ellenkezés fn 4B

1. ’az ellenkezik igével kifejezett cselekvés’ ❖ ellenkezés nélkül fogſz követni bennünket (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0812, 66).

2. ’személyek v. csoportok közötti ellenséges, haragos viszony, ill. nézeteltérés, vita’ ❖ Sok vér ontás utánn meg lett az egyezés, Szívekbenn fen maradt régi ellenkezés (1772 Orczy Lőrinc C0794, 30) | azon gonoszok, kiket önhaszon keresés ingerelt, a’ kik két atyafi testvérek ellenkezésekben gyönyörködének (1823 Komlóssy Ferenc 8249002, 63) | Midőn e kérdésre: mi a szép? azt a kettős választ adtuk: szép a jó és az igaz, e felelettel ellenkezésbe jutottunk a német aesthetikusokkal, a kiknek hiressé vált az a mondások, hogy: a mű önmagáért van, az senkinek se szolgája (1888 Rendszeres széptan 8163006, 70) | Kazinczy Ferenc szerette volna közzétenni [Csokonai Vitéz Mihály] költeményeit, emiatt ellenkezése támadt Fazekas Mihállyal (1932 Pintér Jenő CD44) | [Rebeka álmának] tartalma az, hogy ikrei egy-egy nagy nép ősei lesznek, e népek ellenkezésben fognak élni egymással (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

3. (összehasonlított) dolgoknak v. jelenségeknek az az állapota, hogy jelentősen v. teljesen különböznek egymástól, ill. nem egyeztethetők össze egymással’ ❖ a természet mindent ellenkezésekkel kevert öszve, hogy magát ezen törvény által fenntarthassa (1777 Bessenyei György¹ ford.–Halifax C1078, 49) | Vajon nincs-e minden harc ellenkezésben az emberiséggel? (1826–1827 Toldy Ferenc 8481035, 84) | [a materializmus:] semmi nézetnek és tannak el nem ismerni érvényességét, mely ellenkezésbe jön a természettudományi igazságokkal (1870 Mentovich Ferenc 8304001, 31) | [a szerelmes nőt] a vér hullámzása talán rá tudná vinni olyanra is, mi a tudatosan megfogalmazott szándékaival teljes ellenkezésben áll (1919 Schöpflin Aladár CD10) | [a tett] állandó ellenkezésben él az erkölccsel (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

4. ’vkinek a véleményével v. kérésével, parancsával szembeni ellenérzés, ill. tiltakozás(ul nyilvánított vélemény, magatartás)’ ❖ látod melly kérked ellenkezéſt nevel frigyeſed ellen az öcſed (1772 Zechenter Antal ford.–Voltaire 7386008, 31) | ollykor ollykor a’ kir. Intézeteknek és kívánságoknak elfogadásában ’s teljesítésében ellenkezést mutatott (1811 Kazinczy Ferenc C2561, 498) | az inditványnyal ellenkező értelemben levők egymás füleikbe suttogva jelenték ki csöndes ellenkezéseiket (1844 Pesti Hírlap CD61) | [Kázmér] átkarolja és a leány minden ellenkezése dacára is megcsókolja a száját (1911 Bán Ferenc CD10) | [Vazul Conta román író és politikus] a miniszteri tárcától kénytelen volt megválni, mivel indítványa ellen, hogy a középiskolai tanításban ezentúl mellőzzék a klasszikus nyelveket, általános ellenkezés támadt (1912 RévaiNagyLex. C5700, 641) | A kérés, hogy írjam meg 56-os emlékeimet, teljesen váratlanul ért és azonnal ösztönös ellenkezést váltott ki belőlem (1989 Révai Gábor 2024016, 63).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen; SzT.

ellenkezés főnév 4B
1.
az ellenkezik igével kifejezett cselekvés
ellenkezés nélkül fogſz követni bennünket
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
2.
személyek v. csoportok közötti ellenséges, haragos viszony, ill. nézeteltérés, vita
Sok vér ontás utánn meg lett az egyezés, Szívekbenn fen maradt régi ellenkezés
(1772 Orczy Lőrinc)
azon gonoszok, kiket önhaszon keresés ingerelt, a’ kik két atyafi testvérek ellenkezésekben gyönyörködének
(1823 Komlóssy Ferenc)
Midőn e kérdésre: mi a szép? azt a kettős választ adtuk: szép a jó és az igaz, e felelettel ellenkezésbe jutottunk a német aesthetikusokkal, a kiknek hiressé vált az a mondások, hogy: a mű önmagáért van, az senkinek se szolgája
(1888 Rendszeres széptan)
Kazinczy Ferenc szerette volna közzétenni [Csokonai Vitéz Mihály] költeményeit, emiatt ellenkezése támadt Fazekas Mihállyal
(1932 Pintér Jenő)
[Rebeka álmának] tartalma az, hogy ikrei egy-egy nagy nép ősei lesznek, e népek ellenkezésben fognak élni egymással
(1995 Jubileumi kommentár)
3.
(összehasonlított) dolgoknak v. jelenségeknek az az állapota, hogy jelentősen v. teljesen különböznek egymástól, ill. nem egyeztethetők össze egymással
a természet mindent ellenkezésekkel kevert öszve, hogy magát ezen törvény által fenntarthassa
(1777 Bessenyei György¹ ford.Halifax)
Vajon nincs-e minden harc ellenkezésben az emberiséggel?
(1826–1827 Toldy Ferenc)
[a materializmus:] semmi nézetnek és tannak el nem ismerni érvényességét, mely ellenkezésbe jön a természettudományi igazságokkal
(1870 Mentovich Ferenc)
[a szerelmes nőt] a vér hullámzása talán rá tudná vinni olyanra is, mi a tudatosan megfogalmazott szándékaival teljes ellenkezésben áll
(1919 Schöpflin Aladár)
[a tett] állandó ellenkezésben él az erkölccsel
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
4.
vkinek a véleményével v. kérésével, parancsával szembeni ellenérzés, ill. tiltakozás(ul nyilvánított vélemény, magatartás)
látod melly kérked ellenkezéſt nevel frigyeſed ellen az öcſed
(1772 Zechenter Antal ford.Voltaire)
ollykor ollykor a’ kir.királyi Intézeteknek és kívánságoknak elfogadásában ’s teljesítésében ellenkezést mutatott
(1811 Kazinczy Ferenc)
az inditványnyal ellenkező értelemben levők egymás füleikbe suttogva jelenték ki csöndes ellenkezéseiket
(1844 Pesti Hírlap)
[Kázmér] átkarolja és a leány minden ellenkezése dacára is megcsókolja a száját
(1911 Bán Ferenc)
[Vazul Conta román író és politikus] a miniszteri tárcától kénytelen volt megválni, mivel indítványa ellen, hogy a középiskolai tanításban ezentúl mellőzzék a klasszikus nyelveket, általános ellenkezés támadt
(1912 RévaiNagyLex.)
A kérés, hogy írjam meg 56-os emlékeimet, teljesen váratlanul ért és azonnal ösztönös ellenkezést váltott ki belőlem
(1989 Révai Gábor)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen; SzT.

Beállítások