábítószerfüggő számára már a csekély mennyiség többszörösére van szükség a kívánt hatás eléréséhez, tehát túllépi a megállapított csekély mennyiségi szintet, s ők is elesnek esetleg a diverzió lehetőségétől (1998 Országgyűlési Napló CD62).

2. (Kat) ’az ellenség félrevezetésére indított elterelő hadművelet’ ❖ a’ Nagy Vezér is fel fog Wárnánál egy kitsiny konnyü hajós sereggel a’ Dunánn evezni, hogy nagy Diversiót vegyen munkába (1798 Bécsi Magyar Merkurius 7396058, 141) | Zárát semmi egyéb meg nem mentheté, mint egy Velencze elleni tengeri és szárazi diversio (1865 Salamon Ferenc 8402007, 144) | Thökölynek egyidejűleg a Maros felé megfelelő haddal eltérítő műveleteket, diverziót kellett volna végrehajtania (1940 Bánlaky József CD16) | A január 2-i haditanács terve arra a feltételezésre épült, hogy Görgei diverziója elvonja a cs. kir. fősereget a Tisza-vonal elleni támadástól (1997 Hermann Róbert CD58).

3. (Pol v. Kat) ’ügynökök v. (belső) ellenséges elemek által egy (másik) ország területén folytatott, politikai indítékú aknamunka, felforgató v. bomlasztó tevékenység’ ❖ a szocialista országok ellen irányuló felforgatás és diverzió a NATO vezérfiainak nem is titkolt hitvallása (1959 Népszava ápr. 2. C4823, 5) | a belső ellenségkeresés elrákosodása ’45 után minket is elért, a magyar biztonsági szolgálatok is lényegében az ideológiai diverziók elhárítására szakosodtak (1991 Országgyűlési Napló CD62) | Az egyetemi autonómia kérdésének újfajta felvetését imperialista diverziónak minősítette. A Román Munkáspárt soha nem fogadhatja el a magyarországihoz hasonló egyetemi autonómia-elképzeléseket (1997 Hermann Róbert CD58).

3a. (sajtó) ’diverzánsok által végrehajtott behatolás az ellenségesnek tekintett területre, ill. titkos hadművelet, támadás’ ❖ Kitüntették a szovjet katonákat, akik lelőtték a diverziót elkövető amerikai repülőgépet (1960 Népszabadság máj. 6. C4812, 4) | Kubai ellenforradalmár csoportok három nap alatt immár a harmadik diverziót kísérelték meg Kuba ellen augusztus 19-én éjjel (1963 Magyar Nemzet aug. 22. C0356, 1) | [a koszovói nemzetközi békefenntartók megkezdték] a vizsgálatot a pénteken éjszaka történt diverzió ügyében, amikor az albánok robbantást hajtottak végre az Ibar folyó feletti vasúti hídon (1999 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

diverzió főnév 1A
1. (rég, átv is)
úton, utazás közben tett kitérő, útvonal-módosítás
utamba diversiokat is tévén, szép tapasztalásokat tettem
(1809 Sárközy István)
Debrecen megszállása csupán élelemszerző diverzió volt a cári sereg részéről s nem a haditerv főirányába eső mozdulat
(1849 Kossuth Lajos)
csináltak a viznek sarkantyút, meg futóárkot ki a szántóföldekre, hogy arra is tehessen egy-egy diversiot; de ez mind semmit sem használt
(1854 Jókai Mór)
hol az egyik, hol a másik thesist támadta meg, hol pedig eltért a tárgytól és nagy beszéddel, szónoklati fordulatokkal palástolta diversióját
(1886 e. Ipolyi Arnold)
1a. (Jog)
az a jogi eljárás, amely a büntetőeljárás rendes, formális menetétől való eltérést lehetővé teszi, s a terheltet az általános eljárásból kiemeli
Mi az említett kedvezmény? – Az úgynevezett diverzió, azaz elterelés lehetősége. A törvény tudomásul veszi, hogy az a személy, aki a kábítószer rabjává válik – és kizárólag fogyasztja a kábítószert, nem valósítva meg egyéb, ezzel kapcsolatos bűncselekményeket – inkább orvosi kezelésre, mintsem büntetésre érdemes
(1996 Magyar Hírlap)
a kábítószerfüggő számára már a csekély mennyiség többszörösére van szükség a kívánt hatás eléréséhez, tehát túllépi a megállapított csekély mennyiségi szintet, s ők is elesnek esetleg a diverzió lehetőségétől
(1998 Országgyűlési Napló)
2. (Kat)
az ellenség félrevezetésére indított elterelő hadművelet
a’ Nagy Vezér is fel fog Wárnánál egy kitsiny konnyü hajós sereggel a’ Dunánn evezni, hogy nagy Diversiót vegyen munkába
(1798 Bécsi Magyar Merkurius)
Zárát semmi egyéb meg nem mentheté, mint egy Velencze elleni tengeri és szárazi diversio
(1865 Salamon Ferenc)
Thökölynek egyidejűleg a Maros felé megfelelő haddal eltérítő műveleteket, diverziót kellett volna végrehajtania
(1940 Bánlaky József)
A január 2-i haditanács terve arra a feltételezésre épült, hogy Görgei diverziója elvonja a cs. kir.császári és királyi fősereget a Tisza-vonal elleni támadástól
(1997 Hermann Róbert)
3. (Pol v. Kat)
ügynökök v. (belső) ellenséges elemek által egy (másik) ország területén folytatott, politikai indítékú aknamunka, felforgató v. bomlasztó tevékenység
a szocialista országok ellen irányuló felforgatás és diverzió a NATONorth Atlantic Treaty Organization ’Észak-atlanti Szerződés Szervezete’ vezérfiainak nem is titkolt hitvallása
(1959 Népszava ápr. 2.)
a belső ellenségkeresés elrákosodása ’45 után minket is elért, a magyar biztonsági szolgálatok is lényegében az ideológiai diverziók elhárítására szakosodtak
(1991 Országgyűlési Napló)
Az egyetemi autonómia kérdésének újfajta felvetését imperialista diverziónak minősítette. A Román Munkáspárt soha nem fogadhatja el a magyarországihoz hasonló egyetemi autonómia-elképzeléseket
(1997 Hermann Róbert)
3a. (sajtó)
diverzánsok által végrehajtott behatolás az ellenségesnek tekintett területre, ill. titkos hadművelet, támadás
Kitüntették a szovjet katonákat, akik lelőtték a diverziót elkövető amerikai repülőgépet
(1960 Népszabadság máj. 6.)
Kubai ellenforradalmár csoportok három nap alatt immár a harmadik diverziót kísérelték meg Kuba ellen augusztus 19-én éjjel
(1963 Magyar Nemzet aug. 22.)
[a koszovói nemzetközi békefenntartók megkezdték] a vizsgálatot a pénteken éjszaka történt diverzió ügyében, amikor az albánok robbantást hajtottak végre az Ibar folyó feletti vasúti hídon
(1999 Magyar Hírlap)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások