előrefelé hsz 0

1. ’vki, vmi eleje felé (eső irányba) v. vki, vmi előtt levő cél irányába’ ❖ A kavaró lapátok, melyek ferde irányuak, a vályuban levő vizszintes tengelyre vannak erősítve, s a mosás közben felkavart, uszó burgonyákat a vályuban előre felé terelik (1893 PallasLex. CD02) | A brigadéros ezalatt lassú léptetéssel igyekezett előrefelé, oda, ahol a torlódást okozó szekér feküdt (1917 Kortsák Jenő CD10) | [A teleszkópszemek] a fejen nem oldalt foglalnak helyet, hanem olyanformán húzódtak a jobb- és baloldalról a háti oldalra, a fejtetőre, hogy optikai tengelyük egymással párvonalos és fölfelé, vagy ritkábban előrefele tekint (1925 RévaiNagyLex. C5714, 100) | az előre felé eső oldal az eleje [ti. a kemencének,] s köröskörül húzódik a régebben 1 m szélességű padka (1927 Néprajzi Múzeum Értesítője C6977, 160) | magas magánhangzók képzésekor a[z ember] nyelve a kemény szájpadlás felé, előrefelé törekszik (1968 Magyar Nyelvőr C6019, 258) | a röhögés hullámban söpört végig hátulról előrefelé az osztályon (1988 Lengyel Péter 9397007, 239) | [A kutya mellkasának] hátulsó határa a rekeszizom, ahol a legszélesebb, majd előrefelé keskenyedik (1992 Szinák János–Veress István CD59) | A hajtómű levegőt présel ki hátrafelé, a gép pedig előrefelé mozog (2004 Németh Dorottya ford. 3245003, 326).

1a. ’a függőleges, ritk. a vízszintes kiindulási helyzettől ebbe az irányba mozdulva v. ebben az irányban eltérve’ ❖ mintha csak elérne odáig, kezét úgy nyújtja előrefelé (1911 Bán Ferenc CD10) | szarvai fel- és hátrafelé irányulnak, azonban hegyük ismét előrefelé görbül (1929 Az állatok világa ford. CD46) | [a kőrösi kocsi] első lőcsök alatti sárhányói egyenesek, míg a hátulsók előrefelé ívesen lehajlók (1980 NéprajziLex. CD47) | Kis vitorláson alkalmazzák azt a különös megoldást, hogy az egyetlen árbocot a hajótest hátulsó részében állítják fel, előrefelé döntött helyzetben (1998 Természet Világa CD50).

1b. ’〈időben befogadható műre, szövegre vonatkoztatva: hátulról〉 a kezdete, az eleje felé’ ❖ Először a [Toldi] tartalmát meséltem el, aztán olvastuk is; hátulról, a párviadaltól előrefelé (1940 Németh László² 9485072, 30) | a miniszterelnök megválasztása előtt a Kormány programjának az elfogadásáról, továbbá a Magyar Köztársaság minisztériumairól, az Országgyűlés egyszerre határoz. Kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a mondatot hátulról előrefele olvassák el (1990 Országgyűlési Napló CD62) | úgy alakult a menetrend, hátulról előrefelé forgatják a filmet. Most épp a befejezéshez közeli jelenetet veszik fel (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. ’az elérendő, a sikert v. a megvalósulást jelentő cél felé, ahhoz közeli szintre, állapotba (egyre nagyobb tért hódítva)’ ❖ a tudomány haladt egy-egy lépéssel előrefelé (1880 Vasárnapi Újság C7394, 706) | vezérnek mindig az tetszik, aki valamely előrefelé való törekvésben, valamit megtörni akaró ostromban, valami szabadság megszerzésében vezérkedett (1911 Ignotus CD10) | látva a gondolkodás hatalmas vívmányait, robbanásszerű fejlődését, csak azt mondhatjuk, hogy a tőle elválaszthatatlan nyelv is előrefelé mozog. Az új meg új gondolat kiküzdi nyelvi formáját, nemcsak a szókincsben, hanem a grammatika eszköztárában is (2001 Magyar Nyelvőr C7191, 138).

3. ’későbbi v. jövőbeli időpont v. állapot felé’ ❖ a ki mögött egy félszázad leélt ötven esztendeje feketéllik, abban már teljes bizonyossággal élhet az a hit, hogy előre felé már nincs annyi látni valója, mint a mennyit beláthat fáradt szeme, ha hátrafelé néz (1909 Budapesti Szemle C7675, 83) | Visszafelé mégis biztosabb a történelem, mint előrefelé (1927 Ignotus CD10) | nem csupán az időben visszafelé, hanem előre fele is vizsgálódva (1999 Tóth Endre² CD58) | A XVII. század jelentősége egyebek közt éppen azért olyan óriási a fizika történetében, mert felfedezéseinek és megfogalmazásainak „kontextusa” hihetetlenül messzire nyúlik az időben: előrefelé máig, visszafelé Platónig, Arisztotelészig, a pitagoreusokig (2004 Természet Világa CD50).

Vö. ÉKsz.

előrefelé határozószó 0
1.
vki, vmi eleje felé (eső irányba) v. vki, vmi előtt levő cél irányába
A kavaró lapátok, melyek ferde irányuak, a vályuban levő vizszintes tengelyre vannak erősítve, s a mosás közben felkavart, uszó burgonyákat a vályuban előre felé terelik
(1893 PallasLex.)
A brigadéros ezalatt lassú léptetéssel igyekezett előrefelé, oda, ahol a torlódást okozó szekér feküdt
(1917 Kortsák Jenő)
[A teleszkópszemek] a fejen nem oldalt foglalnak helyet, hanem olyanformán húzódtak a jobb- és baloldalról a háti oldalra, a fejtetőre, hogy optikai tengelyük egymással párvonalos és fölfelé, vagy ritkábban előrefele tekint
(1925 RévaiNagyLex.)
az előre felé eső oldal az eleje [ti. a kemencének,] s köröskörül húzódik a régebben 1 mméter szélességű padka
(1927 Néprajzi Múzeum Értesítője)
magas magánhangzók képzésekor a[z ember] nyelve a kemény szájpadlás felé, előrefelé törekszik
(1968 Magyar Nyelvőr)
a röhögés hullámban söpört végig hátulról előrefelé az osztályon
(1988 Lengyel Péter)
[A kutya mellkasának] hátulsó határa a rekeszizom, ahol a legszélesebb, majd előrefelé keskenyedik
(1992 Szinák János–Veress István)
A hajtómű levegőt présel ki hátrafelé, a gép pedig előrefelé mozog
(2004 Németh Dorottya ford.)
1a.
a függőleges, ritk. a vízszintes kiindulási helyzettől ebbe az irányba mozdulva v. ebben az irányban eltérve
mintha csak elérne odáig, kezét úgy nyújtja előrefelé
(1911 Bán Ferenc)
szarvai fel- és hátrafelé irányulnak, azonban hegyük ismét előrefelé görbül
(1929 Az állatok világa ford.)
[a kőrösi kocsi] első lőcsök alatti sárhányói egyenesek, míg a hátulsók előrefelé ívesen lehajlók
(1980 NéprajziLex.)
Kis vitorláson alkalmazzák azt a különös megoldást, hogy az egyetlen árbocot a hajótest hátulsó részében állítják fel, előrefelé döntött helyzetben
(1998 Természet Világa)
1b.
〈időben befogadható műre, szövegre vonatkoztatva: hátulról〉 a kezdete, az eleje felé
Először a [Toldi] tartalmát meséltem el, aztán olvastuk is; hátulról, a párviadaltól előrefelé
(1940 Németh László²)
a miniszterelnök megválasztása előtt a Kormány programjának az elfogadásáról, továbbá a Magyar Köztársaság minisztériumairól, az Országgyűlés egyszerre határoz. Kérem képviselőtársaimat, hogy ezt a mondatot hátulról előrefele olvassák el
(1990 Országgyűlési Napló)
úgy alakult a menetrend, hátulról előrefelé forgatják a filmet. Most épp a befejezéshez közeli jelenetet veszik fel
(2000 Magyar Hírlap)
2.
az elérendő, a sikert v. a megvalósulást jelentő cél felé, ahhoz közeli szintre, állapotba (egyre nagyobb tért hódítva)
a tudomány haladt egy-egy lépéssel előrefelé
(1880 Vasárnapi Újság)
vezérnek mindig az tetszik, aki valamely előrefelé való törekvésben, valamit megtörni akaró ostromban, valami szabadság megszerzésében vezérkedett
(1911 Ignotus)
látva a gondolkodás hatalmas vívmányait, robbanásszerű fejlődését, csak azt mondhatjuk, hogy a tőle elválaszthatatlan nyelv is előrefelé mozog. Az új meg új gondolat kiküzdi nyelvi formáját, nemcsak a szókincsben, hanem a grammatika eszköztárában is
(2001 Magyar Nyelvőr)
3.
későbbi v. jövőbeli időpont v. állapot felé
a ki mögött egy félszázad leélt ötven esztendeje feketéllik, abban már teljes bizonyossággal élhet az a hit, hogy előre felé már nincs annyi látni valója, mint a mennyit beláthat fáradt szeme, ha hátrafelé néz
(1909 Budapesti Szemle)
Visszafelé mégis biztosabb a történelem, mint előrefelé
(1927 Ignotus)
nem csupán az időben visszafelé, hanem előre fele is vizsgálódva
(1999 Tóth Endre²)
A XVII. század jelentősége egyebek közt éppen azért olyan óriási a fizika történetében, mert felfedezéseinek és megfogalmazásainak „kontextusa” hihetetlenül messzire nyúlik az időben: előrefelé máig, visszafelé Platónig, Arisztotelészig, a pitagoreusokig
(2004 Természet Világa)
Vö. ÉKsz.

Beállítások