bürokrata fn és mn 6A

I. fn (rendsz. pejor)

’az államigazgatásban, közigazgatásban v. vmely egyéb szakterületen a munka megosztása alapján szaktevékenységet folytató(, az ügyeket mechanikusan, az előírásokhoz mereven ragaszkodva, az ügyfelekkel szemben közömbösen, személytelenül intéző) hivatalnok’ ❖ a nemzet zsirjából élő nehány bureaucrata […] kedvéért, kiknek nem tetszett magyarúl megtanúlni, a nemzetiség érdekének hallgatni kell (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | gyakoroltassék bár az államhatalom egy szultán vagy cár, alkotmányos király vagy köztársasági elnök, kinevezett bureaukraták hadserege vagy a nép választott tisztviselői által (1873 Toldy István 8482015, 279) | [Duschek Ferenc] a lehető legjobban kezelte a pénzügyet, a régi osztrák bürokrata pontosságával s lelkiismeretességével (1893 PallasLex. CD02) | Az államapparátusban működő bürokraták egész szaktudása gyakran a hivatalos nyelv ismeretéből állt [régebben is] (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 34) | parancsolgató, közömbös, a mások életét megkeserítő bürokrata (1961 Magyar Nemzet máj. 10. C4799, 1) | tanügyi bürokratáktól (1990 Csűrös Miklós CD53).

II. mn

1. ’bürokratikus 〈hatalmi berendezkedés (alapján működő állam, rendszer)〉, ill. ahhoz tartozó, arra jellemző’ ❖ Bürokrata törvényszék (1866 Jókai Mór CD18) | Mária Terézia uralkodása átmenetet képez az önkényuralmi bureaucrata monarchiához (1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Madách tolla alatt a bureaukrata Bach-korszak az egész emberiségre súlyosodó egyetemes világcsapássá lesz (1900 Palágyi Menyhért 9509002, 344) | abszolút és bürokrata államhatalom (1915 Halász Imre CD10) | [I. Ferdinándnak] az új kormányzási reform szerint mindenütt bürokrata szervezettel bíró kollegális hatóságokra volt szüksége (1928 Szekfű Gyula CD42) | bürokrata rendőrállami abszolutizmus (1993 Ritoók Zsigmond CD30).

2. ’az államigazgatásban, közigazgatásban v. vmely egyéb szakterületen a munka megosztása alapján szaktevékenységet folytató(, az ügyeket mechanikusan, az előírásokhoz mereven ragaszkodva, az ügyfelekkel szemben közömbösen, személytelenül intéző) 〈hivatalnok(i réteg)〉, ill. arra jellemző 〈megnyilvánulás, magatartás〉’ ❖ hasonlithatatlanul nemesb érzetü volt ez osztály [ti. a szolgabíróké], mint a mostani rögtönzött szennyes bürokrata, melytől csak undorral s bosszus tekintettel fordul el a jobb érzés (1854 Ujfalvy Sándor 8497008, 70) | egy bürokrata miniszter (1870 Jókai Mór CD18) | [a bécsi szobrászatra rányomta bélyegét] ama bürokrata gyámrendszer, melynek öldöklő lehellete a nyilvános szellemi élet minden nyilatkozatait megsemmisíté (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a gépies munka s bürokrata szellem nem felelvén meg hajlamainak, csakhamar elhagyta az államszolgálatot (1897 PallasLex. CD02) | mechanizált búzagyárakban bürokrata üzemvezető (1931 Ráth József CD10) | Csendes bürokrata életet él, a pénzügyminisztériumban (1941 Halász Gábor¹ CD10) | a vezető bürokrata rétegnek (1992 Forgács Iván² 2010004, 25) | bürokrata rutin (1997 Magyar Hírlap CD09).

ÖU: minta~, párt~.

Vö. ÉrtSz.; TESz. bürokrácia; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

bürokrata főnév és melléknév 6A
I. főnév (rendsz. pejor)
az államigazgatásban, közigazgatásban v. vmely egyéb szakterületen a munka megosztása alapján szaktevékenységet folytató(, az ügyeket mechanikusan, az előírásokhoz mereven ragaszkodva, az ügyfelekkel szemben közömbösen, személytelenül intéző) hivatalnok
a nemzet zsirjából élő nehány bureaucrata […] kedvéért, kiknek nem tetszett magyarúl megtanúlni, a nemzetiség érdekének hallgatni kell
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
gyakoroltassék bár az államhatalom egy szultán vagy cár, alkotmányos király vagy köztársasági elnök, kinevezett bureaukraták hadserege vagy a nép választott tisztviselői által
(1873 Toldy István)
[Duschek Ferenc] a lehető legjobban kezelte a pénzügyet, a régi osztrák bürokrata pontosságával s lelkiismeretességével
(1893 PallasLex.)
Az államapparátusban működő bürokraták egész szaktudása gyakran a hivatalos nyelv ismeretéből állt [régebben is]
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
parancsolgató, közömbös, a mások életét megkeserítő bürokrata
(1961 Magyar Nemzet máj. 10.)
tanügyi bürokratáktól
(1990 Csűrös Miklós)
II. melléknév
1.
bürokratikus 〈hatalmi berendezkedés (alapján működő állam, rendszer), ill. ahhoz tartozó, arra jellemző
Bürokrata törvényszék
(1866 Jókai Mór)
Mária Terézia uralkodása átmenetet képez az önkényuralmi bureaucrata monarchiához
(1887 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Madách tolla alatt a bureaukrata Bach-korszak az egész emberiségre súlyosodó egyetemes világcsapássá lesz
(1900 Palágyi Menyhért)
abszolút és bürokrata államhatalom
(1915 Halász Imre)
[I. Ferdinándnak] az új kormányzási reform szerint mindenütt bürokrata szervezettel bíró kollegális hatóságokra volt szüksége
(1928 Szekfű Gyula)
bürokrata rendőrállami abszolutizmus
(1993 Ritoók Zsigmond)
2.
az államigazgatásban, közigazgatásban v. vmely egyéb szakterületen a munka megosztása alapján szaktevékenységet folytató(, az ügyeket mechanikusan, az előírásokhoz mereven ragaszkodva, az ügyfelekkel szemben közömbösen, személytelenül intéző) 〈hivatalnok(i réteg), ill. arra jellemző 〈megnyilvánulás, magatartás〉
hasonlithatatlanul nemesb érzetü volt ez osztály [ti. a szolgabíróké], mint a mostani rögtönzött szennyes bürokrata, melytől csak undorral s bosszus tekintettel fordul el a jobb érzés
(1854 Ujfalvy Sándor)
egy bürokrata miniszter
(1870 Jókai Mór)
[a bécsi szobrászatra rányomta bélyegét] ama bürokrata gyámrendszer, melynek öldöklő lehellete a nyilvános szellemi élet minden nyilatkozatait megsemmisíté
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a gépies munka s bürokrata szellem nem felelvén meg hajlamainak, csakhamar elhagyta az államszolgálatot
(1897 PallasLex.)
mechanizált búzagyárakban bürokrata üzemvezető
(1931 Ráth József)
Csendes bürokrata életet él, a pénzügyminisztériumban
(1941 Halász Gábor¹)
a vezető bürokrata rétegnek
(1992 Forgács Iván²)
bürokrata rutin
(1997 Magyar Hírlap)
ÖU: mintabürokrata, pártbürokrata
Vö. ÉrtSz.; TESz. bürokrácia; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások