egyszerűsít ts ige 4b4

1. ’szerkezetében v. (külső) formájában, megjelenésében egyszerűbbé, kevésbé összetetté, ill. kevésbé díszessé, egyszerűbb stílusúvá tesz vmit’ ❖ ? simplificare, egyszerüsitni (1833 Fogarasi János C5307, 44) | a’ hajduk ruhái egyszerüsittessenek, a’ sok sinórok és egyéb czifraságok, mikben izlés különben sincsen, elhagyassanak (1842 Pesti Hírlap CD61) | összetett betűinket egyszerüsitsük (1860 Vasárnapi Újság CD56) | ha valaki p. o. egy cséplőgépet, melynek szükségeskép sok részből kellene állania, kelletén tul egyszerüsiteni akar, és a tekintetben a végletekig megyen, a complicalt gépből végre egyszerü cséplőrud lesz (1870 Papp Miklós ford.–Széchenyi CD1501) | a polgári életben használt órákat egyszerüsíteni vélték az által, hogy az óramutatójuk egy nap alatt 2-szer fordul körül (1896 PallasLex. CD02) | a pásztorember azoknak a barokkos képeknek heves mozdulatú alakjait, amik a templomban kinálkoztak néki sokadmagukkal, szelidekké, nyugodtakká tette a maga kicsiny faragványain, mérsékelte, egyszerűsítette mozdulataikat (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | [II. József idején] további rendeletek korlátozták az egyházi vezetők hatalmát, a pápa befolyása csökkent, a barokkos egyházi díszítéseket klasszicista módon egyszerűsítették (2000 Herpai Péter CD40).

1a. (vmely fokig) így módosítva vmivé v. vmilyenné alakít, ill. vmire v. vmilyenre változtat vmit’ ❖ Az oa kettőshangzót a városi hosszú a-vá szereti egyszerűsíteni: i haass (ich heisse), Staan (Stein), Baan (Bein) (1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A nagyúri építkezések mintájára, azokat úrilakká egyszerűsítve, készültek a kisebb nemesek kúriái (1931 Szekfű Gyula CD42) | Gárdonyi a kínálkozó népdrámai lehetőséget, az igazi konfliktust, a társadalmi ellentét ábrázolását megkerüli, s esetleges vonások kidomborításával a házastársi dac drámájává egyszerűsíti a történetet (1965 e. Osváth Béla CD53) | A dísztelenítésnek ezzel a fokával, a vázára „egyszerűsített” – de poétikus hatóerejét, energiáját mégis megtartó – lírai versnek ilyen példáival[, mint Kassák Lajosnál,] századunk magyar költészetében bizony ritkán találkozhatunk (1972 Fülöp László 2018001, 282) | Alacsony sövény Ez a termőkaros sövény egysorosra egyszerűsített változata, mindkét irányban csak egy-egy ággal (1999 Lakáskultúra CD39) | kozmopolitává egyszerűsített szemlélete (2000 Schőn István CD40).

1b. (Mat is) ’〈törtet, egyenletet, képletet〉 vmely (matematikai) művelettel, kül. osztással egyszerűbb formára hoz’ ❖ Minthogy igen sok kamatláb a 36000-ben maradék nélkül megvan, az utóbbi képlet a kamatlábbal egyszerüsíthető (1914 RévaiNagyLex. C5707, 179) | A 2x négyzete 4x2, így egyenlőségünket 4x2 = 2b2 alakba írhatjuk, ami egyszerűsítve 2x2 = b2 (1998 Természet Világa CD50) | nem egyszerűsíthető tört (1998 Természet Világa CD50).

