ellenfény fn 4B8

1. (Fotó is) ’a megfigyelővel szemközti fényforrásból, nézési irányával ellentétes irányból érkező fény, amely a közöttük elhelyezkedő, szemlélt tárgyat, személyt stb. hátulról világítja meg’ ❖ Az ellenfény sem újság a fényképezésben, és nem fog egészen konvencionális beállításokat művészi képpé emelni (1944 B. Nagy László 9474007, 228) | Amikor a nap keresztül süti a száradó faleveleket, a sötét háttérből minden egyes levél szinte lámpásként világít majd. Legjobb az ilyen felvételeket kora délelőtt, vagy délutáni időben készíteni, az ellenfény hatása ilyenkor erőteljesebb (1968 Népszabadság okt. 5. C4818, 10) | Ki éjjel soká néz e homlokzatokra, mikor a teljes Hold ellenfényében feketéllnek, azt gondolja: medencék e házak, a Hold fénygyűjtői (1971 Petri György 9530002, 16) | ki akarta nyitni az ajtót, amikor mozgást észlelt, és megfordult. Pislogott az ellenfényben (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321005, 522).

2. (Csill) ’az állatövi fénynek a Nappal ellentétes irányban látható része’ ❖ Midőn [az állatövi fény] márczius 16-dikán legerősebben világolt, akkor [...] kelet felé gyenge világú ellenfény látszék (1860 Budapesti Szemle ford. C7522, 95) | Sajátságos tünemény az állatövi fénynek Brorsen által 1854-ben fölfedezett ellenfénye (1893 PallasLex. CD02) | ellenfény: [...] (csill) az állatövi fény azon része, amely a Nappal ellentétes irányban látható. A Nap sugárzásának a bolygóközi porrészecskéken bekövetkező szóródása miatt jön létre (1998 MagyarNagyLex. C5820, 233) | Éjfélkor az égbolton a Nappal pontosan szemben [...] megfigyelhető néha egy még [az állatövi fénynél is] halványabb fényfolt, az állatövi ellenfény (2001 Népszava júl. 28. C7464, 2).

3. (rég, Csill) ’az a helyzet, amelyben vmely bolygó a Földről szemlélve úgy helyezkedik el a Naphoz képest, hogy irányuk egymással 180°-ot zár be; oppozíció, szembenállás’ ❖ Saturnus 28-kán ellenfénybe jövén egész éjjel látható (1871 Lidérc naptár C0248, 9) | Jupiter ellenfénybe jő a nappal s egész éjjel az ég disze (1884 Budapesti Hírlap jan. 20. C4731, 6).

4. (rég, ritk) ’vmely felületről visszaverődő fény’ ❖ [Az atya, hogy bizonyítsa, hogy a vízfelszínen tükröződő nap csak tükörképe a valódinak,] felvett tehát egy hoſzszú póznát, és azt egy ideig a’ napnak ellen fényében tartotta. Minekutánna ki-húzák, meg-kelletett azt Ferentznek fogni, ’s nedvesen, és hidegen tapaſztalá (1777 Révai Miklós C3617, 40).

Sz: ellenfényes.

Vö. CzF.; ÉKsz.

ellenfény főnév 4B8
1. (Fotó is)
a megfigyelővel szemközti fényforrásból, nézési irányával ellentétes irányból érkező fény, amely a közöttük elhelyezkedő, szemlélt tárgyat, személyt stb. hátulról világítja meg
Az ellenfény sem újság a fényképezésben, és nem fog egészen konvencionális beállításokat művészi képpé emelni
(1944 B. Nagy László)
Amikor a nap keresztül süti a száradó faleveleket, a sötét háttérből minden egyes levél szinte lámpásként világít majd. Legjobb az ilyen felvételeket kora délelőtt, vagy délutáni időben készíteni, az ellenfény hatása ilyenkor erőteljesebb
(1968 Népszabadság okt. 5.)
Ki éjjel soká néz e homlokzatokra, mikor a teljes Hold ellenfényében feketéllnek, azt gondolja: medencék e házak, a Hold fénygyűjtői
(1971 Petri György)
ki akarta nyitni az ajtót, amikor mozgást észlelt, és megfordult. Pislogott az ellenfényben
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
2. (Csill)
az állatövi fénynek a Nappal ellentétes irányban látható része
Midőn [az állatövi fény] márczius 16-dikán legerősebben világolt, akkor [...] kelet felé gyenge világú ellenfény látszék
(1860 Budapesti Szemle ford.)
Sajátságos tünemény az állatövi fénynek Brorsen által 1854-ben fölfedezett ellenfénye
(1893 PallasLex.)
ellenfény: [...] (csillcsillagászat) az állatövi fény azon része, amely a Nappal ellentétes irányban látható. A Nap sugárzásának a bolygóközi porrészecskéken bekövetkező szóródása miatt jön létre
(1998 MagyarNagyLex.)
Éjfélkor az égbolton a Nappal pontosan szemben [...] megfigyelhető néha egy még [az állatövi fénynél is] halványabb fényfolt, az állatövi ellenfény
(2001 Népszava júl. 28.)
3. (rég, Csill)
az a helyzet, amelyben vmely bolygó a Földről szemlélve úgy helyezkedik el a Naphoz képest, hogy irányuk egymással 180°-ot zár be; oppozíció, szembenállás
Saturnus 28-kán ellenfénybe jövén egész éjjel látható
(1871 Lidérc naptár)
Jupiter ellenfénybe jő a nappal s egész éjjel az ég disze
(1884 Budapesti Hírlap jan. 20.)
4. (rég, ritk)
vmely felületről visszaverődő fény
[Az atya, hogy bizonyítsa, hogy a vízfelszínen tükröződő nap csak tükörképe a valódinak,] felvett tehát egy hoſzszú póznát, és azt egy ideig a’ napnak ellen fényében tartotta. Minekutánna ki-húzák, meg-kelletett azt Ferentznek fogni, ’s nedvesen, és hidegen tapaſztalá
(1777 Révai Miklós)
Sz: ellenfényes
Vö. CzF.; ÉKsz.

Beállítások