ezredes¹ mn 2B7 (kissé rég)

1. (Vmilyen állapotban) egy v. ritk. vhány(adik) évezrede (meg)levő, létező.’

1a. (nagyjából) egy v. ritk. vhány évezrede létező, meglevő, ill. nagyon régi, ősi’ ❖ szve omlanak az ezredes sziklák’ ormói (1806 Wándza Mihály C4543, 43) | [Bármilyen szép szó a május], még is az izléstelen pédántság ’s a’ vak divatdűh e’ kifejezést harmadfél ezredes jogából kivetkőztetni ’s helyette a’ dologgal ellenkező jelentésü, idomtalan hangzatu tavaszutó szóval felcserélni merénylé (1841 Vasárnapi Újság C0434, 378) | [az író] nem is tőletek kéri e’ kenyeret, kik a’ közügyért arányon túl is áldoztatok, de a’ nemzettől, melly csaknem ezredes éltében e’ müvészetért még semmit sem tett (1841 Vörösmarty Mihály 8524430, 43) | No csak az kellett még, hogy ezredes alkotmányunkat megdöntsék, nemzeti szokásainkat eltöröljék (1848 Pesti Divatlap C5842, 86) | az ezredes fák koronája hatalmas boltozatokba hajlik s a buja, vad növényzet öles leveleket bocsátva veri fel a televény pázsitot (1874 Fővárosi Lapok C8090, 130).

1b. ’egy v. ritk. vhány évezrede, ill. nagyon régóta tartó, zajló v. érvényben levő, ható’ ❖ Az ezredes veszély alatt nyögő hazát, Midőn serényen ébredez, Imez fajúltak’ átkosan kelő hada Alázza, dúlja, dönti meg (1819 Vörösmarty Mihály 8524060, 141) | látván a fondorkodást, Önérdeket, viszályt, Melly ezredes átok gyanánt Most is föl-fölkiált (1845 Samarjay Károly 8403023, 194) | a szántás alatti vár területét az eke vasának másfél ezredes működése folyvást egyengette és simitotta s az ember szorgalmas keze alatt a talaj csaknem egészen átalakult (1889 Orbán Balázs CD22).

2. ’vmely időponthoz képest egy v. vhány évezreddel később bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy v. vhány évezreddel korábbi 〈esemény〉’ ❖ olly igazság, melly ezredes történetek’ sorával egyidős ’s melly Ádám’ megeste óta szemtanúja, mint rogynak országok, nemzetek a’ bus enyészet’ sirjába (1839 Társalkodó C7976, 290) | az ezredes évforduló emlékköve: vagy egy sirkő lesz, mely alól nincs feltámadás, vagy sziklatalap, melyen egy második ezredév büszke pyramisa emelkedend (1878 Kossuth Lajos CD32) | Százados és ezredes évfordulók mégiscsak rákényszerítik a könnyen felejtő embert, hogy a szellem héroszairól bűnbánó bámulattal emlékezzék (1920 Révay József CD10).

3. (ritk)(nagyjából) ezer évet kitevő, ezer évig tartó 〈folyamat〉’ ❖ És ha ránk van mérve még egy Ezredes vihar, Túl azon is mint szabad nép Álljon a magyar! (1845 e. Bajza József CD01).

Ö: év~.

Vö. ÉrtSz. ezredes¹; ÉKsz. ezredes¹

ezredes¹ melléknév 2B7 (kissé rég)
1.
(Vmilyen állapotban) egy v. ritk. vhány(adik) évezrede (meg)levő, létező.
1a.
(nagyjából) egy v. ritk. vhány évezrede létező, meglevő, ill. nagyon régi, ősi
szve omlanak az ezredes sziklák’ ormói
(1806 Wándza Mihály)
[Bármilyen szép szó a május], még is az izléstelen pédántság ’s a’ vak divatdűh e’ kifejezést harmadfél ezredes jogából kivetkőztetni ’s helyette a’ dologgal ellenkező jelentésü, idomtalan hangzatu tavaszutó szóval felcserélni merénylé
(1841 Vasárnapi Újság)
[az író] nem is tőletek kéri e’ kenyeret, kik a’ közügyért arányon túl is áldoztatok, de a’ nemzettől, melly csaknem ezredes éltében e’ müvészetért még semmit sem tett
(1841 Vörösmarty Mihály)
No csak az kellett még, hogy ezredes alkotmányunkat megdöntsék, nemzeti szokásainkat eltöröljék
(1848 Pesti Divatlap)
az ezredes fák koronája hatalmas boltozatokba hajlik s a buja, vad növényzet öles leveleket bocsátva veri fel a televény pázsitot
(1874 Fővárosi Lapok)
1b.
egy v. ritk. vhány évezrede, ill. nagyon régóta tartó, zajló v. érvényben levő, ható
Az ezredes veszély alatt nyögő hazát, Midőn serényen ébredez, Imez fajúltak’ átkosan kelő hada Alázza, dúlja, dönti meg
(1819 Vörösmarty Mihály)
látván a fondorkodást, Önérdeket, viszályt, Melly ezredes átok gyanánt Most is föl-fölkiált
(1845 Samarjay Károly)
a szántás alatti vár területét az eke vasának másfél ezredes működése folyvást egyengette és simitotta s az ember szorgalmas keze alatt a talaj csaknem egészen átalakult
(1889 Orbán Balázs)
2.
vmely időponthoz képest egy v. vhány évezreddel később bekövetkező 〈évforduló〉, ill. egy v. vhány évezreddel korábbi 〈esemény〉
olly igazság, melly ezredes történetek’ sorával egyidős ’s melly Ádám’ megeste óta szemtanúja, mint rogynak országok, nemzetek a’ bus enyészet’ sirjába
(1839 Társalkodó)
az ezredes évforduló emlékköve: vagy egy sirkő lesz, mely alól nincs feltámadás, vagy sziklatalap, melyen egy második ezredév büszke pyramisa emelkedend
(1878 Kossuth Lajos)
Százados és ezredes évfordulók mégiscsak rákényszerítik a könnyen felejtő embert, hogy a szellem héroszairól bűnbánó bámulattal emlékezzék
(1920 Révay József)
3. (ritk)
(nagyjából) ezer évet kitevő, ezer évig tartó 〈folyamat〉
És ha ránk van mérve még egy Ezredes vihar, Túl azon is mint szabad nép Álljon a magyar!
(1845 e. Bajza József)
Vö. ÉrtSz. ezredes¹; ÉKsz. ezredes¹

Beállítások