donáció fn 1A

1. (Tört) ’birtok, értéktárgy, cím, rang stb. adományozása, kül. földbirtoknak uralkodó által történő ajándékozása’ ❖ derekas Donatiokat, és F-Tiszteket ezeknek hírek nélkül ne tselekedjék (1791 Balia Sámuel C0747, 262) | hányféle uton lehet Magyarországban nemességet nyerni? Nemde születésen és indigenatuson [= honosságon, honosításon] kivül […], csak két uton, t. i. donatio és armalis által? (1841 Pesti Hírlap CD61) | némi baj van a sárospataki birtok donációja körül (1929 Krúdy Gyula CD54) | [a könyvet Apaffy Mihály] ajándékozta a vásárhelyi iskolának […]. A donatio időpontja egy pénteki napra esett (1999 Magyar Könyvszemle CD40).

1a. (Tört) ’ezt bizonyító okirat, adománylevél’ ❖ [a ládában] valának a diplomák és minden fejedelmi donátiók (1790 Héczei Dániel 7139001, 184) | Hivatkozott az egri káptalan az 1690-ki augustus 19-én kőlt Leopold király donatiojára (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Imre deák] úgy pislogott a jegenyés felé, mintha már is írnák a kutyabőrre a donátiót róla (1903 Móricz Zsigmond C3231, 37) | a királyi jogi ügyek intézője 1735-ben, a felülvizsgálat során észrevette, hogy az 1702-es donatio hibás, ugyanis több abban felsorolt birtok nincs az Esterházy család kezelésében (2000 Dobos Gyula CD36).

2. (Tört) ’adománybirtok v. rá vonatk. tulajdonjog, ill. adományozott cím, pénz stb.’ ❖ Igy igérte volt el az ördög-is az egéſz Világot, talám abból vették az Oláh Donatiot (1785 Magyar Hírmondó 7444057, 101) | Töviskes is hitestársával egyetemben végezte minden dolgát, a donációt szinte [= szintén] közösen adták a jótékony célokra (1883 Mikszáth Kálmán 8312237, 184) | [Trogir gróa] megvédelmezte Trogir várát és az oda menekült IV. Béla magyar királyt […]; ezért a háladatos király 1251. a család régi donációit megerősítette (1897 PallasLex. CD02) | [Wesselényi ítélőmesteri hivataláról] mindenki úgy hitte: csak üres titulus […], jön majd egy donáció hozzá, uradalom vagy Hadad mellé egy másik vár (1957 Passuth László 9518003, 265).

3. (Orvos) ’donor szervének átültetés céljából egy beteg számára történő adományozása, szervadományozás’ ❖ 97%-uk [ti. az egészségügyi dolgozóké] pontosan tudja, hogy a donáció életeket menthet, sőt 79% maga is hajlandó saját szerveit föláldozni e célra (1997 Magyar Hírlap CD09) | Amennyiben a donáció mellett dönt a [háromtagú, a szervátültetésben részt nem vevő orvosokból álló] bizottság, immunológiailag tipizálják a szervadót és a transzplantációs várakozó listán megkeresik a vele legtöbb egyezést mutató beteget (1998 Természet Világa CD50).

ÖE: ~levél.

Sz: donációs.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

donáció főnév 1A
1. (Tört)
birtok, értéktárgy, cím, rang stb. adományozása, kül. földbirtoknak uralkodó által történő ajándékozása
derekas Donatiokat, és F-Tiszteket ezeknek hírek nélkül ne tselekedjék
(1791 Balia Sámuel)
hányféle uton lehet Magyarországban nemességet nyerni? Nemde születésen és indigenatuson [= honosságon, honosításon] kivül […], csak két uton, t. i.tudniillik donatio és armalis által?
(1841 Pesti Hírlap)
némi baj van a sárospataki birtok donációja körül
(1929 Krúdy Gyula)
[a könyvet Apaffy Mihály] ajándékozta a vásárhelyi iskolának […]. A donatio időpontja egy pénteki napra esett
(1999 Magyar Könyvszemle)
1a. (Tört)
ezt bizonyító okirat, adománylevél
[a ládában] valának a diplomák és minden fejedelmi donátiók
(1790 Héczei Dániel)
Hivatkozott az egri káptalan az 1690-ki augustus 19-én kőlt Leopold király donatiojára
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
[Imre deák] úgy pislogott a jegenyés felé, mintha már is írnák a kutyabőrre a donátiót róla
(1903 Móricz Zsigmond)
a királyi jogi ügyek intézője 1735-ben, a felülvizsgálat során észrevette, hogy az 1702-es donatio hibás, ugyanis több abban felsorolt birtok nincs az Esterházy család kezelésében
(2000 Dobos Gyula)
2. (Tört)
adománybirtok v. rá vonatk. tulajdonjog, ill. adományozott cím, pénz stb.
Igy igérte volt el az ördög-is az egéſz Világot, talám abból vették az Oláh Donatiot
(1785 Magyar Hírmondó)
Töviskes is hitestársával egyetemben végezte minden dolgát, a donációt szinte [= szintén] közösen adták a jótékony célokra
(1883 Mikszáth Kálmán)
[Trogir gróa] megvédelmezte Trogir várát és az oda menekült IV. Béla magyar királyt […]; ezért a háladatos király 1251. a család régi donációit megerősítette
(1897 PallasLex.)
[Wesselényi ítélőmesteri hivataláról] mindenki úgy hitte: csak üres titulus […], jön majd egy donáció hozzá, uradalom vagy Hadad mellé egy másik vár
(1957 Passuth László)
3. (Orvos)
donor szervének átültetés céljából egy beteg számára történő adományozása, szervadományozás
97%-uk [ti. az egészségügyi dolgozóké] pontosan tudja, hogy a donáció életeket menthet, sőt 79% maga is hajlandó saját szerveit föláldozni e célra
(1997 Magyar Hírlap)
Amennyiben a donáció mellett dönt a [háromtagú, a szervátültetésben részt nem vevő orvosokból álló] bizottság, immunológiailag tipizálják a szervadót és a transzplantációs várakozó listán megkeresik a vele legtöbb egyezést mutató beteget
(1998 Természet Világa)
ÖE: donációlevél
Sz: donációs
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások