együtt hsz 0

1. (többségre utaló alannyal v. tárggyal, ill. -val/-vel ragos szóval) ’〈Egy időben és egy helyen megvalósuló határozói körülmény kif-ére.〉’

1a. ’összegyűlve v. összetéve, ill. egyesítve’ ❖ vizzel együtt ftt tejet (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 439) | Okai e következők valának arra, hogy ne vegyen [házat]: Először, nem volt együtt egyszerre annyi pénze, hogy mindenkép alkalmas helyen vehetett volna (1836 Táncsics Mihály 8463005, 22) | Térdelés páros lábbal egyenes testtartással az, midőn a lábak együtt tartatnak és derékszegüleg meghajlítva térdelnek (1886 Porzsolt Lajos 8375005, 58) | Nem lett volna jobb, ha a család együtt marad? (1974 Dobozy Imre 9110001, 66) | intelligencia, határozottság, szépség, lendület, minden együtt van az írásában (2002 Esterházy Péter 3026001, 30).

1b. ’egymás társaságában, ill. (vkivel) egy társaságban v. (vmivel) egy csoportban’ ❖ Uramat kérém, hogy Svétziát velem együtt hagyná-el (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 42) | Különbözik a többi cselenyásványoktól, mellyekkel gyakran együtt fordul elő az által, hogy szürkés fekete port ád, holott a többiek barnás port adnak (1844 Nendtvich Károly 8330010, 267) | Hozták a feketét, mind a hetet együtt (1930 Kosztolányi Dezső 9359181, 117) | Dingó feleségének jó barátnője a bérelszámoló egyik munkatársa, egy özvegyasszony, akivel sülve-főve együtt vannak (1973 Balla László 1010009, 90) | Az ötletet Balázs és Máté egyik kedves tévéműsora, a „Kölyökklub” adta, amit gyakran néztünk együtt (2001 Lakáskultúra CD39).

1c. ’〈annak kif-ére, hogy vki ugyanannak a szituációnak hasonló minőségű résztvevőjeként cselekszik v. van, mint a másik, ill. így történik vele vmi〉’ ❖ együtt jártak oskolába ’s egymásnak minden titkaikat ösmerék (1845 Eötvös József 8126003, 239) | – Együtt voltak katonák? (1963 Mándy Iván 9420001, 188) | Emlékeztek még Pistire? Együtt végeztük el a hároméves tanfolyamot, de én a színét se láttam soha. Pedig már fél éve itt dolgozik a gyárban… (1970 Örkény István 9500038, 374) | Együtt voltam a sitten egy Molnár nevű gyerekkel, egy bűnözővel (1989 Fel a kezekkel! 1024022, 134).

1d. ’közösen, párban v. csapatban (végezve)’ ❖ Az úgy nevezett Methodenbuch, a’ mint tudjátok, négy tanításbeli módot tanátsol a’ Tanítóknak. Az els ezek közt az Eggyütt-tanúlás (1789 Kazinczy Ferenc 7163060, 13) | – Nagy és szép fiú – bizonyítá Bálnokházyné. – Milyen kicsiny volt még, mikor Melanie-val együtt táncolt! (1865 Jókai Mór CD18) | vele, tulajdon leányával, együtt nemzette Sátán ama fekete árnyékot, a mindig éhes halált (1882 Szász Károly² 8426067, 448) | [Révai Sámuel] Leó testvérével együtt 1869-ben megalapította a Révai-céget (1929 Kuncz Aladár CD10) | ők ketten valaha együtt jártak, aztán a hölgy férjhez ment egy vaddisznófejű sztár ügyvédhez (1996 Magyar Hírlap CD09) | Miután már régóta nem játszottunk együtt, az volt a kérésem, szervezzenek a Sziget elé legalább két vidéki koncertet, hogy egy kicsit belejöjjünk újra a közös fellépésekbe és egyáltalán a színpadon levésbe (2006 Amerika Kiadó 3260003, 293).

1e. (létigével v. a hál igével) ’〈szexuális együttlét körülírására〉’ ❖ Arra is van eset, hogy k….jával együtt hál felesége előtt a házasember. Nem csinál belőle nagy dolgot (1884 Petelei István 8361008, 108) | Emlékszem egy irodalmi adatra (gondolom Jaspers könyvéből): normális életű asszony egyszercsak mind nagyobb követelésekkel kezdett föllépni, végre már férje nem bírt vele: naponta tízszer voltak együtt, s a közbenső időt az asszony önkielégítéssel töltötte (1957 Benedek István 9041011, 363) | Egyházi esküvőt szerettünk volna. A pap azt mondta, előtte nem hálhatunk együtt (2010 Borbély Szilárd 3059007, 43).

