elkerül ige 1c

1. tn ’kerülőt, kitérőt tesz vmerre v. vhol, ill. (vhol) kerülőt téve v. vmit megkerülve megy, jut vhova’ ❖ ſzükségtelennek tartja az udvaron való bémenetelt, mikor az ember a’ kert alatt is elkerülhet (1803 Csokonai Vitéz Mihály 7069015, [II]) | a két farkast fölveszi vállára: Elkerül a háznak másik oldalára (1846 Arany János 8014001, 120) | [Üszke Péter] hazamenet elkerült a bereknek (1894 Rodiczky Jenő C3633, 17) | [László gróf] a szemével kisérte a parasztot, aki előtte került el, hogy a nyitva maradt kiskapun kisomfordáljon (1911 Móricz Zsigmond C3228, 213) | – Persze te egész nap a szabadban voltál, jól átfáztál. – Elkerültem a pince felé is. Van még ott egy kis jó tavalyi borocskám, elüldögéltem, iszogattam (1985 Népszabadság aug. 24. C7835, 14).

2. ts ’mellette elhaladva oldalra térve kikerül vmit, vkit’ ❖ Mert nem ér látáſok [ti. a méheké] a’ repüléſekkel, Késöre látják-meg mit kerüljenek-el (1774 Vesmás Márton C4461, 23) | Az ut nem lett volna kellemetlen, ha a tegnapi eső apró tócsákba nem gyülik imitt-amott, amiket el kellett kerülni (1891 Mikszáth Kálmán C3150, 76) | [a kutya] nagy ívben kerülte el az ágyat (1947 Örkény István 2005106, 27) | Nagy ívben megpróbáljuk elkerülni az embert, ő azonban int felénk (2001 Magyar Hírlap CD09).

2a. (átv is) ’〈vmely testrészével v. vmely tárggyal〉 azt mozgatva (szándékosan) nem érint vmit, vkit, ill. úgy mozog vki, hogy vmely mozgásban levő tárgy, testrész ne találja el’ ❖ Ez a’ moſás pedig ſpongyiával mégyen véghez, el-kezdvén ortzájokon, flek tvén, nyakok tgáján (de fejek’ teteme lágyát [= kutacsát] ſzorgalmatoſan el-kerüljék) (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 389) | Igy játszunk mi egymással, Csintalan fordúlással Elkerülvén kézíved (1828 e. Fazekas Mihály CD01) | a fenyítő törvények ostorát hamarább elkerülheti (1832 Deák Ferenc CD51) | a király büntető kezét elkerülje (1871 Toldy Ferenc CD57) | gumibot suhogott a kezükben, de elég sokáig sikerült elkerülnie az ütéseket (1986 Nádas Péter 9466005, 527) | [a meglőtt rendőr]autó vezetője, hogy a lövést elkerülje, a járdaszegélyre vezette a kocsit (1998 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’arra törekedve, hogy ne találkozzék vele, hogy ne menjen a közelébe, kerül vkit, vmit’ ❖ Nints már titokban, hogy véled beſzélt Adeláida [...].  el-kerl engem; te pedig el-hagyſz (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 30) | még a táját is a háznak elkerülte minden jámbor lélek (1878 Degré Alajos C1388, 9) | Mióta a fiam szólt rólad, nem is láttalak. Elkerülsz minket (1941 Tatay Sándor 9704005, 199) | nem tehetem meg azt, hogy ma elkerülöm az egyetemet (1989 Csengey Dénes 1028003, 38).

2c. (átv is) ’〈annak kif-ére, hogy bár térben v. időben hozzá közel fordul meg vhol, (véletlenül) épp nem találkozik vkivel vki〉’ ❖ mentem hálni Duna-Vetsére Tass mellet, de [...] későn tudtam meg, hogy az az a Tass, amelybe Bemats Sigmondné lakik és igy őtet el kerültem (1782 Kazinczy László C2554, 22) | minthogy ők [ti. a küldöttség és a követek] elkerülték egymást, új követséget indítottak eleibök Rüdersdorfba (1893 Szilágyi Sándor CD55) | [az elnök] Gdanskba repült – éppen elkerülve az amerikai útjáról hazatérő Waldemar Pawlak repülőgépét (1995 Népszava febr. 4. C7460, 9) | az utóvizsgás lehetőséget kapott nyolc válogatott négy legjobbja elkerülte egymást [a pótselejtezőkön] (2009 Népszabadság okt. 20. C7857, 16).

2d. (kissé rég) ’〈mozgó járművet v. élőlényt〉 utolérve és oldalra kitérve megelőz vki, vmi’ ❖ Az uraságok hintajai elkerülték a szénásszekereket, s berobogtak a hajdani tiszttartói lak udvarába (1872 Jókai Mór CD18) | [Takátsy] kifutott az utcára s rohant Gödöllő felé. A jegyző befogatta lovait s utána hajtatott. [...] A jegyző elkerülte őt a kocsival s jelentést tett az elöljáróságnak (1889 Budapesti Hírlap márc. 12. C4736, 5) | a közeledő akadály előtt, nehogy a külső körön kelljen mennie, Vronszkij dolgozni kezdett a gyeplővel s nagysebesen, épp a sánc előtt elkerülte Mahotyint (1952 Németh László² ford.–Tolsztoj² 9485065, 218).

2e. (rég) ’〈teljesítményben, műveltségben, vmely tevékenységben〉 megelőz, felülmúl vkit vki’ ❖ mindazok, a’ kiket mi miveltségben, pallérozottságban el tudnánk kerülni, szégyenkedve néznének utánunk (1851 A Falu Könyve C1667, 74) | Legalább irni tanulj meg!... mondja az egyiknek, kit a többi ebben már rég elkerült (1857 Vas Gereben C4378, 294) | [A sokác társaival] legfeljebb a lótenyésztésben versenyez és kerültet; a sokacz elkerüli a szerbet, a német a sokaczot, és a németet a karacsi magyar (1887 Baksay Sándor C0736, 229).

3. ts ’〈tárgy, (természeti) jelenség〉 mozogva, (el)haladva (mellette) kikerül vmit, vkit’ ❖ Még is kettztetik az illy fonal gyürket [azon az eszközön, amellyel a nyelőcsőben megakadt tárgyat kihúzzák], hogy annal-is bizonyoſabban reá akadhaanak a’ benn rekedtt egyet máſra, hogy ha az egyet el kerli, a’ másban fenn akadjon (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 425) | A lapda [ti. biliárdgolyó] terzre is elkerülte a kék lapdát, meg quintre is (1882 Jókai Mór C2309, 74) | A falujuk völgykatlanba feküdt, aminek csak egy keskeny kijárata volt, azért a tavaszi viharok elkerülték (1929 Cholnoky László 9077001, 6) | elkerültek bennünket a gránátok, még a puskagolyók is (1986 Gion Nándor 9190003, 34) | a 3. percben Korolovszky fejelt mellé, aztán jött a válasz: Ronaldinho lövése kerülte el a kaput (2002 Magyar Hírlap CD09).

3a. ’〈út(vonal), menetrend szerint közlekedő jármű, járat vmely helyet, területet〉(szokásosan) nem érint’ ❖ illy módon elkerülne a posta némelly most érintett apróbb helyeket (1847 Hetilap CD61) | [a Balkán keleti részén] nem ritkán mocsárokat is lehet találni és mivel sürü erdők is takarják, a közlekedés meglehetősen elkerüli (1893 PallasLex. CD02) | A vasút fővonalai messze elkerülték a várost (1945 Illyés Gyula 9274069, 14) | [Deákék] hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pesten állomásozó 5. tüzérezredből két századot Fiuméba küldjenek [...] – de csak olyan útvonalon, amely elkerüli Zágrábot (1998 Urbán Aladár CD51) | A tiltakozás-sorozattal azt kívánják elérni, hogy [...] gyorsuljon föl az M0-ás körgyűrű Budapestet elkerülő szakaszának építése (2002 Magyar Hírlap CD09).

3b. ’〈vmely helyzet, állapot stb.〉 kikerül, nem ér el(, és nem kerít hatalmába) vkit, vmit’ ❖ az édes békeég bé ſzáll hajlékodba, az irigyſég el-kerüli, könyny almat [!] látſz, vigan virradſz (1776 Faludi Ferenc ford.–Dodsley C1662, 41) | Az álom elkerűl, csak hasztalan Erőlködöm (1819 Kisfaludy Károly 8242026, 48) | a lovat elkerüli a borsóka, trichina, vagyis azok a betegségek, amelyek a marha-, birka- és disznóhúsok révén annyira veszélyeztetik egészségünket (1929 Az állatok világa ford. CD46) | A rektori tisztség elkerülte [Pattantyús-Ábrahám Gézát] (1984 Terplán Zénó CD30) | Az internetes boltokat elkerülte a válság (2009 Népszabadság júl. 2. C7857, 18).

3c. ’〈annak kif-ére, hogy tekintet, figyelem stb. (szándékosan) nem irányul vmire, nem akad meg vmin, ill. szemével, tekintetével kerül vkit, vmit vki〉’ ❖ aligha akad utas, kinek szeme elkerülhesse e látványt (1860 Vasárnapi Újság CD56) | Bizonyára vannak régibb és újabb poéták, akiket elkerült figyelmünk (1929 Schöpflin Aladár CD10) | [Szabó] nagyon elmerült a mesélésbe, s elkerülte szemével Bükyt, bár tulajdonképpen neki mondta (1964 Cseres Tibor 9088001, 137) | A pályaválasztók érdeklődése elkerülte ezt a szakterületet [ti. a vízügyet] (1998 Magyar Hírlap CD09).

3d. ’〈vmely személy, ill. téma, ügy stb. érdeklődést, figyelmet stb.〉 nem von, nem irányít magára, és így általa észrevétlen v. érintetlen marad’ ❖ A’ Rómaiak Eufrates felé éjtszakának alkalmatosságával el-kerülvén szokott figyelmetességét seregére rohantak (1781 Zechenter Antal ford.–Racine C4573, 5) | Vigaszt, szerelmet hoz szivében, Tápot, segélyt köténykéjében, Mellyel kertén át maga fut, Hogy elkerülje a gyanút (1845 Garay János 8154023, 366) | Gyakorlott vadász szemét a legcsekélyebb jel sem kerüli el (1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹ 1132002, 26) | A férfi sápadtan, leszegett fejjel, hogy a bámulók tekintetét elkerülje, a foga között szűrve a szavakat akarta hallgatásra bírni (1985 Szakonyi Károly 9635002, 23) | Az elméleti szakemberek érdeklődését is elkerülik mostanában a szélsőjobboldali csoportok (2001 Magyar Hírlap CD09).

3e. ’〈személy, ill. mű(típus) vmely témát, dolgot〉 kerül, (szándékosan) nem érint, ill. nem hoz szóba’ ❖ Ezen mély hallgatás okait hosszabb vitatkozás elmellőzése végett tanácsosabb érintetlenül elkerülni (1841 Pesti Hírlap CD61) | Szinmű (eszt.), a drámának egyik kedvelt faja, mely a szomorujáték metsző fájdalmait és búsító eseményeinek halmazát elkerüli, de azért komoly témát komoly cselekvő személyek közt traktál (1897 PallasLex. CD02) | [1847-ben] Eötvösék, amikor az ellenzéki programmot tisztázni igyekeznek, elkerülik a kényes pontokat (1951 Sőtér István 9613009, 70) | Emlékszem [gyerekkoromból] a kaki nyomára, hiába is tagadom. Hiába igyekeztem elkerülni, hozzá tartozik, a belső történelmemhez (2007 Józsa Márta 3150011, 1110).

4. ts ’használatban, alkalmazásban mellőz vmit, ill. 〈vmely tevékenységet, cselekvést〉 tudatosan nem végez vki’ ❖ minden felettébb való hús, kvér ’ziros hevit ételeket a’ téjjel egytt éppen el-kerlvén (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 313) | Foltozzátok be a’ lyukat, mig még kicsiny: igy el lehet kerülni az új ruhának szerzését (1844 e. Edvi Illés Pál 8573001, 19) | [Jókai] regényeiben sem kereste, sőt elkerülte a búja jeleneteket (1906 Mikszáth Kálmán C3138, 132) | [Békefi Antal] Bismarcknak is odamondogatott, ha nem kerülhette el a vezércikkírást (1934 Móra Ferenc C3203, 183) | [Hegel szerint] éppen a műveletlen emberek gondolkodnak „absztrakte”, vagyis képtelenek arra, hogy az általánosításokat elkerüljék (2009 Angyalosi Gergely 3004003, 58).

4a. ’〈annak kif-ére, (hogy úgy intézi a dolgok alakulását, úgy formál, alakít vmit vki,) hogy vmely (ártalmas, kellemetlen) esemény, történés nem következik be, v. helyzet, sajátosság nem jön létre, ill. állapotváltozás nem megy végbe vkin, vmin〉’ ❖ én hogy e’ féle veſzedelmekben halálomat el-kerülném, egy ſetét pintzébe bújék (1772 Mészáros Ignác ford. C3089, 40) | költőnk ezen közbevetés által azt a monotóniát akarta elkerülni, melyet három éneken átterjedő ütközetek szerezhettek volna (1826–1827 Toldy Ferenc 8481035, 92) | főczinkosok mind elkerülték a büntetést (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Mit tehettek a végsőre jutott érsek és káptalan? Egyházok teljes romlását elkerülendők, ráállottak a csúfos alkura (1888 Pór Antal CD55) | A fiatal ember amúgy is szembe jött s ha akarta volna, sem kerülhette volna el a találkozást (1911 Móricz Zsigmond C3220, 6) | előrelátni és elkerülni a környezeti katasztrófákat (1992 György Lajos ford.–Meadows 2050007, 61) | [Jeruzsálem] elkerülte a pusztulást (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | sok félreértés elkerülhető lenne (2010 Petri Gábor 3068001, 37).

5. tn ’〈(vmely helyről, állásból stb.) vmely (más) helyre, állásba stb.〉(el)jut vki, ill. (használatra) rendsz. hosszabb út(vonal)on v. közvetítő révén kerül (vhonnan) vhova v. vkihez vmi’ ❖ a megyei fegyvergyárban létező felkelési kardok közül az elkerülhető 300 darabot a Talián József által ajándékozott 6 pisztollyal együtt, ide kell szállítani (1848 Kossuth Lajos CD32) | ügyvédsegédnek kerültem el egy vidéki városba (1886 Mikszáth Kálmán C3151, 169) | [a kéziratot] többen lemásolták s egy ilyen példány elkerült Patakra is (1891 Szily Kálmán C4033, 122) | az ország minden részébe elkerül innen [ti. a Hortobágyról] a legnemesebb tenyészállat (1955 Antalffy Gyula 1004011, 121) | A bátyám annak idején néha levitt a próbáikra is. [...] Egy alkalommal elkerültem általa egy Metró-koncertre is (2006 Amerika Kiadó 3260001, 9) | A körforgás akkor tölti be funkcióját, ha a gazdaságban megtermelt termékek elkerülnek a felhasználókhoz (2007 Solt Katalin–Meyer Dietmar 3279001, 31).

5a. ’〈annak kif-ére, hogy vmit, vkit eltávolítanak, ill. vki, vmi kikerül, elmarad vhonnan〉’ ❖ János urfi elkerült a háztól, s bejutott ebbe a jó iskolába (1858 Vasárnapi Újság CD56) | A Lendvay-szobor több, mint tíz évig állt a színház előtt s csak akkor került el onnét, amikor a színház frontja az utcáig kiépült (1923 Pataki József CD10) | [Piperné betegsége] elkerült az érdeklődés homlokteréből (1988 Rátai János 1131002, 132) | iabb Sándor Péter, akinek neve mellől lassan elkerül az iabb jelzés, hiszen édesapja már nem versenyez, a mostani futam előtt vezette a Forma-3-as világbajnokság összetett pontversenyét (1999 Magyar Hírlap CD09) | Az agrártámogatások felhasználásának ellenőrzése elkerül az APEH-től (2002 Magyar Hírlap CD09).

6. tn (rég) ’〈annak kif-ére, hogy vmely helyzet, esemény stb. mások után elér, utolér vkit, ill. hogy időbeli folyamatban, időbeli sorrendben rákerül a sor vkire〉’ ❖ ti rátok is el fog a’ sor kerlni (1795 Magyar Kurír C0328, 24) | a’ legnagyobb hadat, melly valaha volt, legyőzé, Paris falai alatt álla bosszut a kapott sérelmekért? Nem! Reá is majd elkerül a’ sor (1832 Jelenkor C0223, 103) | Egyszer rászedtél, de reánk szint’ elkerül a sor, nem fizetünk; te búsulsz (1844 Irodalmi Areopag C2180, 95) | Vádlott után újabb jön, mig a sor a kis bűnösre is elkerűl (1846 Császár Ferenc C1254, 159) | Ėgy vén lėány sirdogál magába Falba veri fejit bánattyába, Hogy nem vitték férhöz a fassángba Fassáng, fassáng ezör eléjőne, Még ės a szėr rėám nem kerülne; Ha még ėcczėr anyám újra szülne Talám rám ės a sor elkerülne (1862 Vadrózsák 8258111, 155).

Vö. CzF. ~, elkerülhető; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkerülhet, elkerültet, elkerültetik; ÚMTsz.

elkerül ige 1c
1. tárgyatlan
kerülőt, kitérőt tesz vmerre v. vhol, ill. (vhol) kerülőt téve v. vmit megkerülve megy, jut vhova
ſzükségtelennek tartja az udvaron való bémenetelt, mikor az ember a’ kert alatt is elkerülhet
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
a két farkast fölveszi vállára: Elkerül a háznak másik oldalára
(1846 Arany János)
[Üszke Péter] hazamenet elkerült a bereknek
(1894 Rodiczky Jenő)
[László gróf] a szemével kisérte a parasztot, aki előtte került el, hogy a nyitva maradt kiskapun kisomfordáljon
(1911 Móricz Zsigmond)
– Persze te egész nap a szabadban voltál, jól átfáztál. – Elkerültem a pince felé is. Van még ott egy kis jó tavalyi borocskám, elüldögéltem, iszogattam
(1985 Népszabadság aug. 24.)
2. tárgyas
mellette elhaladva oldalra térve kikerül vmit, vkit
Mert nem ér látáſok [ti. a méheké] a’ repüléſekkel, Késöre látják-meg mit kerüljenek-el
(1774 Vesmás Márton)
Az ut nem lett volna kellemetlen, ha a tegnapi eső apró tócsákba nem gyülik imitt-amott, amiket el kellett kerülni
(1891 Mikszáth Kálmán)
[a kutya] nagy ívben kerülte el az ágyat
(1947 Örkény István)
Nagy ívben megpróbáljuk elkerülni az embert, ő azonban int felénk
(2001 Magyar Hírlap)
2a. (átv is)
〈vmely testrészével v. vmely tárggyal〉 azt mozgatva (szándékosan) nem érint vmit, vkit, ill. úgy mozog vki, hogy vmely mozgásban levő tárgy, testrész ne találja el
Ez a’ moſás pedig ſpongyiával mégyen véghez, el-kezdvén ortzájokon, flek tvén, nyakok tgáján (de fejek’ teteme lágyát [= kutacsát] ſzorgalmatoſan el-kerüljék)
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Igy játszunk mi egymással, Csintalan fordúlással Elkerülvén kézíved
(1828 e. Fazekas Mihály)
a fenyítő törvények ostorát hamarább elkerülheti
(1832 Deák Ferenc)
a király büntető kezét elkerülje
(1871 Toldy Ferenc)
gumibot suhogott a kezükben, de elég sokáig sikerült elkerülnie az ütéseket
(1986 Nádas Péter)
[a meglőtt rendőr]autó vezetője, hogy a lövést elkerülje, a járdaszegélyre vezette a kocsit
(1998 Magyar Hírlap)
2b.
arra törekedve, hogy ne találkozzék vele, hogy ne menjen a közelébe, kerül vkit, vmit
Nints már titokban, hogy véled beſzélt Adeláida [...].  el-kerl engem; te pedig el-hagyſz
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
még a táját is a háznak elkerülte minden jámbor lélek
(1878 Degré Alajos)
Mióta a fiam szólt rólad, nem is láttalak. Elkerülsz minket
(1941 Tatay Sándor)
nem tehetem meg azt, hogy ma elkerülöm az egyetemet
(1989 Csengey Dénes)
2c. (átv is)
〈annak kif-ére, hogy bár térben v. időben hozzá közel fordul meg vhol, (véletlenül) épp nem találkozik vkivel vki〉
mentem hálni Duna-Vetsére Tass mellet, de [...] későn tudtam meg, hogy az az a Tass, amelybe Bemats Sigmondné lakik és igy őtet el kerültem
(1782 Kazinczy László)
minthogy ők [ti. a küldöttség és a követek] elkerülték egymást, új követséget indítottak eleibök Rüdersdorfba
(1893 Szilágyi Sándor)
[az elnök] Gdanskba repült – éppen elkerülve az amerikai útjáról hazatérő Waldemar Pawlak repülőgépét
(1995 Népszava febr. 4.)
az utóvizsgás lehetőséget kapott nyolc válogatott négy legjobbja elkerülte egymást [a pótselejtezőkön]
(2009 Népszabadság okt. 20.)
2d. (kissé rég)
〈mozgó járművet v. élőlényt〉 utolérve és oldalra kitérve megelőz vki, vmi
Az uraságok hintajai elkerülték a szénásszekereket, s berobogtak a hajdani tiszttartói lak udvarába
(1872 Jókai Mór)
[Takátsy] kifutott az utcára s rohant Gödöllő felé. A jegyző befogatta lovait s utána hajtatott. [...] A jegyző elkerülte őt a kocsival s jelentést tett az elöljáróságnak
(1889 Budapesti Hírlap márc. 12.)
a közeledő akadály előtt, nehogy a külső körön kelljen mennie, Vronszkij dolgozni kezdett a gyeplővel s nagysebesen, épp a sánc előtt elkerülte Mahotyint
(1952 Németh László² ford.Tolsztoj²)
2e. (rég)
〈teljesítményben, műveltségben, vmely tevékenységben〉 megelőz, felülmúl vkit vki
mindazok, a’ kiket mi miveltségben, pallérozottságban el tudnánk kerülni, szégyenkedve néznének utánunk
(1851 A Falu Könyve)
Legalább irni tanulj meg!... mondja az egyiknek, kit a többi ebben már rég elkerült
(1857 Vas Gereben)
[A sokác társaival] legfeljebb a lótenyésztésben versenyez és kerültet; a sokacz elkerüli a szerbet, a német a sokaczot, és a németet a karacsi magyar
(1887 Baksay Sándor)
3. tárgyas
〈tárgy, (természeti) jelenség〉 mozogva, (el)haladva (mellette) kikerül vmit, vkit
Még is kettztetik az illy fonal gyürket [azon az eszközön, amellyel a nyelőcsőben megakadt tárgyat kihúzzák], hogy annal-is bizonyoſabban reá akadhaanak a’ benn rekedtt egyet máſra, hogy ha az egyet el kerli, a’ másban fenn akadjon
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A lapda [ti. biliárdgolyó] terzre is elkerülte a kék lapdát, meg quintre is
(1882 Jókai Mór)
A falujuk völgykatlanba feküdt, aminek csak egy keskeny kijárata volt, azért a tavaszi viharok elkerülték
(1929 Cholnoky László)
elkerültek bennünket a gránátok, még a puskagolyók is
(1986 Gion Nándor)
a 3. percben Korolovszky fejelt mellé, aztán jött a válasz: Ronaldinho lövése kerülte el a kaput
(2002 Magyar Hírlap)
3a.
〈út(vonal), menetrend szerint közlekedő jármű, járat vmely helyet, területet〉 (szokásosan) nem érint
illy módon elkerülne a posta némelly most érintett apróbb helyeket
(1847 Hetilap)
[a Balkán keleti részén] nem ritkán mocsárokat is lehet találni és mivel sürü erdők is takarják, a közlekedés meglehetősen elkerüli
(1893 PallasLex.)
A vasút fővonalai messze elkerülték a várost
(1945 Illyés Gyula)
[Deákék] hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pesten állomásozó 5. tüzérezredből két századot Fiuméba küldjenek [...] – de csak olyan útvonalon, amely elkerüli Zágrábot
(1998 Urbán Aladár)
A tiltakozás-sorozattal azt kívánják elérni, hogy [...] gyorsuljon föl az M0-ás körgyűrű Budapestet elkerülő szakaszának építése
(2002 Magyar Hírlap)
3b.
〈vmely helyzet, állapot stb.〉 kikerül, nem ér el(, és nem kerít hatalmába) vkit, vmit
az édes békeég bé ſzáll hajlékodba, az irigyſég el-kerüli, könyny almat [!] látſz, vigan virradſz
(1776 Faludi Ferenc ford.Dodsley)
Az álom elkerűl, csak hasztalan Erőlködöm
(1819 Kisfaludy Károly)
a lovat elkerüli a borsóka, trichina, vagyis azok a betegségek, amelyek a marha-, birka- és disznóhúsok révén annyira veszélyeztetik egészségünket
(1929 Az állatok világa ford.)
A rektori tisztség elkerülte [Pattantyús-Ábrahám Gézát]
(1984 Terplán Zénó)
Az internetes boltokat elkerülte a válság
(2009 Népszabadság júl. 2.)
3c.
〈annak kif-ére, hogy tekintet, figyelem stb. (szándékosan) nem irányul vmire, nem akad meg vmin, ill. szemével, tekintetével kerül vkit, vmit vki〉
aligha akad utas, kinek szeme elkerülhesse e látványt
(1860 Vasárnapi Újság)
Bizonyára vannak régibb és újabb poéták, akiket elkerült figyelmünk
(1929 Schöpflin Aladár)
[Szabó] nagyon elmerült a mesélésbe, s elkerülte szemével Bükyt, bár tulajdonképpen neki mondta
(1964 Cseres Tibor)
A pályaválasztók érdeklődése elkerülte ezt a szakterületet [ti. a vízügyet]
(1998 Magyar Hírlap)
3d.
〈vmely személy, ill. téma, ügy stb. érdeklődést, figyelmet stb.〉 nem von, nem irányít magára, és így általa észrevétlen v. érintetlen marad
A’ Rómaiak Eufrates felé éjtszakának alkalmatosságával el-kerülvén szokott figyelmetességét seregére rohantak
(1781 Zechenter Antal ford.Racine)
Vigaszt, szerelmet hoz szivében, Tápot, segélyt köténykéjében, Mellyel kertén át maga fut, Hogy elkerülje a gyanút
(1845 Garay János)
Gyakorlott vadász szemét a legcsekélyebb jel sem kerüli el
(1928 Rázsó Lajos–Nagy László¹)
A férfi sápadtan, leszegett fejjel, hogy a bámulók tekintetét elkerülje, a foga között szűrve a szavakat akarta hallgatásra bírni
(1985 Szakonyi Károly)
Az elméleti szakemberek érdeklődését is elkerülik mostanában a szélsőjobboldali csoportok
(2001 Magyar Hírlap)
3e.
〈személy, ill. mű(típus) vmely témát, dolgot〉 kerül, (szándékosan) nem érint, ill. nem hoz szóba
Ezen mély hallgatás okait hosszabb vitatkozás elmellőzése végett tanácsosabb érintetlenül elkerülni
(1841 Pesti Hírlap)
Szinmű (eszt.esztétika), a drámának egyik kedvelt faja, mely a szomorujáték metsző fájdalmait és búsító eseményeinek halmazát elkerüli, de azért komoly témát komoly cselekvő személyek közt traktál
(1897 PallasLex.)
[1847-ben] Eötvösék, amikor az ellenzéki programmot tisztázni igyekeznek, elkerülik a kényes pontokat
(1951 Sőtér István)
Emlékszem [gyerekkoromból] a kaki nyomára, hiába is tagadom. Hiába igyekeztem elkerülni, hozzá tartozik, a belső történelmemhez
(2007 Józsa Márta)
4. tárgyas
használatban, alkalmazásban mellőz vmit, ill. 〈vmely tevékenységet, cselekvést〉 tudatosan nem végez vki
minden felettébb való hús, kvér ’ziros hevit ételeket a’ téjjel egytt éppen el-kerlvén
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Foltozzátok be a’ lyukat, mig még kicsiny: igy el lehet kerülni az új ruhának szerzését
(1844 e. Edvi Illés Pál)
[Jókai] regényeiben sem kereste, sőt elkerülte a búja jeleneteket
(1906 Mikszáth Kálmán)
[Békefi Antal] Bismarcknak is odamondogatott, ha nem kerülhette el a vezércikkírást
(1934 Móra Ferenc)
[Hegel szerint] éppen a műveletlen emberek gondolkodnak „absztrakte”, vagyis képtelenek arra, hogy az általánosításokat elkerüljék
(2009 Angyalosi Gergely)
4a.
〈annak kif-ére, (hogy úgy intézi a dolgok alakulását, úgy formál, alakít vmit vki,) hogy vmely (ártalmas, kellemetlen) esemény, történés nem következik be, v. helyzet, sajátosság nem jön létre, ill. állapotváltozás nem megy végbe vkin, vmin〉
én hogy e’ féle veſzedelmekben halálomat el-kerülném, egy ſetét pintzébe bújék
(1772 Mészáros Ignác ford.)
költőnk ezen közbevetés által azt a monotóniát akarta elkerülni, melyet három éneken átterjedő ütközetek szerezhettek volna
(1826–1827 Toldy Ferenc)
főczinkosok mind elkerülték a büntetést
(1859 Vasárnapi Újság)
Mit tehettek a végsőre jutott érsek és káptalan? Egyházok teljes romlását elkerülendők, ráállottak a csúfos alkura
(1888 Pór Antal)
A fiatal ember amúgy is szembe jött s ha akarta volna, sem kerülhette volna el a találkozást
(1911 Móricz Zsigmond)
előrelátni és elkerülni a környezeti katasztrófákat
(1992 György Lajos ford.Meadows)
[Jeruzsálem] elkerülte a pusztulást
(1995 Jubileumi kommentár)
sok félreértés elkerülhető lenne
(2010 Petri Gábor)
5. tárgyatlan
(vmely helyről, állásból stb.) vmely (más) helyre, állásba stb.〉 (el)jut vki, ill. (használatra) rendsz. hosszabb út(vonal)on v. közvetítő révén kerül (vhonnan) vhova v. vkihez vmi
a megyei fegyvergyárban létező felkelési kardok közül az elkerülhető 300 darabot a Talián József által ajándékozott 6 pisztollyal együtt, ide kell szállítani
(1848 Kossuth Lajos)
ügyvédsegédnek kerültem el egy vidéki városba
(1886 Mikszáth Kálmán)
[a kéziratot] többen lemásolták s egy ilyen példány elkerült Patakra is
(1891 Szily Kálmán)
az ország minden részébe elkerül innen [ti. a Hortobágyról] a legnemesebb tenyészállat
(1955 Antalffy Gyula)
A bátyám annak idején néha levitt a próbáikra is. [...] Egy alkalommal elkerültem általa egy Metró-koncertre is
(2006 Amerika Kiadó)
A körforgás akkor tölti be funkcióját, ha a gazdaságban megtermelt termékek elkerülnek a felhasználókhoz
(2007 Solt Katalin–Meyer Dietmar)
5a.
〈annak kif-ére, hogy vmit, vkit eltávolítanak, ill. vki, vmi kikerül, elmarad vhonnan〉
János urfi elkerült a háztól, s bejutott ebbe a jó iskolába
(1858 Vasárnapi Újság)
A Lendvay-szobor több, mint tíz évig állt a színház előtt s csak akkor került el onnét, amikor a színház frontja az utcáig kiépült
(1923 Pataki József)
[Piperné betegsége] elkerült az érdeklődés homlokteréből
(1988 Rátai János)
iabb Sándor Péter, akinek neve mellől lassan elkerül az iabb jelzés, hiszen édesapja már nem versenyez, a mostani futam előtt vezette a Forma-3-as világbajnokság összetett pontversenyét
(1999 Magyar Hírlap)
Az agrártámogatások felhasználásának ellenőrzése elkerül az APEHAdó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal-től
(2002 Magyar Hírlap)
6. tárgyatlan (rég)
〈annak kif-ére, hogy vmely helyzet, esemény stb. mások után elér, utolér vkit, ill. hogy időbeli folyamatban, időbeli sorrendben rákerül a sor vkire〉
ti rátok is el fog a’ sor kerlni
(1795 Magyar Kurír)
a’ legnagyobb hadat, melly valaha volt, legyőzé, Paris falai alatt álla bosszut a kapott sérelmekért? Nem! Reá is majd elkerül a’ sor
(1832 Jelenkor)
Egyszer rászedtél, de reánk szint’ elkerül a sor, nem fizetünk; te búsulsz
(1844 Irodalmi Areopag)
Vádlott után újabb jön, mig a sor a kis bűnösre is elkerűl
(1846 Császár Ferenc)
Ėgy vén lėány sirdogál magába Falba veri fejit bánattyába, Hogy nem vitték férhöz a fassángba Fassáng, fassáng ezör eléjőne, Még ės a szėr rėám nem kerülne; Ha még ėcczėr anyám újra szülne Talám rám ės a sor elkerülne
(1862 Vadrózsák)
Vö. CzF. ~, elkerülhető; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, elkerülhet, elkerültet, elkerültetik; ÚMTsz.

Beállítások