előrehaladás fn 4A

(vminek a) fejlődés(e), (egyre) magasabb szintre való jutás(a)’ ❖ a tökéletességnek egyszer elértt fokárol leszálnunk nem szabad, de a hijános állásbol tökéletesbb előre haladást ki zárni annyit tenne, mint minden polgári intézetnek a tökéletesség felé való közelitését el vágni (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | újabb darabjainkban az irodalmi nívót illetőleg is folytonos előrehaladást látok (1913 Fenyő Miksa CD10) | arról folyik a vita, hogy a technika, a technológia előrehaladása hogyan módosítja az ipari munkát (1975 Héthy Lajos–Makó Csaba 2056003, 26) | [Sióagárdon az 1860-as, 70-es években] az előrehaladást elsősorban nem új középületek emelése jelentette, hanem a régiek komoly anyagi beruházást igénylő felújítása (2000 Gaál Zsuzsanna CD36).

a. ’vkinek vmilyen téren, kül. tanulásban, hivatásban való fejlődése, haladása, előmenetele’ ❖ [a fonalgyártásban történt jelentős fejlesztések] nem csak tömérdek munkásoknak adának alkalmat élelemkeresetre, hanem egyszersmind a’ pamutkelmék gyártóinak tehetséget előrehaladásra (1843 Pesti Hírlap C5277, 22) | A növendékek között [...] volt egy iú, ki előrehaladása és sikerei miatt az intézetben kivételes állást foglalt el (1898 Goldziher Ignác C0064, 161) | A piktúrában igen kevés előrehaladás. Rajzokat vittem-küldtem képeslapoknak, eredménytelenül (1946 Egry József 9120001, 118) | az ikerpár egyik tagját megtanítjuk, begyakoroltatjuk bizonyos cselekvésre, a másik tagban viszont ennek kialakulását a spontán fejlődésre bízzuk. A nem tanított iker előrehaladása viszonyítási alapot ad a tanításban részesülő, a módszeres gyakorlatokat végző iker fejlődéséhez (1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes 9435001, 55) | nem érzik különösen veszélyesnek az internetet sem az iskolai előrehaladásra, sem pedig gyermekük baráti kapcsolataira nézve (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.

előrehaladás főnév 4A
(vminek a) fejlődés(e), (egyre) magasabb szintre való jutás(a)
a tökéletességnek egyszer elértt fokárol leszálnunk nem szabad, de a hijános állásbol tökéletesbb előre haladást ki zárni annyit tenne, mint minden polgári intézetnek a tökéletesség felé való közelitését el vágni
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
újabb darabjainkban az irodalmi nívót illetőleg is folytonos előrehaladást látok
(1913 Fenyő Miksa)
arról folyik a vita, hogy a technika, a technológia előrehaladása hogyan módosítja az ipari munkát
(1975 Héthy Lajos–Makó Csaba)
[Sióagárdon az 1860-as, 70-es években] az előrehaladást elsősorban nem új középületek emelése jelentette, hanem a régiek komoly anyagi beruházást igénylő felújítása
(2000 Gaál Zsuzsanna)
a.
vkinek vmilyen téren, kül. tanulásban, hivatásban való fejlődése, haladása, előmenetele
[a fonalgyártásban történt jelentős fejlesztések] nem csak tömérdek munkásoknak adának alkalmat élelemkeresetre, hanem egyszersmind a’ pamutkelmék gyártóinak tehetséget előrehaladásra
(1843 Pesti Hírlap)
A növendékek között [...] volt egy iú, ki előrehaladása és sikerei miatt az intézetben kivételes állást foglalt el
(1898 Goldziher Ignác)
A piktúrában igen kevés előrehaladás. Rajzokat vittem-küldtem képeslapoknak, eredménytelenül
(1946 Egry József)
az ikerpár egyik tagját megtanítjuk, begyakoroltatjuk bizonyos cselekvésre, a másik tagban viszont ennek kialakulását a spontán fejlődésre bízzuk. A nem tanított iker előrehaladása viszonyítási alapot ad a tanításban részesülő, a módszeres gyakorlatokat végző iker fejlődéséhez
(1970 Mérei Ferenc–V. Binét Ágnes)
nem érzik különösen veszélyesnek az internetet sem az iskolai előrehaladásra, sem pedig gyermekük baráti kapcsolataira nézve
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.

Beállítások