2. ’〈eljárást, folyamatot, cselekvés(sor)t v. (működésében) intézményt, rendszert stb.〉 kevésbé bonyolulttá, átláthatóbbá, ill. 〈jelenséget, feladatot, problémát stb.〉 könnyebben felfoghatóvá, érthetőbbé, kevésbé nehézzé tesz’ ❖ a’ privát mint hazai dolgokat lehetőleg egyszerüsítsük (1831 Széchenyi István CD1501) | az adó rendszert egyszerűsíteni (1848 Kossuth Lajos CD32) | az igazgatás egyszerüsitve s könnyitve lesz (1859 Egressy Gábor 8123007, 386) | A gyakorlati számolás szempontjából fontosak azok a szabályok, amelyek alapján e kisérleteket némelykor egyszerüsíthetjük (1896 PallasLex. CD02) | Tisza állásfoglalása jelentékenyen egyszerüsítette a helyzetet (1926 RévaiNagyLex. C5715, 256) | Az új fővárosban IV. Ámenhotep kezdte megvalósítani konkrét céljait: egyszerűsíteni a nép számára érthetetlen teológiát (1980 Czeizel Endre 9080001, 338) | A kapitalizmus egyszerűsítette az életet (2000 Tóth Ferenc CD36).

2a. (tárgy n. is) ’így vmivé alakít, ill. vmire változtat vmit’ ❖ mint minden forradalmakban, csak két fő színezetre oszlik az egész, és ez által természetesen igen egyszerűsítetik és szaporábban forog a meleg érzettel átkarolt haza megtámadókra és védelmezőkre (1842 Széchenyi István CD1501) | a fejedelmi ügyvitelt alantas kisbírói komédiázássá egyszerűsítik (1937 Laczkó Géza CD10) | A reformáció a vallásos élményt Isten és ember közvetlen viszonyára egyszerűsítette (1940 Németh László² 9485012, 164) | parancsszóvá kellett volna egyszerűsítenie ezt az erkölcsi törvényt (1977 Almási Miklós 1002005, 389) | Az érdekes bonyodalom után Kramnyik bástyavégjátékra egyszerűsített, és lépéskényszerbe hozva ellenfelét – ezt a gép nehezen érzékeli –, gyalogot s ezzel játszmát nyert (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. egyszėrűsít · egyszėrüsit; ÉrtSz.; TESz. egyszerű; ÉKsz.

egyszerűsít tárgyas ige 4b4
1.
szerkezetében v. (külső) formájában, megjelenésében egyszerűbbé, kevésbé összetetté, ill. kevésbé díszessé, egyszerűbb stílusúvá tesz vmit
?
simplificare, egyszerüsitni
(1833 Fogarasi János)
a’ hajduk ruhái egyszerüsittessenek, a’ sok sinórok és egyéb czifraságok, mikben izlés különben sincsen, elhagyassanak
(1842 Pesti Hírlap)
összetett betűinket egyszerüsitsük
(1860 Vasárnapi Újság)
ha valaki p. o.példának okáért egy cséplőgépet, melynek szükségeskép sok részből kellene állania, kelletén tul egyszerüsiteni akar, és a tekintetben a végletekig megyen, a complicalt gépből végre egyszerü cséplőrud lesz
(1870 Papp Miklós ford.Széchenyi)
a polgári életben használt órákat egyszerüsíteni vélték az által, hogy az óramutatójuk egy nap alatt 2-szer fordul körül
(1896 PallasLex.)
a pásztorember azoknak a barokkos képeknek heves mozdulatú alakjait, amik a templomban kinálkoztak néki sokadmagukkal, szelidekké, nyugodtakká tette a maga kicsiny faragványain, mérsékelte, egyszerűsítette mozdulataikat
(1916 e. Malonyay Dezső)
[II. József idején] további rendeletek korlátozták az egyházi vezetők hatalmát, a pápa befolyása csökkent, a barokkos egyházi díszítéseket klasszicista módon egyszerűsítették
(2000 Herpai Péter)
1a.
(vmely fokig) így módosítva vmivé v. vmilyenné alakít, ill. vmire v. vmilyenre változtat vmit
Az oa kettőshangzót a városi hosszú a-vá szereti egyszerűsíteni: i haass (ich heisse), Staan (Stein), Baan (Bein)
(1889 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A nagyúri építkezések mintájára, azokat úrilakká egyszerűsítve, készültek a kisebb nemesek kúriái
(1931 Szekfű Gyula)
Gárdonyi a kínálkozó népdrámai lehetőséget, az igazi konfliktust, a társadalmi ellentét ábrázolását megkerüli, s esetleges vonások kidomborításával a házastársi dac drámájává egyszerűsíti a történetet
(1965 e. Osváth Béla)
A dísztelenítésnek ezzel a fokával, a vázára „egyszerűsített” – de poétikus hatóerejét, energiáját mégis megtartó – lírai versnek ilyen példáival[, mint Kassák Lajosnál,] századunk magyar költészetében bizony ritkán találkozhatunk
(1972 Fülöp László)
Alacsony sövény Ez a termőkaros sövény egysorosra egyszerűsített változata, mindkét irányban csak egy-egy ággal
(1999 Lakáskultúra)
kozmopolitává egyszerűsített szemlélete
(2000 Schőn István)
1b. (Mat is)
〈törtet, egyenletet, képletet〉 vmely (matematikai) művelettel, kül. osztással egyszerűbb formára hoz
Minthogy igen sok kamatláb a 36000-ben maradék nélkül megvan, az utóbbi képlet a kamatlábbal egyszerüsíthető
(1914 RévaiNagyLex.)
A 2x négyzete 4x2, így egyenlőségünket 4x2 = 2b2 alakba írhatjuk, ami egyszerűsítve 2x2 = b2
(1998 Természet Világa)
nem egyszerűsíthető tört
(1998 Természet Világa)
2.
〈eljárást, folyamatot, cselekvés(sor)t v. (működésében) intézményt, rendszert stb.〉 kevésbé bonyolulttá, átláthatóbbá, ill. 〈jelenséget, feladatot, problémát stb.〉 könnyebben felfoghatóvá, érthetőbbé, kevésbé nehézzé tesz
a’ privát mint hazai dolgokat lehetőleg egyszerüsítsük
(1831 Széchenyi István)
az adó rendszert egyszerűsíteni
(1848 Kossuth Lajos)
az igazgatás egyszerüsitve s könnyitve lesz
(1859 Egressy Gábor)
A gyakorlati számolás szempontjából fontosak azok a szabályok, amelyek alapján e kisérleteket némelykor egyszerüsíthetjük
(1896 PallasLex.)
Tisza állásfoglalása jelentékenyen egyszerüsítette a helyzetet
(1926 RévaiNagyLex.)
Az új fővárosban IV. Ámenhotep kezdte megvalósítani konkrét céljait: egyszerűsíteni a nép számára érthetetlen teológiát
(1980 Czeizel Endre)
A kapitalizmus egyszerűsítette az életet
(2000 Tóth Ferenc)
2a. (tárgy n. is)
így vmivé alakít, ill. vmire változtat vmit
mint minden forradalmakban, csak két fő színezetre oszlik az egész, és ez által természetesen igen egyszerűsítetik és szaporábban forog a meleg érzettel átkarolt haza megtámadókra és védelmezőkre
(1842 Széchenyi István)
a fejedelmi ügyvitelt alantas kisbírói komédiázássá egyszerűsítik
(1937 Laczkó Géza)
A reformáció a vallásos élményt Isten és ember közvetlen viszonyára egyszerűsítette
(1940 Németh László²)
parancsszóvá kellett volna egyszerűsítenie ezt az erkölcsi törvényt
(1977 Almási Miklós)
Az érdekes bonyodalom után Kramnyik bástyavégjátékra egyszerűsített, és lépéskényszerbe hozva ellenfelét – ezt a gép nehezen érzékeli –, gyalogot s ezzel játszmát nyert
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. egyszėrűsít · egyszėrüsit; ÉrtSz.; TESz. egyszerű; ÉKsz.

Beállítások