előnév fn 5B

1. ’〈Tulajdonnév előtt álló megkülönböztető név.〉’

1a. ’vezetéknév, es. egyelemű név előtt álló, a nevet viselő személy származási v. lakóhelyére, ill. címére, rangjára v. vmilyen tulajdonságára utaló név’ ❖ [Helleiné] az aláirt B.E.L. jelentését akképp magyarázná: hogy a’ B. Bélteki előnevét [...] jegyezné Ernyei Ladárnak (1843 Athenaeum C0027, 34) | Istvánok és Péterek sokasága ez [ti. a Laczkó família], kiket kortársaik mindenféle előnevekkel különböztetnek meg felismerhetés okáért: sánta Laczkó István, nadragulya Laczkó István, hidegajkú Laczkó István (1882–1883 Mikszáth Kálmán 8312003, 99) | [Ambrus Zoltán] nagyapja állatorvos volt, ismerte „a füveket és a sókat”, s lófőszékely, vagyis nemes, csikszentkirályi előnévvel (1943 Gyergyai Albert 9202013, 30) | [Marvin] Hagler – aki hivatalosan is felvette a Marvelous (Csodálatos) előnevet – [...] nagyon kemény ökölvívó (1989 Tények könyve CD37) | a dr. „előnév” iránt kritikátlan tiszteletet érezve (1998 Magyar Hírlap CD09) | [az újjáalakult Vitézi Rend tagjai] a vitézi előnevet [...] csak a magánéletben használhatják, esetleg akkor, ha közszerepelnek (1999 Magyar Hírlap CD09) | I. Péter „Nagy” előnevét soha nem kérdőjelezte meg az utókor (1999 Szvák Gyula CD58).

1b. (Tört) ’〈az ókori rómaiaknál:〉 a háromelemű névben a hivatalos nemzetségnevet és az azt követő családnevet megelőző, szabadon választott személynév’ ❖ Amannak Kedves Publiusom, vagy kedves Quintusom, így szólly: (Mert az elő nevet óhajtyák a’ gyenge fülecskék) (1810 Virág Benedek ford. [!] C2560, 372) | Cajus (helyesebben Gajus, rövidítve azonban mindig C.), római előnév. L. Gajus (1912 RévaiNagyLex. C5700, 216) | A római polgárok neve [...] három elemből (tria nomina) állt: a legfontosabb a nemzetségnév volt (pl. Iulius), [...] a melléknév (cognomen) a családi hovatartozásra utalt (pl. Caesar), az előnév (praenomen) pedig a személy pontos kilétét határozta meg ugyancsak a családon belül (pl. Caius) (1997 Havas László CD17).

1c. (kissé rég) ’〈a vezetéknév-keresztnév sorrend szempontjából:〉 a keresztnevet megelőző családnév’ ❖ Az el név (praenomen) elejébe tétetik a’ Kereszt névnek, p. o. Nepomúki János (Joannes Nepomucenus), Paulai Ferentz (Franciscus a Paula) (1813 Kassai József C2495, 323) | Bécs lakosai közől 341 visel Schneider, 482 Müller, 646 Schmid és 721 Meier előnevet. [...] Magyarországban is sok a Molnár, Kovács, Szabó stb. előnév (1859 Vasárnapi Újság CD56) | múlhatatlan kötelességükké lett téve [ti. a zsidóknak], hogy valami előnevet válasszanak maguknak, mégpedig okvetlenül németet (1879 Jókai Mór CD18) | [a személyek megjelölésére való tulajdonnév] nálunk rendesen két tagból áll: az előnév, vezeték- v. családnév s az utónév v. keresztnév (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 65).

1d. (kissé rég, ritk) ’〈a keresztnév-vezetéknév sorrend szempontjából:〉 a családnevet megelőző keresztnév’ ❖ A Nápolyi Királynénak [...] harmad ſzülött Fia lett e világra; kinek-is Jó’sef Károly, az el-nevei (1781 Magyar Hírmondó C0269, 424) | [Clos] előnevét ugyanis nem lehetett hölgytársaságban kimondani, még kevésbé ezen a néven tudakozódni utána. Szép is volna, ha egy úri hölgy azt mondaná egy úriembernek: „Hol lakik doktor Kissmi?” (1898 Jókai Mór CD18) | Az idegen nyelvekben, ahol a keresztnév megelőzi a családnevet, előnévnek (ném. Vorname) nevezik (1927 TolnaiÚjLex. C5725, 241).

1e. ’földrajzi név, kül. településnév előtt jelzőként v. összetételi előtagként álló, a nevezett hely fekvésére v. egyéb tulajdonságára, ill. az ott folyó vmilyen tevékenységre utaló megkülönböztető név’ ❖ 12 Karcsa nevü falut számlálni, különféle előnevekkel, mint: Domazér-, Etre-, Gönczöl-, Sólymos- stb. Karcsa (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Aranyosmarót] valószinű, hogy előnevét az aranymosástól vette (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Nyanza, a K-afrikai négerek nyelvén a. m. nagy víz, tó és így különböző előnévvel nyanzának nevezik a K-afrikai törésvonalban helyet foglaló nagy tavakat, mint a Viktoria nyanzát, Albert nyanzát, Albert-Edvard nyanzát (1928 TolnaiÚjLex. C5730, 151) | A Csendes-óceán partvidékén É–D-i irányban húzódó Andok hegyvonulata itt [ti. Patagónia területén] a „patagóniai” előnevet kapta (1995 Természet Világa CD50).

2. ’vmely tárgyat, dolgot, es. személyt jelölő köznév előtt jelzőként v. összetételi előtagként álló, vmilyen tulajdonságra, jellegzetességre utaló megkülönböztető szó’ ❖ értem a’ valódi ’s eredeti keresztényt, [...] ki kereszten ’s vérével szerze előnevet embernek, az Istenember! (1840 Gasparich Mark Kilit 8155002, 28) | [az ún. uglyás zsúpot] néhol az alsó léceken használják, általában pedig az éleken, ahonnan uglyás előnevét is vette (1916 e. Malonyay Dezső CD07) | [az ún. szakállbromélia] a mérsékelt övi Európa népeit a tőzegmohára emlékeztette, s az első szállítókról, Latin-Amerika spanyol gyarmatosítóiról – akik főként csomagolásra használták – a „spanyol” előnevet kapta (1998 Természet Világa CD50) | [a panzió] a „bio” előnevet is viseli, hiszen az épületeket vályogból húzták föl, a bútorok és a berendezések pedig főleg fából készültek (2000 Figyelő CD2601).

ÖE: ~-adományozás.

Sz: előnevű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

előnév főnév 5B
1.
〈Tulajdonnév előtt álló megkülönböztető név.〉
1a.
vezetéknév, es. egyelemű név előtt álló, a nevet viselő személy származási v. lakóhelyére, ill. címére, rangjára v. vmilyen tulajdonságára utaló név
[Helleiné] az aláirt B.E.L. jelentését akképp magyarázná: hogy a’ B. Bélteki előnevét [...] jegyezné Ernyei Ladárnak
(1843 Athenaeum)
Istvánok és Péterek sokasága ez [ti. a Laczkó família], kiket kortársaik mindenféle előnevekkel különböztetnek meg felismerhetés okáért: sánta Laczkó István, nadragulya Laczkó István, hidegajkú Laczkó István
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
[Ambrus Zoltán] nagyapja állatorvos volt, ismerte „a füveket és a sókat”, s lófőszékely, vagyis nemes, csikszentkirályi előnévvel
(1943 Gyergyai Albert)
[Marvin] Hagler – aki hivatalosan is felvette a Marvelous (Csodálatos) előnevet[...] nagyon kemény ökölvívó
(1989 Tények könyve)
a dr.doktorelőnév” iránt kritikátlan tiszteletet érezve
(1998 Magyar Hírlap)
[az újjáalakult Vitézi Rend tagjai] a vitézi előnevet [...] csak a magánéletben használhatják, esetleg akkor, ha közszerepelnek
(1999 Magyar Hírlap)
I. Péter „Nagy” előnevét soha nem kérdőjelezte meg az utókor
(1999 Szvák Gyula)
1b. (Tört)
〈az ókori rómaiaknál:〉 a háromelemű névben a hivatalos nemzetségnevet és az azt követő családnevet megelőző, szabadon választott személynév
Amannak Kedves Publiusom, vagy kedves Quintusom, így szólly: (Mert az elő nevet óhajtyák a’ gyenge fülecskék)
(1810 Virág Benedek ford.)
Cajus (helyesebben Gajus, rövidítve azonban mindig C.), római előnév. L.lásd Gajus
(1912 RévaiNagyLex.)
A római polgárok neve [...] három elemből (tria nomina) állt: a legfontosabb a nemzetségnév volt (pl.például Iulius), [...] a melléknév (cognomen) a családi hovatartozásra utalt (pl.például Caesar), az előnév (praenomen) pedig a személy pontos kilétét határozta meg ugyancsak a családon belül (pl.például Caius)
(1997 Havas László)
1c. (kissé rég)
〈a vezetéknév-keresztnév sorrend szempontjából:〉 a keresztnevet megelőző családnév
Az el név (praenomen) elejébe tétetik a’ Kereszt névnek, p. o.példának okáért Nepomúki János (Joannes Nepomucenus), Paulai Ferentz (Franciscus a Paula)
(1813 Kassai József)
Bécs lakosai közől 341 visel Schneider, 482 Müller, 646 Schmid és 721 Meier előnevet. [...] Magyarországban is sok a Molnár, Kovács, Szabó stb.s a többi előnév
(1859 Vasárnapi Újság)
múlhatatlan kötelességükké lett téve [ti. a zsidóknak], hogy valami előnevet válasszanak maguknak, mégpedig okvetlenül németet
(1879 Jókai Mór)
[a személyek megjelölésére való tulajdonnév] nálunk rendesen két tagból áll: az előnév, vezeték- v.vagy családnév s az utónév v.vagy keresztnév
(1928 TolnaiÚjLex.)
1d. (kissé rég, ritk)
〈a keresztnév-vezetéknév sorrend szempontjából:〉 a családnevet megelőző keresztnév
A Nápolyi Királynénak [...] harmad ſzülött Fia lett e világra; kinek-is Jó’sef Károly, az el-nevei
(1781 Magyar Hírmondó)
[Clos] előnevét ugyanis nem lehetett hölgytársaságban kimondani, még kevésbé ezen a néven tudakozódni utána. Szép is volna, ha egy úri hölgy azt mondaná egy úriembernek: „Hol lakik doktor Kissmi?”
(1898 Jókai Mór)
Az idegen nyelvekben, ahol a keresztnév megelőzi a családnevet, előnévnek (ném.németül Vorname) nevezik
(1927 TolnaiÚjLex.)
1e.
földrajzi név, kül. településnév előtt jelzőként v. összetételi előtagként álló, a nevezett hely fekvésére v. egyéb tulajdonságára, ill. az ott folyó vmilyen tevékenységre utaló megkülönböztető név
12 Karcsa nevü falut számlálni, különféle előnevekkel, mint: Domazér-, Etre-, Gönczöl-, Sólymos- stb.s a többi Karcsa
(1858 Vasárnapi Újság)
[Aranyosmarót] valószinű, hogy előnevét az aranymosástól vette
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Nyanza, a K-afrikaikelet-afrikai négerek nyelvén a. m.annyi, mint nagy víz, tó és így különböző előnévvel nyanzának nevezik a K-afrikaiKelet-afrikai törésvonalban helyet foglaló nagy tavakat, mint a Viktoria nyanzát, Albert nyanzát, Albert-Edvard nyanzát
(1928 TolnaiÚjLex.)
A Csendes-óceán partvidékén ÉészakD-idéli irányban húzódó Andok hegyvonulata itt [ti. Patagónia területén] a „patagóniai” előnevet kapta
(1995 Természet Világa)
2.
vmely tárgyat, dolgot, es. személyt jelölő köznév előtt jelzőként v. összetételi előtagként álló, vmilyen tulajdonságra, jellegzetességre utaló megkülönböztető szó
értem a’ valódi ’s eredeti keresztényt, [...] ki kereszten ’s vérével szerze előnevet embernek, az Istenember!
(1840 Gasparich Mark Kilit)
[az ún. uglyás zsúpot] néhol az alsó léceken használják, általában pedig az éleken, ahonnan uglyás előnevét is vette
(1916 e. Malonyay Dezső)
[az ún. szakállbromélia] a mérsékelt övi Európa népeit a tőzegmohára emlékeztette, s az első szállítókról, Latin-Amerika spanyol gyarmatosítóiról – akik főként csomagolásra használták – a „spanyol” előnevet kapta
(1998 Természet Világa)
[a panzió] a „bio” előnevet is viseli, hiszen az épületeket vályogból húzták föl, a bútorok és a berendezések pedig főleg fából készültek
(2000 Figyelő)
ÖE: előnév-adományozás
Sz: előnevű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások