elévül tn ige 1c

1. ’〈vmely tulajdonság, állapot stb.〉 idővel v. vminek következtében jelentéktelenné, érdektelenné válik, ill. megszűnik, elenyészik’ ❖ [házasságban] A szerelem is lejár; S két év mulva […] Rendszerint elévül már (1842 Sárosi Gyula 8404007, 139) | [Kempis Tamás Krisztus követése című munkája] négy század óta minden keresztény népnél közkézen forog, a nélkül, hogy érdekessége elévült, hatása csökkent volna (1886 Fraknói Vilmos CD55) | [Ahmed] az egész magyar nemzet előtt teljes élete folyamán soha el nem évülő hírnevet és ragyogó dicsőséget vivott ki (1911 Ferenczi Zoltán CD55) | A sejt génjeinek mindenfajta meghibásodásakor […] korai sejthalál következik be, ami a szervezet egésze szempontjából előnyös, mivel így a hibás genetikai anyag nem adódik tovább, tehát hatása elévül (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’idejétmúlttá, elavulttá, korszerűtlenné válik vmi’ ❖ [Manapság] a rég elévült előfizetési rendszert már hiába venné elő valaki (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | [Az iránytű] használata a mérnöki gyakorlatban igen régi s hogy nem évült el teljesen a teodolit mellett, azt annak köszönheti, hogy kezelése igen egyszerü (1895 PallasLex. CD02) | Az európai új irodalmi jelszavak akkor érnek el hozzánk, amikor kiáltásuk már rég elhangzott s tán el is évültek (1948 Laczkó Géza 2002017, 39) | A számítógépekhez adott dokumentációkat sok esetben le sem fordítják, mert mire elkészülne a magyar kiadás, az operációs rendszer adott változata elévül (1996 Új Könyvek CD29).

2. (Jog) ’〈vmely jogellenes cselekedet (elkövetőjének) büntethetősége, ill. vmely jogerősen kiszabott büntetés v. vkit megillető jog (állami kényszerrel való) érvényesíthetősége〉 bizonyos, jogszabályban meghatározott idő eltelte miatt megszűnik’ ❖ az örök eladás örök legyen, zálog csak 12 évre köttethessék, ’s a’ visszaváltás egy év alatt elévüljön (1843 Pesti Hírlap CD61) | A végrehajtási jog, ha az három év alatt nem érvényesittetik, elévül (1872 Dárday Sándor 8093001, 43) | a vétség miatt kiszabott büntetés 5 év alatt elévül (1930 TolnaiÚjLex. C5735, 43) | A bűncselekménnyel okozott kár esetén […] a követelés öt éven túl sem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül (1997 Magyar Hírlap CD09).

2a. (rég, ritk, Jog) ’〈vmely dolog〉 elbirtoklás útján vkinek a tulajdonába kerül’ ❖ melly [földterület] bizonyos […] idő’ lefolyta után elévülvén, köz birtokba megyen által (1840 Toldy Ferenc C0058, 186).

3. (rég, ritk) ’fiatalságát elveszíti, megöregszik vki’ ❖ Miért kell az embernek elévűlni – miért hullatni erejét, tehetségét (1820 Kisfaludy Károly C2670, 9) | harminczkét év után sokat változám; de hiszen, te Johanna, együtt velem évültél el (1847 Pesti Divatlap C5840, 527) | korán elévülő és kifestett arczu iú matrónák (1862 Báttaszéki Lajos ford.–Janin C0889, 48).

Vö. CzF. elévűl · elévül; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

elévül tárgyatlan ige 1c
1.
〈vmely tulajdonság, állapot stb.〉 idővel v. vminek következtében jelentéktelenné, érdektelenné válik, ill. megszűnik, elenyészik
[házasságban] A szerelem is lejár; S két év mulva […] Rendszerint elévül már
(1842 Sárosi Gyula)
[Kempis Tamás Krisztus követése című munkája] négy század óta minden keresztény népnél közkézen forog, a nélkül, hogy érdekessége elévült, hatása csökkent volna
(1886 Fraknói Vilmos)
[Ahmed] az egész magyar nemzet előtt teljes élete folyamán soha el nem évülő hírnevet és ragyogó dicsőséget vivott ki
(1911 Ferenczi Zoltán)
A sejt génjeinek mindenfajta meghibásodásakor […] korai sejthalál következik be, ami a szervezet egésze szempontjából előnyös, mivel így a hibás genetikai anyag nem adódik tovább, tehát hatása elévül
(1996 Magyar Hírlap)
1a.
idejétmúlttá, elavulttá, korszerűtlenné válik vmi
[Manapság] a rég elévült előfizetési rendszert már hiába venné elő valaki
(1881 Mikszáth Kálmán)
[Az iránytű] használata a mérnöki gyakorlatban igen régi s hogy nem évült el teljesen a teodolit mellett, azt annak köszönheti, hogy kezelése igen egyszerü
(1895 PallasLex.)
Az európai új irodalmi jelszavak akkor érnek el hozzánk, amikor kiáltásuk már rég elhangzott s tán el is évültek
(1948 Laczkó Géza)
A számítógépekhez adott dokumentációkat sok esetben le sem fordítják, mert mire elkészülne a magyar kiadás, az operációs rendszer adott változata elévül
(1996 Új Könyvek)
2. (Jog)
〈vmely jogellenes cselekedet (elkövetőjének) büntethetősége, ill. vmely jogerősen kiszabott büntetés v. vkit megillető jog (állami kényszerrel való) érvényesíthetősége〉 bizonyos, jogszabályban meghatározott idő eltelte miatt megszűnik
az örök eladás örök legyen, zálog csak 12 évre köttethessék, ’s a’ visszaváltás egy év alatt elévüljön
(1843 Pesti Hírlap)
A végrehajtási jog, ha az három év alatt nem érvényesittetik, elévül
(1872 Dárday Sándor)
a vétség miatt kiszabott büntetés 5 év alatt elévül
(1930 TolnaiÚjLex.)
A bűncselekménnyel okozott kár esetén […] a követelés öt éven túl sem évül el mindaddig, amíg a bűncselekmény büntethetősége el nem évül
(1997 Magyar Hírlap)
2a. (rég, ritk, Jog)
〈vmely dolog〉 elbirtoklás útján vkinek a tulajdonába kerül
melly [földterület] bizonyos […] idő’ lefolyta után elévülvén, köz birtokba megyen által
(1840 Toldy Ferenc)
3. (rég, ritk)
fiatalságát elveszíti, megöregszik vki
Miért kell az embernek elévűlni – miért hullatni erejét, tehetségét
(1820 Kisfaludy Károly)
harminczkét év után sokat változám; de hiszen, te Johanna, együtt velem évültél el
(1847 Pesti Divatlap)
korán elévülő és kifestett arczu iú matrónák
(1862 Báttaszéki Lajos ford.Janin)
Vö. CzF. elévűl · elévül; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások