ellenbizonyítás fn 4A (Jog)

’〈kül. peres eljárásban:〉 a bizonyítás során megállapított v. a vélelmezett tények fenn nem állására v. valótlanságára vonatk., ill. ellentétes tényállás megállapítására törekvő eljárási cselekmény’ ❖ az ellenbizonyításokra voltaképen el-készljön (1787 II. József jobbágyperrendelete ford. C2452, b2[r]) | [a büntetőperben] az ellenbizonyításra a közvádló s annál inkább a biróság hivatalból tartozik figyelni (1894 PallasLex. CD02) | [az ún. törvényes vélelem] a bírót kötelezi, hogy az egyik tény valóságáról szerzett meggyőződés esetében a másik tényt is valónak tartsa, de csak addig, míg ezt a valóságot ellenbizonyítás le nem rontja (1926 RévaiNagyLex. C5715, 131) | Felháborítónak tartjuk, hogy mindenkit adócsalónak tekint a tervezett törvénymódosítás, és az ellenbizonyítás lehetőségét sem teremti meg (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

ellenbizonyítás főnév 4A (Jog)
〈kül. peres eljárásban:〉 a bizonyítás során megállapított v. a vélelmezett tények fenn nem állására v. valótlanságára vonatk., ill. ellentétes tényállás megállapítására törekvő eljárási cselekmény
az ellenbizonyításokra voltaképen el-készljön
(1787 II. József jobbágyperrendelete ford.)
[a büntetőperben] az ellenbizonyításra a közvádló s annál inkább a biróság hivatalból tartozik figyelni
(1894 PallasLex.)
[az ún. törvényes vélelem] a bírót kötelezi, hogy az egyik tény valóságáról szerzett meggyőződés esetében a másik tényt is valónak tartsa, de csak addig, míg ezt a valóságot ellenbizonyítás le nem rontja
(1926 RévaiNagyLex.)
Felháborítónak tartjuk, hogy mindenkit adócsalónak tekint a tervezett törvénymódosítás, és az ellenbizonyítás lehetőségét sem teremti meg
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások