egységes mn 15B

1. ’olyan 〈többelemű, összetett dolog, jelenség, képződmény〉, amelynek részei nem különülnek el, hanem egymással összetartozva szerves, rendezett egységet alkotnak’ ❖ [Franciaország] nagyságát ’s hatalmát egységes organisatiójának köszönheti (1842 Pesti Hírlap CD61) | A mondakörök ebben az időben már egységes egésszé épültek (1934 Hamvas Béla 9221001, 9) | A görög mítosz egységesebb, zártabb anyag[, mint a keresztény mítosz] (1964 Szobotka Tibor 9682001, 158) | Az elektronikus feldolgozás segítségével a különböző adattári részek egységes adatbázissá szerveződnek (2001 Természet Világa CD50).

2. ’egymással szoros kapcsolatban levő, közös céllal egységbe tömörült személyekből, csoportokból álló 〈szervezet, közösség, nemzet〉’ ❖ [a frankfurti parlament] János Habsburg főherceget választotta meg az egységes Németország ideiglenes kormányzójának (1848 Kossuth Lajos CD32) | Oly többség azonban, mely egyes kérdésben, különböző pártok embereiből, alkalmilag jő létre, alkothat-e egységes pártot (1875 Csengery Antal 8086007, 398) | [Fekete-Afrika Dolgozóinak Általános Szakszervezeti Szövetsége] célul tűzte, hogy megteremtik egész Afrika egységes szakszervezeti szövetségét (1959 Valóság 2056044, 124) | a közös hit, az azonos egyház, a római püspökök tekintélye, az egynyelvű liturgia összekapcsolja a különböző nyugati királyságokat, és tagjaivá teszi őket egy viszonylag egységes keresztény közösségnek (1977 Gecse Gusztáv 1057004, 108) | az együtt élő népek kisebbségi jogait nem lehet biztosítani az egységes, önmagát nemzetállamként meghatározó Szerbiában (2002 Magyar Hírlap CD09).

3. ’ellentétektől mentes, egyöntetű, egynemű, ill. összhangban levő 〈dolog, jelenség, tevékenység stb.〉’ ❖ Az ügy fölött árnyéklatokkal csakhamar kimondatott az egységes vélemény (1842 Pesti Hírlap CD61) | csak egy kicsiny csoport sejtette, hogy milyen erőt képviselhetnének, ha egységesen lépnek föl (1927 Weltner Jakab 9787003, 32) | [Hild János szabályozási és városszépítési tervei nyomán] jöttek létre a reformkori Pest páratlanul egységes és harmonikus házsorai (1998 Tények könyve CD37) | A tárgy iránt érdeklődők eddig jobbára csak külföldi szakcikkekből vagy a közel sem egységes szemléletű tankönyvekből meríthették ismereteiket (2000 Természet Világa CD50) | egységesen berendezett lakás (2002 Lakáskultúra CD39).

4. ’olyan 〈jelenség, dolog〉, amelynek nincsenek egymástól elkülönülő formái v. változatai’ ❖ Az új nemzedék […] vallása egységes: se nem katolikus, se nem protestáns, se nem zsidó: a szeretet vallása az (1872–1874 Jókai Mór CD18) | A Cantata profana […], mint a Kékszakállú is, egységes ritmusú szöveget zenésít meg, az opera ősi-nyolcasával szemben az epikus-hatost (1936 Keszi Imre CD10) | [a XII. kerületi városatyák] egységes parkolási rendszert kívánnak bevezetni, összefogva a többi budai kerülettel és a fővárossal (1999 Magyar Hírlap CD09).

4a. ’olyan (hatóságilag) megszabott 〈ár v. díj(tétel)〉, amelynek nincsenek eltérő fokozatai, változatai’ ❖ a világposta-egylet az egész világon egységes díjakat állapít meg (1883 Budapesti Szemle C7584, 178) | [a] helybeli mészárszékben a levágott marha husát egységes áron mérik ki, egyhatvanba kerül a mócsingos, porcos, csontos pörköltnek való, de meg a vesepecsenye is (1937 Nagy Lajos 9472004, 48) | egységes autópályadíj (1991 Terplán Zénó CD30) | [a tervezett változások szerint] a gyógyszereknek nem állapítanának meg egységes árat. Ez […] azzal jár, hogy a nagykereskedők patikánként más-más áron adják majd a medicinákat (2000 Népszabadság szept. 22. C5833, 5).

4b. (kissé rég, Isk) ’〈olyan középiskola-típus jelzőjeként, amely egy intézménybe vonva nyújtja a reál és a klasszikus, humán képzést〉’ ❖ [kérdés, hogy] milyen legyen az egységes középiskola. Gimnázium klasszikus nyelvvel, vagy reáliskola latin-francia nyelvvel (1883 Budapesti Hírlap márc. 6. C4730, 2) | Egységes középiskola, oly középiskola, mely a mai gimnázium és reáliskola céljait egyesíti s együttesen ugyanazon pályákra képesít, melyekre a két középiskola külön-külön (1893 PallasLex. CD02) | Az egységes középiskola ellen azt az érvet hozzák fel, hogy elviselhetetlen terhet ró a tanuló vállára (1924 Pesti Hírlap márc. 27. C5672, 3) | a reform 1924-ben a középiskolát három nagy csoportra osztotta: humán gimnázium, reálgimnázium és reáliskola. Az 1934. évi XI. törvénycikk alapján aztán létrejöttek az […] egységes gimnáziumok (1993 Országgyűlési Napló CD62).

4c. (ritk, Csill) egységes idő ’zónaidő’ ❖ az Oppoltzer ajánlotta greenwichi egységes idő bevezetése leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött (1897 PallasLex. CD02) | Középeurópai idő, az az egyezményes egységes idő, amely után való időszámítás Közép-Európa államaiban érvényes (1927 TolnaiÚjLex. C5726, 209) | A Nap a különböző földrajzi hosszúságú helyeken más-más időpontokban delel, ezért szükséges volt egy egységes idő bevezetése. Erre a célra – önkényesen – a Nap greenwichi (Anglia) delelésének időpontját választották alapul, azaz a Greenwichben érvényes helyi időt nevezték el világidőnek (1987 Tények könyve CD37).

5. ’olyan 〈dolog v. tárgy〉, amelyből (adott időszakban) jellemzően csak egyetlen típus(ú) van (használatban)’ ❖ A honvédek egységes magyar egyenruhájáról (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Egységes vevőkészülékekkel hallgathatjuk nemsokára Budapestet (1945 Szabad Nép márc. 28. C4869, 3) | 1940. január 1-től már egységes kenyérliszt őrlését írták elő. Ez a búza esetében 75–77%-os, rozsnál 70–75%-os őrlési arányt jelentett (1995 Csöppüs István CD58) | [a Kórélettan című könyv] vált mind a négy orvostudományi egyetemünk egységes és közös tankönyvévé (2000 Új Könyvek CD29).

Sz: egységesség.

Vö. ÉrtSz.; TESz. egy; ÉKsz.

egységes melléknév 15B
1.
olyan 〈többelemű, összetett dolog, jelenség, képződmény〉, amelynek részei nem különülnek el, hanem egymással összetartozva szerves, rendezett egységet alkotnak
[Franciaország] nagyságát ’s hatalmát egységes organisatiójának köszönheti
(1842 Pesti Hírlap)
A mondakörök ebben az időben már egységes egésszé épültek
(1934 Hamvas Béla)
A görög mítosz egységesebb, zártabb anyag[, mint a keresztény mítosz]
(1964 Szobotka Tibor)
Az elektronikus feldolgozás segítségével a különböző adattári részek egységes adatbázissá szerveződnek
(2001 Természet Világa)
2.
egymással szoros kapcsolatban levő, közös céllal egységbe tömörült személyekből, csoportokból álló 〈szervezet, közösség, nemzet〉
[a frankfurti parlament] János Habsburg főherceget választotta meg az egységes Németország ideiglenes kormányzójának
(1848 Kossuth Lajos)
Oly többség azonban, mely egyes kérdésben, különböző pártok embereiből, alkalmilag jő létre, alkothat-e egységes pártot
(1875 Csengery Antal)
[Fekete-Afrika Dolgozóinak Általános Szakszervezeti Szövetsége] célul tűzte, hogy megteremtik egész Afrika egységes szakszervezeti szövetségét
(1959 Valóság)
a közös hit, az azonos egyház, a római püspökök tekintélye, az egynyelvű liturgia összekapcsolja a különböző nyugati királyságokat, és tagjaivá teszi őket egy viszonylag egységes keresztény közösségnek
(1977 Gecse Gusztáv)
az együtt élő népek kisebbségi jogait nem lehet biztosítani az egységes, önmagát nemzetállamként meghatározó Szerbiában
(2002 Magyar Hírlap)
3.
ellentétektől mentes, egyöntetű, egynemű, ill. összhangban levő 〈dolog, jelenség, tevékenység stb.〉
Az ügy fölött árnyéklatokkal csakhamar kimondatott az egységes vélemény
(1842 Pesti Hírlap)
csak egy kicsiny csoport sejtette, hogy milyen erőt képviselhetnének, ha egységesen lépnek föl
(1927 Weltner Jakab)
[Hild János szabályozási és városszépítési tervei nyomán] jöttek létre a reformkori Pest páratlanul egységes és harmonikus házsorai
(1998 Tények könyve)
A tárgy iránt érdeklődők eddig jobbára csak külföldi szakcikkekből vagy a közel sem egységes szemléletű tankönyvekből meríthették ismereteiket
(2000 Természet Világa)
egységesen berendezett lakás
(2002 Lakáskultúra)
4.
olyan 〈jelenség, dolog〉, amelynek nincsenek egymástól elkülönülő formái v. változatai
Az új nemzedék […] vallása egységes: se nem katolikus, se nem protestáns, se nem zsidó: a szeretet vallása az
(1872–1874 Jókai Mór)
A Cantata profana […], mint a Kékszakállú is, egységes ritmusú szöveget zenésít meg, az opera ősi-nyolcasával szemben az epikus-hatost
(1936 Keszi Imre)
[a XII. kerületi városatyák] egységes parkolási rendszert kívánnak bevezetni, összefogva a többi budai kerülettel és a fővárossal
(1999 Magyar Hírlap)
4a.
olyan (hatóságilag) megszabott 〈ár v. díj(tétel), amelynek nincsenek eltérő fokozatai, változatai
a világposta-egylet az egész világon egységes díjakat állapít meg
(1883 Budapesti Szemle)
[a] helybeli mészárszékben a levágott marha husát egységes áron mérik ki, egyhatvanba kerül a mócsingos, porcos, csontos pörköltnek való, de meg a vesepecsenye is
(1937 Nagy Lajos)
egységes autópályadíj
(1991 Terplán Zénó)
[a tervezett változások szerint] a gyógyszereknek nem állapítanának meg egységes árat. Ez […] azzal jár, hogy a nagykereskedők patikánként más-más áron adják majd a medicinákat
(2000 Népszabadság szept. 22.)
4b. (kissé rég, Isk)
〈olyan középiskola-típus jelzőjeként, amely egy intézménybe vonva nyújtja a reál és a klasszikus, humán képzést〉
[kérdés, hogy] milyen legyen az egységes középiskola. Gimnázium klasszikus nyelvvel, vagy reáliskola latin-francia nyelvvel
(1883 Budapesti Hírlap márc. 6.)
Egységes középiskola, oly középiskola, mely a mai gimnázium és reáliskola céljait egyesíti s együttesen ugyanazon pályákra képesít, melyekre a két középiskola külön-külön
(1893 PallasLex.)
Az egységes középiskola ellen azt az érvet hozzák fel, hogy elviselhetetlen terhet ró a tanuló vállára
(1924 Pesti Hírlap márc. 27.)
a reform 1924-ben a középiskolát három nagy csoportra osztotta: humán gimnázium, reálgimnázium és reáliskola. Az 1934. évi XI. törvénycikk alapján aztán létrejöttek az […] egységes gimnáziumok
(1993 Országgyűlési Napló)
4c. (ritk, Csill)
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
egységes idő
az Oppoltzer ajánlotta greenwichi egységes idő bevezetése leküzdhetetlen nehézségekbe ütközött
(1897 PallasLex.)
Középeurópai idő, az az egyezményes egységes idő, amely után való időszámítás Közép-Európa államaiban érvényes
(1927 TolnaiÚjLex.)
A Nap a különböző földrajzi hosszúságú helyeken más-más időpontokban delel, ezért szükséges volt egy egységes idő bevezetése. Erre a célra – önkényesen – a Nap greenwichi (Anglia) delelésének időpontját választották alapul, azaz a Greenwichben érvényes helyi időt nevezték el világidőnek
(1987 Tények könyve)
5.
olyan 〈dolog v. tárgy〉, amelyből (adott időszakban) jellemzően csak egyetlen típus(ú) van (használatban)
A honvédek egységes magyar egyenruhájáról
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Egységes vevőkészülékekkel hallgathatjuk nemsokára Budapestet
(1945 Szabad Nép márc. 28.)
1940. január 1-től már egységes kenyérliszt őrlését írták elő. Ez a búza esetében 75–77%-os, rozsnál 70–75%-os őrlési arányt jelentett
(1995 Csöppüs István)
[a Kórélettan című könyv] vált mind a négy orvostudományi egyetemünk egységes és közös tankönyvévé
(2000 Új Könyvek)
Sz: egységesség
Vö. ÉrtSz.; TESz. egy; ÉKsz.

Beállítások