ellenpárt fn 3A1

1. ’〈vmely, korábban alakult, ill. hatalmon levő politikai párt, es. politikus szempontjából:〉 ellentétes állásponton levő, ellenérdekelt, rivális politikai párt’ ❖ Restauratiónk nagy zajjal ment. Csapody egész pártjával egygyütt el nyomatott. [...] Szokolay egészen ki maradt, Sárközy meg hagyatott a’ Perceptorságban, de a’ mint az ellenpárt tagjaitól értem, csak büntetésül (1814 Berzsenyi Dániel C2564, 204) | Monagas újra megválasztatott három évre; hatalma, s ezzel együtt ellenpártjának ingerültsége s a közelégületlenség nőttön-nőtt (1861 Rosty Pál 8397005, 40) | Bár a farizeusokat mint a szadduceusok ellenpártját szoktuk emlegetni, valójában sohasem alkottak szervezett politikai vagy vallási pártot (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | [az Egyesült Államokban] a republikánusok törölték szónoklataikból az ellenpárt vezéreit csepülő mondatokat (2001 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vmilyen állásponton levő, vmilyen nézetet valló v. vkinek a pártján álló csoport szempontjából:〉 az ellentétes álláspontot képviselő, ellenkező nézeteket valló, más(ok)nak a pártján álló csoport, tömörülés, ill. 〈egymáshoz való viszonyukban:〉 ilyen csoportok vmelyike’ ❖ [Károly Róbert udvarának a] hízelkedései ki nem olthaták a’ titkos tüzet, melly a’ felgyúladott ellenpártban mélyen tenyész vala (1823 Aurora C0031, 173) | [a teológiai vitákban] az ellenpártok mind makacsabb engesztelhetetlenségbe lovalták egymást (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Nem kerül nagyobb fáradságba azok támogatásának biztosítása, akik [...] a Hunyadi-ház hívei voltak, az ellenpárton levők rábeszéléséhez pedig jó szövetségesnek bizonyul a cseh kormányzó (1939 Mályusz Elemér CD43) | [az elfogott Zsigmond királyt] Visegrád, majd Siklós várában őriztették. Ezalatt az ellenpárt a Szent Korona nevében uralkodott (2000 Magyar Eszter CD36).

2a. (kissé rég) ’〈sportban, ill. vmely játékban az egyik csapat szempontjából:〉 a másik, az ellenfél csapat, amelyet le kell győzni’ ❖ [a teniszben] mindegyik pártnak az a feladata, hogy az ellenpárt által hozzá átütött labdákat visszaüsse (1895 PallasLex. CD02) | [Kosárlabdában] az ellenpárt kosarába kell a labdát bedobni (1911 RévaiNagyLex. C5698, 673) | [a métában vissza kell futni,] anélkül, hogy az ellenpárt a labdával bármelyikünket is eltaláljon (1936 Pesti Hírlap nov. 26. C5684, 7).

Sz: ellenpárti.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

ellenpárt főnév 3A1
1.
〈vmely, korábban alakult, ill. hatalmon levő politikai párt, es. politikus szempontjából:〉 ellentétes állásponton levő, ellenérdekelt, rivális politikai párt
Restauratiónk nagy zajjal ment. Csapody egész pártjával egygyütt el nyomatott. [...] Szokolay egészen ki maradt, Sárközy meg hagyatott a’ Perceptorságban, de a’ mint az ellenpárt tagjaitól értem, csak büntetésül
(1814 Berzsenyi Dániel)
Monagas újra megválasztatott három évre; hatalma, s ezzel együtt ellenpártjának ingerültsége s a közelégületlenség nőttön-nőtt
(1861 Rosty Pál)
Bár a farizeusokat mint a szadduceusok ellenpártját szoktuk emlegetni, valójában sohasem alkottak szervezett politikai vagy vallási pártot
(1995 Jubileumi kommentár)
[az Egyesült Államokban] a republikánusok törölték szónoklataikból az ellenpárt vezéreit csepülő mondatokat
(2001 Magyar Hírlap)
2.
〈vmilyen állásponton levő, vmilyen nézetet valló v. vkinek a pártján álló csoport szempontjából:〉 az ellentétes álláspontot képviselő, ellenkező nézeteket valló, más(ok)nak a pártján álló csoport, tömörülés, ill. 〈egymáshoz való viszonyukban:〉 ilyen csoportok vmelyike
[Károly Róbert udvarának a] hízelkedései ki nem olthaták a’ titkos tüzet, melly a’ felgyúladott ellenpártban mélyen tenyész vala
(1823 Aurora)
[a teológiai vitákban] az ellenpártok mind makacsabb engesztelhetetlenségbe lovalták egymást
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Nem kerül nagyobb fáradságba azok támogatásának biztosítása, akik [...] a Hunyadi-ház hívei voltak, az ellenpárton levők rábeszéléséhez pedig jó szövetségesnek bizonyul a cseh kormányzó
(1939 Mályusz Elemér)
[az elfogott Zsigmond királyt] Visegrád, majd Siklós várában őriztették. Ezalatt az ellenpárt a Szent Korona nevében uralkodott
(2000 Magyar Eszter)
2a. (kissé rég)
〈sportban, ill. vmely játékban az egyik csapat szempontjából:〉 a másik, az ellenfél csapat, amelyet le kell győzni
[a teniszben] mindegyik pártnak az a feladata, hogy az ellenpárt által hozzá átütött labdákat visszaüsse
(1895 PallasLex.)
[Kosárlabdában] az ellenpárt kosarába kell a labdát bedobni
(1911 RévaiNagyLex.)
[a métában vissza kell futni,] anélkül, hogy az ellenpárt a labdával bármelyikünket is eltaláljon
(1936 Pesti Hírlap nov. 26.)
Sz: ellenpárti
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. ellen-; ÉKsz.

Beállítások