2. (többségre utaló alannyal v. -val/-vel ragos szóval) ’ugyanakkor, (vmivel) egy időben’ ❖ Ha tehát hideg vagy esős idő, vagy mikint gyakran megtörténik, mind a kettő együtt áll be, a fejős teheneket mindig istálóban kellene tartani (1856 Benkő Dániel ford.–Stephens 8045011, 60) | Kinevezése és beiktatása János kalocsai érsekével együtt történt meg (1930 Hóman Bálint CD42) | Azt az állandó, megunhatatlan dallamot játssza, mely együtt született ébenragyogású bánatával (1992 Vidor Miklós 2020017, 90).

3. (többségre utaló alannyal v. -val/-vel ragos szóval) ’érzelemben, érzelmi megnyilvánulásban v. véleményben (vkivel) osztozva v. részt véve’ ❖ Senki ſem forgolódott a’kor mellettem, az én keſerüségemben olly’ hívségeſen, mint R-- Uram. Ö velem együtt sírt, és panaſzolkodott (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353002, 41) | ugy látszik, egészen együtt gondolkoztak és éreztek (1875 Jakab Elek 8642001, 322) | nem elhanyagolható tényező Tóbiásnak, a dakszlinak a velünk együtt érző vonyítása, ugatása (1994 Szántó Piroska 1166002, 32).

4. (-val/-vel ragos szóval nu-szerűen) ’Egyetemben.’

4a. ’a szóban forgó személy(eke)t, dolgo(ka)t hozzáértve, ahhoz v. azokhoz hasonlóan’ ❖ a’ forróſág-is ſzünik, a’ fuladáal, ſzü ſzorongatáal és nehéz álmokkal együtt (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 48) | tartson meg az isten, kedveltjeiddel együtt! (1854 Arany János 8014021, 439) | ha a Kádár-változatot [ti. a Kádár János által képviselt politikai alternatívát] (Rákosiéval együtt) kategorikusan megtagadják (1992 Vitányi Iván 2027024, 15) | Ő maga, néhány járókelővel együtt, megpróbált az illető segítségére sietni (2008 Amerika Kiadó 3260002, 85).

4b. (birtokszói határozóval) ’a szóban forgó dolgo(ka)t is beleértve v. beleszámítva, azt v. azokból semmit sem elvéve’ ❖ Szemre való Óltásnak vagy Okulátziónak azt hivjuk, mikor a’ termö Szemet, vagy Bimbót, három ſzegeletü Pais formára ki-kerekitett Héjjával együtt, mint-egy egy Létz-ſzegnyi nagyságra a’ termö Ágatskáról le-vonnyák (1773 Szilágyi Sámuel² ford.–Wiegand 7332009, 190) | Ezen kis állat farkával együtt alig két ujnyi (1847 Peregriny Elek 8360006, 37) | A belső várban nyugatra tekintő torony, mely téglából épült, csakhamar üvegként hordatott szét harangjaival együtt (1865 Salamon Ferenc 8402011, 570) | minden emberben van valami kis hiba, hátha őbenne is lesz. És én majd szeretni fogom őt a hibáival együtt s akkor hálából ő is szeretni fog engem, az én hibáimmal együtt (1933 Erdős Renée 9128001, 67) | Hozzáadjuk a paradicsomot levével együtt (2005 Lajos Mari 3205004, 54).

5. ’összesen, összead(ód)va, ill. együttesen, egyszerre (jelentkezve v. figyelembe véve)’ ❖ valakiknél mind ezek a’ jelek együtt fel találttatnak, azoknak tüdöjkben valami hibának kell lenni, mellybl veſzedelmes nyavalyák kvetkezhetnek (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 688) | E testvérfelekezeteknek 1875-ben volt együtt Nagy-Brittaniában 156 vasárnapi iskolájok (1875 Jakab Elek 8642001, 319) | A sírás enyhíti a nevetést, s a nevetés a sírást. S mindez most már az új, illedelmesebb irodalom szellemében… Együtt ez úgy hatott, mint valami érdekes és magasabb dolog: humor, ahogy mondják (1934 Babits Mihály 9014136, 213) | A kétféle munka együtt sok volt, de nem akadt más választása (1978 Lengyel Péter 9397001, 91) | A kistájnak 13 tava van, együtt 2544 ha felszínnel (2010 Magyarország kistájainak katasztere 3089001, 45).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

együtt határozószó 0
1. (többségre utaló alannyal v. tárggyal, ill. -val/-vel ragos szóval)
〈Egy időben és egy helyen megvalósuló határozói körülmény kif-ére.〉
1a.
összegyűlve v. összetéve, ill. egyesítve
vizzel együtt ftt tejet
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Okai e következők valának arra, hogy ne vegyen [házat]: Először, nem volt együtt egyszerre annyi pénze, hogy mindenkép alkalmas helyen vehetett volna
(1836 Táncsics Mihály)
Térdelés páros lábbal egyenes testtartással az, midőn a lábak együtt tartatnak és derékszegüleg meghajlítva térdelnek
(1886 Porzsolt Lajos)
Nem lett volna jobb, ha a család együtt marad?
(1974 Dobozy Imre)
intelligencia, határozottság, szépség, lendület, minden együtt van az írásában
(2002 Esterházy Péter)
1b.
egymás társaságában, ill. (vkivel) egy társaságban v. (vmivel) egy csoportban
Uramat kérém, hogy Svétziát velem együtt hagyná-el
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Különbözik a többi cselenyásványoktól, mellyekkel gyakran együtt fordul elő az által, hogy szürkés fekete port ád, holott a többiek barnás port adnak
(1844 Nendtvich Károly)
Hozták a feketét, mind a hetet együtt
(1930 Kosztolányi Dezső)
Dingó feleségének jó barátnője a bérelszámoló egyik munkatársa, egy özvegyasszony, akivel sülve-főve együtt vannak
(1973 Balla László)
Az ötletet Balázs és Máté egyik kedves tévéműsora, a „Kölyökklub” adta, amit gyakran néztünk együtt
(2001 Lakáskultúra)
1c.
〈annak kif-ére, hogy vki ugyanannak a szituációnak hasonló minőségű résztvevőjeként cselekszik v. van, mint a másik, ill. így történik vele vmi〉
együtt jártak oskolába ’s egymásnak minden titkaikat ösmerék
(1845 Eötvös József)
Együtt voltak katonák?
(1963 Mándy Iván)
Emlékeztek még Pistire? Együtt végeztük el a hároméves tanfolyamot, de én a színét se láttam soha. Pedig már fél éve itt dolgozik a gyárban…
(1970 Örkény István)
Együtt voltam a sitten egy Molnár nevű gyerekkel, egy bűnözővel
(1989 Fel a kezekkel!)
1d.
közösen, párban v. csapatban (végezve)
Az úgy nevezett Methodenbuch, a’ mint tudjátok, négy tanításbeli módot tanátsol a’ Tanítóknak. Az els ezek közt az Eggyütt-tanúlás
(1789 Kazinczy Ferenc)
– Nagy és szép fiú – bizonyítá Bálnokházyné. – Milyen kicsiny volt még, mikor Melanie-val együtt táncolt!
(1865 Jókai Mór)
vele, tulajdon leányával, együtt nemzette Sátán ama fekete árnyékot, a mindig éhes halált
(1882 Szász Károly²)
[Révai Sámuel] Leó testvérével együtt 1869-ben megalapította a Révai-céget
(1929 Kuncz Aladár)
ők ketten valaha együtt jártak, aztán a hölgy férjhez ment egy vaddisznófejű sztár ügyvédhez
(1996 Magyar Hírlap)
Miután már régóta nem játszottunk együtt, az volt a kérésem, szervezzenek a Sziget elé legalább két vidéki koncertet, hogy egy kicsit belejöjjünk újra a közös fellépésekbe és egyáltalán a színpadon levésbe
(2006 Amerika Kiadó)
1e. (létigével v. a hál igével)
〈szexuális együttlét körülírására〉
Arra is van eset, hogy k….jával együtt hál felesége előtt a házasember. Nem csinál belőle nagy dolgot
(1884 Petelei István)
Emlékszem egy irodalmi adatra (gondolom Jaspers könyvéből): normális életű asszony egyszercsak mind nagyobb követelésekkel kezdett föllépni, végre már férje nem bírt vele: naponta tízszer voltak együtt, s a közbenső időt az asszony önkielégítéssel töltötte
(1957 Benedek István)
Egyházi esküvőt szerettünk volna. A pap azt mondta, előtte nem hálhatunk együtt
(2010 Borbély Szilárd)
2. (többségre utaló alannyal v. -val/-vel ragos szóval)
ugyanakkor, (vmivel) egy időben
Ha tehát hideg vagy esős idő, vagy mikint gyakran megtörténik, mind a kettő együtt áll be, a fejős teheneket mindig istálóban kellene tartani
(1856 Benkő Dániel ford.Stephens)
Kinevezése és beiktatása János kalocsai érsekével együtt történt meg
(1930 Hóman Bálint)
Azt az állandó, megunhatatlan dallamot játssza, mely együtt született ébenragyogású bánatával
(1992 Vidor Miklós)
3. (többségre utaló alannyal v. -val/-vel ragos szóval)
érzelemben, érzelmi megnyilvánulásban v. véleményben (vkivel) osztozva v. részt véve
Senki ſem forgolódott a’kor mellettem, az én keſerüségemben olly’ hívségeſen, mint R-- Uram. Ö velem együtt sírt, és panaſzolkodott
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
ugy látszik, egészen együtt gondolkoztak és éreztek
(1875 Jakab Elek)
nem elhanyagolható tényező Tóbiásnak, a dakszlinak a velünk együtt érző vonyítása, ugatása
(1994 Szántó Piroska)
4. (-val/-vel ragos szóval nu-szerűen)
Egyetemben.
4a.
a szóban forgó személy(eke)t, dolgo(ka)t hozzáértve, ahhoz v. azokhoz hasonlóan
a’ forróſág-is ſzünik, a’ fuladáal, ſzü ſzorongatáal és nehéz álmokkal együtt
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
tartson meg az isten, kedveltjeiddel együtt!
(1854 Arany János)
ha a Kádár-változatot [ti. a Kádár János által képviselt politikai alternatívát] (Rákosiéval együtt) kategorikusan megtagadják
(1992 Vitányi Iván)
Ő maga, néhány járókelővel együtt, megpróbált az illető segítségére sietni
(2008 Amerika Kiadó)
4b. (birtokszói határozóval)
a szóban forgó dolgo(ka)t is beleértve v. beleszámítva, azt v. azokból semmit sem elvéve
Szemre való Óltásnak vagy Okulátziónak azt hivjuk, mikor a’ termö Szemet, vagy Bimbót, három ſzegeletü Pais formára ki-kerekitett Héjjával együtt, mint-egy egy Létz-ſzegnyi nagyságra a’ termö Ágatskáról le-vonnyák
(1773 Szilágyi Sámuel² ford.Wiegand)
Ezen kis állat farkával együtt alig két ujnyi
(1847 Peregriny Elek)
A belső várban nyugatra tekintő torony, mely téglából épült, csakhamar üvegként hordatott szét harangjaival együtt
(1865 Salamon Ferenc)
minden emberben van valami kis hiba, hátha őbenne is lesz. És én majd szeretni fogom őt a hibáival együtt s akkor hálából ő is szeretni fog engem, az én hibáimmal együtt
(1933 Erdős Renée)
Hozzáadjuk a paradicsomot levével együtt
(2005 Lajos Mari)
5.
összesen, összead(ód)va, ill. együttesen, egyszerre (jelentkezve v. figyelembe véve)
valakiknél mind ezek a’ jelek együtt fel találttatnak, azoknak tüdöjkben valami hibának kell lenni, mellybl veſzedelmes nyavalyák kvetkezhetnek
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
E testvérfelekezeteknek 1875-ben volt együtt Nagy-Brittaniában 156 vasárnapi iskolájok
(1875 Jakab Elek)
A sírás enyhíti a nevetést, s a nevetés a sírást. S mindez most már az új, illedelmesebb irodalom szellemében… Együtt ez úgy hatott, mint valami érdekes és magasabb dolog: humor, ahogy mondják
(1934 Babits Mihály)
A kétféle munka együtt sok volt, de nem akadt más választása
(1978 Lengyel Péter)
A kistájnak 13 tava van, együtt 2544 hahektár felszínnel
(2010 Magyarország kistájainak katasztere)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások