ellenére szem hsz 36B1 (egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval is)

1. (nu-szerűen is) ’vmely dolgot figyelmen kívül hagyva, azzal nem törődve, ill. azzal v. vmely személlyel, csoporttal ellenkezve, szembeszegülve’ ❖ történt egyſzer, hogy [a kisgyermek] egyedl vólt úgy hogy senki sem láthatta; akkor arra a’ gondolatra vetemedett, hogy Szüléinek ellenére a’ dombról tsak egy két lépésnyire lefusson (1805 Kis János¹ ford. 8240038, 43) | középkorú, tudományos pályát futott, lelkes ember, kit a pesti választottság a városi tanács ellenére küldött ide (1832 Kölcsey Ferenc 8253057, 436) | Vladiszláv azonfelül aggodalommal látta, hogy a szentszék tolmácsai őt budai igéreteire emlékeztetik; s attól tarthatott, hogy a pápa, ki őt és ügyét eddiglen a római király ellenére is pártolá, oltalmát tőle meg fogja vonni (1861 Szalay László 8419007, 66) | [a Vörös Rébék című ballada] versformájának, egyszerü szavainak és népies szójátékból csinált refrainjének ellenére sem tesz népies benyomást (1907 Benedek Marcell 9042005, 138) | Én bizony boldog ember vagyok ellenére annak, hogy szegény vagyok (1973 Magyar naiv művészek 1111003, 158) | 1944-ben Észak-Erdélyből a magyar hatóságok – a haladó értelmiségiek és az egyházi vezetők, például Márton Áron püspök bátor tiltakozása ellenére – a németországi koncentrációs táborokba szállították és pusztulásra ítélték a zsidó lakosság jelentős részét (1991 Réti György 2038004, 38).

1a. (minden sz-ben) ellenére van ’〈udvariassági formulaként is:〉 nem tetszik (vkinek) vmi, kifogása van (vkinek) vmi ellen’ ❖ [a távollétem oka az] attol valo félelmem, hogy valamiként ellenére találnék lenni látogatáſommal (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0809, 226) | inkább egy betűt se írjon soha tollad, minthogy ollyat írj, a’ mi ellenére van a’ Szentnek (1817 Döbrentei Gábor C2568, 362) | Ha Garát, Ujlakit büntetni nem akarod; jó, – nincs ellenemre; de szorosan ügyeltess rájok (1838 Jósika Miklós 8212008, 34) | együtt imádkoznom veled nem volna ellenedre – megengednéd? (1970 Határ Győző 9227001, 113) | Akadt olyan megrendelés, amely ellenükre volt, mégis elvállalták, mert a vevő jól fizetett? (1997 Figyelő CD2601).

2. (minden sz-ben) ’vmely személy v. dolog hátrányára, kárára’ ❖ azt igértem te néked, hogy ſoha ſem bátyám a’ Király hatalmát, ſem pedig azon méltoſágat melyben Perában vagyok, nem fogom ellenedre forditani (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 40) | Kedvesem! már csak magunkban bízhatunk, Lidi is ellenünkre dolgozik (1819 Kisfaludy Károly 8242028, 258) | Teremtsd elő azon dicső időt Hol a’ magyar szó ’s név imádva lesz; Midőn kegyelmet nem nyer szűd előtt Ki e’ kettőnek ellenére tesz (1841 Vörösmarty Mihály 8524299, 35) | esküszöm kendnek, hogyha kend nekem káromra s ellenemre tesz az tudományával: isten istenem ne legyen: én kendet felkutatom még a bécsi császár udvarába, még a réti bokor alatt is (1922 Móricz Zsigmond 9462003, 101) | A dolgozók nélkül, ellenükre vagy rovásukra nem lehet és nem szabad gazdaságpolitikát csinálni… (1977 Méray Tibor 9434001, 68).

Vö. CzF. ellen¹; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

ellenére szem hsz 36B1 (egysz 3. sz-ben -nak/-nek ragos szóval is)
1. (nu-szerűen is)
vmely dolgot figyelmen kívül hagyva, azzal nem törődve, ill. azzal v. vmely személlyel, csoporttal ellenkezve, szembeszegülve
történt egyſzer, hogy [a kisgyermek] egyedl vólt úgy hogy senki sem láthatta; akkor arra a’ gondolatra vetemedett, hogy Szüléinek ellenére a’ dombról tsak egy két lépésnyire lefusson
(1805 Kis János¹ ford.)
középkorú, tudományos pályát futott, lelkes ember, kit a pesti választottság a városi tanács ellenére küldött ide
(1832 Kölcsey Ferenc)
Vladiszláv azonfelül aggodalommal látta, hogy a szentszék tolmácsai őt budai igéreteire emlékeztetik; s attól tarthatott, hogy a pápa, ki őt és ügyét eddiglen a római király ellenére is pártolá, oltalmát tőle meg fogja vonni
(1861 Szalay László)
[a Vörös Rébék című ballada] versformájának, egyszerü szavainak és népies szójátékból csinált refrainjének ellenére sem tesz népies benyomást
(1907 Benedek Marcell)
Én bizony boldog ember vagyok ellenére annak, hogy szegény vagyok
(1973 Magyar naiv művészek)
1944-ben Észak-Erdélyből a magyar hatóságok – a haladó értelmiségiek és az egyházi vezetők, például Márton Áron püspök bátor tiltakozása ellenére – a németországi koncentrációs táborokba szállították és pusztulásra ítélték a zsidó lakosság jelentős részét
(1991 Réti György)
1a. (minden sz-ben)
(csak az alábbi szókapcsolatokban)
ellenére van
〈udvariassági formulaként is:〉 nem tetszik (vkinek) vmi, kifogása van (vkinek) vmi ellen
[a távollétem oka az] attol valo félelmem, hogy valamiként ellenére találnék lenni látogatáſommal
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
inkább egy betűt se írjon soha tollad, minthogy ollyat írj, a’ mi ellenére van a’ Szentnek
(1817 Döbrentei Gábor)
Ha Garát, Ujlakit büntetni nem akarod; jó, – nincs ellenemre; de szorosan ügyeltess rájok
(1838 Jósika Miklós)
együtt imádkoznom veled nem volna ellenedre – megengednéd?
(1970 Határ Győző)
Akadt olyan megrendelés, amely ellenükre volt, mégis elvállalták, mert a vevő jól fizetett?
(1997 Figyelő)
2. (minden sz-ben)
vmely személy v. dolog hátrányára, kárára
azt igértem te néked, hogy ſoha ſem bátyám a’ Király hatalmát, ſem pedig azon méltoſágat melyben Perában vagyok, nem fogom ellenedre forditani
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Kedvesem! már csak magunkban bízhatunk, Lidi is ellenünkre dolgozik
(1819 Kisfaludy Károly)
Teremtsd elő azon dicső időt Hol a’ magyar szó ’s név imádva lesz; Midőn kegyelmet nem nyer szűd előtt Ki e’ kettőnek ellenére tesz
(1841 Vörösmarty Mihály)
esküszöm kendnek, hogyha kend nekem káromra s ellenemre tesz az tudományával: isten istenem ne legyen: én kendet felkutatom még a bécsi császár udvarába, még a réti bokor alatt is
(1922 Móricz Zsigmond)
A dolgozók nélkül, ellenükre vagy rovásukra nem lehet és nem szabad gazdaságpolitikát csinálni…
(1977 Méray Tibor)
Vö. CzF. ellen¹; ÉrtSz.; TESz. ellen; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások