ellenőriz ts ige 8c5

1. (tárgy n. is) ’vkit v. vmit abból a szempontból vizsgál, felügyel, hogy a tevékenysége, működése, állapota stb. megfelel-e bizonyos követelményeknek, elvárásoknak’ ❖ ellenőrizzük a’ pénzolvasót, a’ kereskedőt, a’ korcsmárost (1841 Pesti Hírlap CD61) | [Horváth Lajos] inkább szeretett kritizálni s ellenőrizni, mint magát a miniszteri állással együtt járó izgalmaknak és munkatehernek alávetni (1895 PallasLex. CD02) | Jelenleg egy láthatatlan, senki által ellen nem őrizhető gyilkosnak vagyok a hatalmában (1912 Csáth Géza 9085006, 30) | még éjjel is ellenőriznem kellett a beoltott tengerimalacokat (1939 Herczeg Ferenc 9241003, 33) | [1528-ban a soproni] városi közgyűlés követeli, hogy a magisztrátus ellenőrizze a két mészégető kemencét (1992 Mollay Károly CD52) | az italmérési engedélyeket ellenőrző rendőrség (2010 Somssich-Szőgyény Béla 3153002, 566).

1a. ’〈vmely tevékenységet, folyamatot〉 figyelemmel kísér, felügyel v. vizsgál abból a szempontból, hogy megfelelően zajlik, történik-e, ill. 〈vkinek v. vminek az állapotát, minőségét stb.〉 abból a szempontból vizsgálja, hogy az eleget tesz-e bizonyos követelményeknek’ ❖ [az egyesület célja:] az ügyeletök alatti gyámintézetekben a’ testi, értelmi ’s erkölcsi nevelést ellenőrízni (1834 Társalkodó C7971, 254) | hajnalban ellenőrizni az ökrök és lovak etetését (1879 Lauka Gusztáv 8268039, 21) | [a tárnokmester és az érsek emberei] ellenőrizték próbával a pénz finomságát és súlyát (1916 Hóman Bálint CD42) | [az újkor embere] kritikai módszerrel őrzi ellen megbízhatóságukat [ti. az írott emlékekét] (1940 Németh László² 9485012, 133) | A chkdsk utasítással ellenőrizhetem egy adott lemez fizikai állapotát (1987 Pajor Gábor 1116001, 11) | [az Ír Köztársasági Hadseregnél] év végéig befejeznék fegyvereik megsemmisítését, és ezt a folyamatot két egyházi személy ellenőrizné (2004 Népszabadság dec. 10. C7852, 4).

2. (tárgy n. is) ’〈adatot, állítást v. szöveget, iratot〉 abból a szempontból vizsgál, tanulmányoz, hogy annak helyességét, pontosságát, ill. igazságtartalmát, tényszerűségét stb. megállapítsa’ ❖ Hol adatokról van szó, ott azokat kellene ellenőrzeni (1838 Figyelmező C0152, 263) | [Knauz Nándor] azon fáradságtól sem riadt vissza, hogy szerző idézeteit ellenőrizze s azoknak pontosságáról, a megfelelő helyeket fölütve, meggyőződjék (1871 Századok CD57) | Az öntudat kutat, vizsgál, összehasonlít, rendszerez, ellenőriz (1932 Földi Mihály CD10) | Még egyszer ellenőriztem, utca, házszám egyezett (1974 Zsolt István 9808003, 137) | [Németh Máriára] várt a feladat, hogy a rendezetlen iratokat ellenőrizze (1998 Somkuti Gabriella CD40) | Mostanában tudományos kutatások ellenőrzik, hogy valóban használ-e az álmokkal dolgozó pszichoterápia (2010 Murányi Beatrix ford.–Kast 3240001, 78).

3. ’〈tevékenységet, folyamatot, eseményt〉 irányítása alatt tart, ill. 〈vagyont, intézményt, es. személyt〉 felette rendelkezve felügyel, hatalmában tart’ ❖ elhervad virága a’ szívömledés szerinti tettnek, mellyet értelem nem ellenőröz [!] (1841 Széchenyi István CD1501) | Kivánatos volna, hogy a budapesti gabonatőzsde a nagy gazdaközönség érdekében a kormány által kellően ellenőriztetnék (1880 Gazdasági Lapok 8626001, 574) | a rendőrség által nem is ellenőrzött összejöveteleken [...] katonai személyek is megjelennek (1927 Hegedüs Lóránt 9234002, 94) | [Foucault szerint a tudomány] részt vesz a modern társadalomnak abban a törekvésében, hogy polgárait ellenőrizze és befolyásolja (2007 Rohonyi András ford.–Stehr 3275002, 218).

3a. ’〈területet, épületet stb.〉 katonailag megszállva tart, irányít v. igazgat’ ❖ minél jobban terjedt ki a tartomány, annál kisebb lett a fővezér befolyása. Ez még nem volna baj, ha tulságos nagy nem volt volna az elfoglalt terület, melyet ellenőrizni s megvédeni sehogysem lehetett (1890 Budapesti Hírlap aug. 13. C4737, 11) | nem érdekes-e Presan tábornoknak ama vakmerő és szemrehányó állítása még a franciákkal szemben is, hogy a tiszai hidakat még mindig nem ellenőrzik (1942 Bánlaky József CD16) | [a szovjetek egymástól elválasztott flottái] csak az ellenség (az USA és szövetségesei) által ellenőrzött vizeken keresztül tudták elérni a világtengert (2007 Kaiser Ferenc 3001001, 67).

Ö: le~.

Sz: ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen, ellenőrizhető, ellenőrzött.

Vö. CzF. ellenőröz; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

ellenőriz tárgyas ige 8c5
1. (tárgy n. is)
vkit v. vmit abból a szempontból vizsgál, felügyel, hogy a tevékenysége, működése, állapota stb. megfelel-e bizonyos követelményeknek, elvárásoknak
ellenőrizzük a’ pénzolvasót, a’ kereskedőt, a’ korcsmárost
(1841 Pesti Hírlap)
[Horváth Lajos] inkább szeretett kritizálni s ellenőrizni, mint magát a miniszteri állással együtt járó izgalmaknak és munkatehernek alávetni
(1895 PallasLex.)
Jelenleg egy láthatatlan, senki által ellen nem őrizhető gyilkosnak vagyok a hatalmában
(1912 Csáth Géza)
még éjjel is ellenőriznem kellett a beoltott tengerimalacokat
(1939 Herczeg Ferenc)
[1528-ban a soproni] városi közgyűlés követeli, hogy a magisztrátus ellenőrizze a két mészégető kemencét
(1992 Mollay Károly)
az italmérési engedélyeket ellenőrző rendőrség
(2010 Somssich-Szőgyény Béla)
1a.
〈vmely tevékenységet, folyamatot〉 figyelemmel kísér, felügyel v. vizsgál abból a szempontból, hogy megfelelően zajlik, történik-e, ill. 〈vkinek v. vminek az állapotát, minőségét stb.〉 abból a szempontból vizsgálja, hogy az eleget tesz-e bizonyos követelményeknek
[az egyesület célja:] az ügyeletök alatti gyámintézetekben a’ testi, értelmi ’s erkölcsi nevelést ellenőrízni
(1834 Társalkodó)
hajnalban ellenőrizni az ökrök és lovak etetését
(1879 Lauka Gusztáv)
[a tárnokmester és az érsek emberei] ellenőrizték próbával a pénz finomságát és súlyát
(1916 Hóman Bálint)
[az újkor embere] kritikai módszerrel őrzi ellen megbízhatóságukat [ti. az írott emlékekét]
(1940 Németh László²)
A chkdsk utasítással ellenőrizhetem egy adott lemez fizikai állapotát
(1987 Pajor Gábor)
[az Ír Köztársasági Hadseregnél] év végéig befejeznék fegyvereik megsemmisítését, és ezt a folyamatot két egyházi személy ellenőrizné
(2004 Népszabadság dec. 10.)
2. (tárgy n. is)
〈adatot, állítást v. szöveget, iratot〉 abból a szempontból vizsgál, tanulmányoz, hogy annak helyességét, pontosságát, ill. igazságtartalmát, tényszerűségét stb. megállapítsa
Hol adatokról van szó, ott azokat kellene ellenőrzeni
(1838 Figyelmező)
[Knauz Nándor] azon fáradságtól sem riadt vissza, hogy szerző idézeteit ellenőrizze s azoknak pontosságáról, a megfelelő helyeket fölütve, meggyőződjék
(1871 Századok)
Az öntudat kutat, vizsgál, összehasonlít, rendszerez, ellenőriz
(1932 Földi Mihály)
Még egyszer ellenőriztem, utca, házszám egyezett
(1974 Zsolt István)
[Németh Máriára] várt a feladat, hogy a rendezetlen iratokat ellenőrizze
(1998 Somkuti Gabriella)
Mostanában tudományos kutatások ellenőrzik, hogy valóban használ-e az álmokkal dolgozó pszichoterápia
(2010 Murányi Beatrix ford.Kast)
3.
〈tevékenységet, folyamatot, eseményt〉 irányítása alatt tart, ill. 〈vagyont, intézményt, es. személyt〉 felette rendelkezve felügyel, hatalmában tart
elhervad virága a’ szívömledés szerinti tettnek, mellyet értelem nem ellenőröz [!]
(1841 Széchenyi István)
Kivánatos volna, hogy a budapesti gabonatőzsde a nagy gazdaközönség érdekében a kormány által kellően ellenőriztetnék
(1880 Gazdasági Lapok)
a rendőrség által nem is ellenőrzött összejöveteleken [...] katonai személyek is megjelennek
(1927 Hegedüs Lóránt)
[Foucault szerint a tudomány] részt vesz a modern társadalomnak abban a törekvésében, hogy polgárait ellenőrizze és befolyásolja
(2007 Rohonyi András ford.Stehr)
3a.
〈területet, épületet stb.〉 katonailag megszállva tart, irányít v. igazgat
minél jobban terjedt ki a tartomány, annál kisebb lett a fővezér befolyása. Ez még nem volna baj, ha tulságos nagy nem volt volna az elfoglalt terület, melyet ellenőrizni s megvédeni sehogysem lehetett
(1890 Budapesti Hírlap aug. 13.)
nem érdekes-e Presan tábornoknak ama vakmerő és szemrehányó állítása még a franciákkal szemben is, hogy a tiszai hidakat még mindig nem ellenőrzik
(1942 Bánlaky József)
[a szovjetek egymástól elválasztott flottái] csak az ellenség (az USAUnited States of America ’Amerikai Egyesült Államok’ és szövetségesei) által ellenőrzött vizeken keresztül tudták elérni a világtengert
(2007 Kaiser Ferenc)
Sz: ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen, ellenőrizhető, ellenőrzött
Vö. CzF. ellenőröz; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

Beállítások