előidő fn 6C3

1. (vál) ’〈vmely esemény, folyamat stb. idejéhez viszonyítva:〉 azt (közvetlenül) megelőző időszak’ ❖ [Paulína] örömmel emlékezett a’ [szerelmével töltött] korábbi előidőre, és szerette volna tudni, mi lett a bárdolatlanból (1832 Mulattató ford. C3234, 3) | a felvilágosult abszolutizmus korában, a nagy francia forradalom előidején a természetimádás valóságos reneszánszát élte (1907 Pesti Napló szept. 29. C6302, 22) | abban az előidőben, ami a kamaszkor, már lejátszódik mindaz, aminek valójában csak az előjátéka (1981 Balassa Péter 1008004, 284) | Pintér Gábor versei emlékeztetnek a klasszikus drámákra, legalábbis abban a tekintetben, hogy az élményt inspiráló történés, a víziót vagy elvonatkoztatást kiváltó tapasztalat a „színfalak” mögött, a vers előidejében esik meg, a mű mindezeknek csupán a lélekben maradt lenyomata (2000 Új Könyvek CD29).

2. (vál) ’〈vmely csoport, közösség történetében:〉 távoli múlt, régmúlt, hajdankor, ill. az akkor élő nemzedék’ ❖ [a hajósok] végtére egyszersmind több szigetre is találnak [...]. Ezek a boldog szigetek valának: így nevezé azokat az előidő (1793 Kisfaludy Sándor C2697, 171) | a’ régi Rómaiaknak, az előidő’ ezen nagy nemzetének házi élete, épitése módja, festései, és sok szokásai ’s erköltsei (1825 Tudományos Gyűjtemény C5585, 122) | Te [ti. Pulszky Ferenc] a régészetet, s abban a magyar előidőket is tanulmányoztad (1885 Vasárnapi Újság C7399, 14) | [az elmélet szerint] a kezdetben szabad anarchiában élő emberek a ködös előidőkben szerződést kötöttek egymás támogatására, tehát saját elhatározásukból lemondtak ősi szabadságukról és egy állam kötelékébe léptek (1934 Szerb Antal 9668028, 202) | a mítosz az előidőkben, az „álomidőben” játszódik, a monda pedig már egy olyan világban, mely teljesen kialakult és hasonló a maihoz (1980 NéprajziLex. CD47).

2a. (Föld) ’〈a földtörténet legrégebbi időbeli egysége, a prekambrium részeként:〉 a 2,5 milliárd évvel ezelőttől 542 millió évvel ezelőttig tartó időbeli egység, az ún. proterozoikum’ ❖ Európában viszonylag érdektelennek tűnő domborzatunk múltját tekintve éppenhogy az egyik legizgalmasabb: a földtörténeti ó- vagy előidő kristályospaláitól az egy-két millió éves bazaltokig, az érdekes ősmaradványokat rejtő mészkövektől a búzát éltető lösztakaróig szinte minden kor és minden kőzettípus képviselteti magát (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

J: előkor.

Vö. CzF.

előidő főnév 6C3
1. (vál)
〈vmely esemény, folyamat stb. idejéhez viszonyítva:〉 azt (közvetlenül) megelőző időszak
[Paulína] örömmel emlékezett a’ [szerelmével töltött] korábbi előidőre, és szerette volna tudni, mi lett a bárdolatlanból
(1832 Mulattató ford.)
a felvilágosult abszolutizmus korában, a nagy francia forradalom előidején a természetimádás valóságos reneszánszát élte
(1907 Pesti Napló szept. 29.)
abban az előidőben, ami a kamaszkor, már lejátszódik mindaz, aminek valójában csak az előjátéka
(1981 Balassa Péter)
Pintér Gábor versei emlékeztetnek a klasszikus drámákra, legalábbis abban a tekintetben, hogy az élményt inspiráló történés, a víziót vagy elvonatkoztatást kiváltó tapasztalat a „színfalak” mögött, a vers előidejében esik meg, a mű mindezeknek csupán a lélekben maradt lenyomata
(2000 Új Könyvek)
2. (vál)
〈vmely csoport, közösség történetében:〉 távoli múlt, régmúlt, hajdankor, ill. az akkor élő nemzedék
[a hajósok] végtére egyszersmind több szigetre is találnak [...]. Ezek a boldog szigetek valának: így nevezé azokat az előidő
(1793 Kisfaludy Sándor)
a’ régi Rómaiaknak, az előidő’ ezen nagy nemzetének házi élete, épitése módja, festései, és sok szokásai ’s erköltsei
(1825 Tudományos Gyűjtemény)
Te [ti. Pulszky Ferenc] a régészetet, s abban a magyar előidőket is tanulmányoztad
(1885 Vasárnapi Újság)
[az elmélet szerint] a kezdetben szabad anarchiában élő emberek a ködös előidőkben szerződést kötöttek egymás támogatására, tehát saját elhatározásukból lemondtak ősi szabadságukról és egy állam kötelékébe léptek
(1934 Szerb Antal)
a mítosz az előidőkben, az „álomidőben” játszódik, a monda pedig már egy olyan világban, mely teljesen kialakult és hasonló a maihoz
(1980 NéprajziLex.)
2a. (Föld)
〈a földtörténet legrégebbi időbeli egysége, a prekambrium részeként:〉 a 2,5 milliárd évvel ezelőttől 542 millió évvel ezelőttig tartó időbeli egység, az ún. proterozoikum
Európában viszonylag érdektelennek tűnő domborzatunk múltját tekintve éppenhogy az egyik legizgalmasabb: a földtörténeti ó- vagy előidő kristályospaláitól az egy-két millió éves bazaltokig, az érdekes ősmaradványokat rejtő mészkövektől a búzát éltető lösztakaróig szinte minden kor és minden kőzettípus képviselteti magát
(1993 A magyarság kézikönyve)
J: előkor
Vö. CzF.

Beállítások