ezredes² fn 4B (jelzőként is) (Kat is)

’〈fegyveres testületben, kül. hadseregben:〉 a legmagasabb főtiszti rendfokozat, ill. ilyen rendfokozatú személy’ ❖ Erdélybenn a véghelyi Katonaságnak moſt nagy Muſtrája vagyon. […] Mlgs. Kenſovits Urnak, Lovas Székelyek Ezeredeſsének vigyázáſa ’s visgáláſa alatt (1783 Magyar Hírmondó 7444035, 148) | A ruházati, stb. kellékek legnagyobb része ollyan, mit Miskolczról sokkal könnyebben eszközölt volna Szemere Bertalan úr, ha ezredes parancsnok úr vele magát jó érintkezésbe teszi (1849 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Gvadányi Józsefet 1773-ban] kinevezik ezredessé. (Ezredparancsnokságának nem sokáig örülhet, mert ezredét két év mulva feloszlatják, őt magát második ezredesnek rendelik ki az egyik galíciai huszárezredhez […]) (1931 Pintér Jenő CD44) | Pudleiner Gyula rendőr ezredes (1988 Tények könyve CD37) | Erdős Antal tűzoltó ezredes bejelentette, hogy öt új tűzoltólaktanya átadását tervezik (2001 Magyar Hírlap CD09).

Ö: al~, vezér~.

ÖU: honvéd~.

ÖE: ~kapitány.

Sz: ezredesi, ezredesség.

Vö. CzF.; ÉrtSz. ezredes²; TESz. ezer; ÉKsz. ezredes²; ÚMTsz.

ezredes² főnév 4B (jelzőként is) (Kat is)
〈fegyveres testületben, kül. hadseregben:〉 a legmagasabb főtiszti rendfokozat, ill. ilyen rendfokozatú személy
Erdélybenn a véghelyi Katonaságnak moſt nagy Muſtrája vagyon. […] Mlgs.Méltóságos Kenſovits Urnak, Lovas Székelyek Ezeredeſsének vigyázáſa ’s visgáláſa alatt
(1783 Magyar Hírmondó)
A ruházati, stb.s a többi kellékek legnagyobb része ollyan, mit Miskolczról sokkal könnyebben eszközölt volna Szemere Bertalan úr, ha ezredes parancsnok úr vele magát jó érintkezésbe teszi
(1849 Kossuth Lajos összes munkái)
[Gvadányi Józsefet 1773-ban] kinevezik ezredessé. (Ezredparancsnokságának nem sokáig örülhet, mert ezredét két év mulva feloszlatják, őt magát második ezredesnek rendelik ki az egyik galíciai huszárezredhez […])
(1931 Pintér Jenő)
Pudleiner Gyula rendőr ezredes
(1988 Tények könyve)
Erdős Antal tűzoltó ezredes bejelentette, hogy öt új tűzoltólaktanya átadását tervezik
(2001 Magyar Hírlap)
ÖU: honvédezredes
ÖE: ezredeskapitány
Sz: ezredesi, ezredesség
Vö. CzF.; ÉrtSz. ezredes²; TESz. ezer; ÉKsz. ezredes²; ÚMTsz.

Beállítások