előír ts ige 1a4

1. (hiv is) ’〈(hivatalos) személy, hatóság, törvény stb.〉(írásban) kötelező érvénnyel megszab, ill. elrendel vmit’ ❖ szolgáljatok, és kövessétek hüségesen a tanításokat, a’ mellyeket ö [ti. Isten] nékünk és néktek elö-irt (1782 Kónyi János ford. C2733, 5) | Az előírt mozgásokat recepten kapja a beteg az igazgatótól (1857 Vasárnapi Újság CD56) | A gyárakban csakhamar oly munkásokat kezdtek alkalmazni, kik az előirt tanonczidőt ki nem töltötték, [...] később nőket és gyermekeket is, még pedig fiatalabb korban, mint a hogy az iparszabályzat előirta (1884 Ecseri Lajos 8118001, 2) | Közszemérem elleni kihágást követ el [...] a kéjnő, aki a hatóság által előírt szabályokat meg nem tartja (1915 RévaiNagyLex. C5708, 250) | [a barátja] előírta néki, hogy melyik ruháját huzza föl, milyen nyakkendőt vegyen (1916 Somlyó Zoltán 9609017, 67) | A megyei önkormányzatok 1997. december 31-ig kell hogy megteremtsék mindazokat az ellátási formákat, amelyeket a szociális törvény számukra előír (1995 Országgyűlési Napló CD62).

1a. ’〈tény, körülmény〉 szükségképpen meghatároz, ill. elengedhetetlenné tesz, megkövetel vmit’ ❖ mindenkinek úgy bókolt, a mint ezt az illető külső körülményei előírták (1887 Justh Zsigmond C2461, 105) | Kissé bővebben tárgyaltuk a hazai fejlődés menetét, mintsem azt e munka czélja és tárgya különben előírta volna (1904 Nagy képes világtörténet CD03) | az időszerinti politikai helyzettől előírt katonai szempontok mellett (1923 Hóman Bálint CD42) | A város területének szabálytalanul elnyúló formáját a terep adottságai írták elő: ilyen volt az a vulkáni eredetű magaslat, amelyre települt (1973 Castiglione László 9076001, 98).

2. (Isk) ’mintául kézírással előre leír vmit’ ❖ Magyar ABC és olvasókönyv. [...] Az irott rész szövegét előírta Vajda Pál (1904 Magyar írók élete CD27).

Sz: előirat.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

előír tárgyas ige 1a4
1. (hiv is)
(hivatalos) személy, hatóság, törvény stb.〉 (írásban) kötelező érvénnyel megszab, ill. elrendel vmit
szolgáljatok, és kövessétek hüségesen a tanításokat, a’ mellyeket ö [ti. Isten] nékünk és néktek elö-irt
(1782 Kónyi János ford.)
Az előírt mozgásokat recepten kapja a beteg az igazgatótól
(1857 Vasárnapi Újság)
A gyárakban csakhamar oly munkásokat kezdtek alkalmazni, kik az előirt tanonczidőt ki nem töltötték, [...] később nőket és gyermekeket is, még pedig fiatalabb korban, mint a hogy az iparszabályzat előirta
(1884 Ecseri Lajos)
Közszemérem elleni kihágást követ el [...] a kéjnő, aki a hatóság által előírt szabályokat meg nem tartja
(1915 RévaiNagyLex.)
[a barátja] előírta néki, hogy melyik ruháját huzza föl, milyen nyakkendőt vegyen
(1916 Somlyó Zoltán)
A megyei önkormányzatok 1997. december 31-ig kell hogy megteremtsék mindazokat az ellátási formákat, amelyeket a szociális törvény számukra előír
(1995 Országgyűlési Napló)
1a.
〈tény, körülmény〉 szükségképpen meghatároz, ill. elengedhetetlenné tesz, megkövetel vmit
mindenkinek úgy bókolt, a mint ezt az illető külső körülményei előírták
(1887 Justh Zsigmond)
Kissé bővebben tárgyaltuk a hazai fejlődés menetét, mintsem azt e munka czélja és tárgya különben előírta volna
(1904 Nagy képes világtörténet)
az időszerinti politikai helyzettől előírt katonai szempontok mellett
(1923 Hóman Bálint)
A város területének szabálytalanul elnyúló formáját a terep adottságai írták elő: ilyen volt az a vulkáni eredetű magaslat, amelyre települt
(1973 Castiglione László)
2. (Isk)
mintául kézírással előre leír vmit
Magyar ABC és olvasókönyv. [...] Az irott rész szövegét előírta Vajda Pál
(1904 Magyar írók élete)
Sz: előirat
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások