bürokratikus mn 15A3

1. ’olyan 〈hatalmi berendezkedés (alapján működő állam, rendszer)〉, amelyben a hatalom a közigazgatás, államigazgatás feladatait ellátó, hierarchikus felépítésű, szigorúan szabályozott, az ún. bürokraták által működtetett intézményrendszer területén összpontosul, ill. ahhoz tartozó, arra jellemző’ ❖ [Bernát] a mostani popularis rendszert bürocraticus lábra nem akarja állitani (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Több mint százezeren mennek át évenkint az aristocraticus Angliából és a bureaucraticus Németországból Északamerikába (1847 Hetilap CD61) | minden elkövettetett, hogy a megyék bureaucratikus intézményekké váljanak (1866 Gyulai Pál C1993, 46) | egységes, kitűnően igazgatott, bürokratikus államot (1896 PallasLex. CD02) | [A Frank Birodalomban] a késői császárság központilag bürokratikus úton belenyúlt a gazdasági élet menetébe (1936 Váczy Péter CD42) | bürokratikus szervezetek nélkül a modern társadalmak működése lehetetlenné válik (1986 Csepeli György 1029001, 45).

2. ’az államigazgatásban, közigazgatásban v. vmely egyéb szakterületen a munka megosztása alapján szaktevékenységet folytató(, az ügyeket mechanikusan, az előírásokhoz mereven ragaszkodva, az ügyfelekkel szemben közömbösen, személytelenül intéző) 〈hivatalnok(i réteg)〉, ill. arra jellemző 〈megnyilvánulás, magatartás〉’ ❖ [Mária Terézia uralkodásának utolsó 15 évében] fészkelte be magát kormányszékeinknél ama bureaucraticus szellem (1863 Horváth Mihály 8189007, 221) | három tisztje az emirnek jött oda fontos bureaukratikus arczkifejezéssel, megvenni rajtunk a vámot (1865 Vámbéry Ármin 8507013, 155) | [a kiegyezés] konzequenciáit le nem vonó katonai és bureaukratikus körök (1893 PallasLex. CD02) | bürokratikus fontoskodás, és kíméletlen stréberség (1932 Cs. Szabó László CD10) | Nincsen szükségünk bürokratikus nyelvezetre, ahogyan nincsen szükségünk bürokratikus tisztviselőkre sem (1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin 1054001, 35) | Tudni kellett volna az újsütetű, bürokratikus kultúrpolitikusoknak, hogy a városok kulturális életét nem felülről kell elrendelni és igazgatni (1989 Soproni József CD52) | a bürokratikus gondolkodás, a segítő szándék hiánya (1998 Tények könyve CD37).

3. (rendsz. pejor) ’formaságok és merev szabályok szerint, rendsz. feleslegesen nagy apparátussal történő, túlzottan mechanikus(, az ügyfelekkel szemben közömbös, személytelen) 〈ügyintézés(i), igazgatás(i mód, rend)〉’ ❖ bürokratikus művészetpolitika (1931 Farkas Zoltán CD10) | [a piacokat, vásárokat szabályozó rendtartások] oly aggályoskodók, oly sok területen továbbra is korlátozó jellegűek és oly mértékben bürokratikusak voltak (1991 Magyar néprajz CD47) | bürokratikusan szervezett, ám hatékony erdőgazdálkodás (1995 Kincses Katalin Mária CD52) | kevésbé bürokratikus, kis adminisztrációval járó átalányadózás (1996 Figyelő CD2601).

Vö. ÉrtSz.; TESz. bürokrácia; ÉKsz.; IdSz.

bürokratikus melléknév 15A3
1.
olyan 〈hatalmi berendezkedés (alapján működő állam, rendszer), amelyben a hatalom a közigazgatás, államigazgatás feladatait ellátó, hierarchikus felépítésű, szigorúan szabályozott, az ún. bürokraták által működtetett intézményrendszer területén összpontosul, ill. ahhoz tartozó, arra jellemző
[Bernát] a mostani popularis rendszert bürocraticus lábra nem akarja állitani
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Több mint százezeren mennek át évenkint az aristocraticus Angliából és a bureaucraticus Németországból Északamerikába
(1847 Hetilap)
minden elkövettetett, hogy a megyék bureaucratikus intézményekké váljanak
(1866 Gyulai Pál)
egységes, kitűnően igazgatott, bürokratikus államot
(1896 PallasLex.)
[A Frank Birodalomban] a késői császárság központilag bürokratikus úton belenyúlt a gazdasági élet menetébe
(1936 Váczy Péter)
bürokratikus szervezetek nélkül a modern társadalmak működése lehetetlenné válik
(1986 Csepeli György)
2.
az államigazgatásban, közigazgatásban v. vmely egyéb szakterületen a munka megosztása alapján szaktevékenységet folytató(, az ügyeket mechanikusan, az előírásokhoz mereven ragaszkodva, az ügyfelekkel szemben közömbösen, személytelenül intéző) 〈hivatalnok(i réteg), ill. arra jellemző 〈megnyilvánulás, magatartás〉
[Mária Terézia uralkodásának utolsó 15 évében] fészkelte be magát kormányszékeinknél ama bureaucraticus szellem
(1863 Horváth Mihály)
három tisztje az emirnek jött oda fontos bureaukratikus arczkifejezéssel, megvenni rajtunk a vámot
(1865 Vámbéry Ármin)
[a kiegyezés] konzequenciáit le nem vonó katonai és bureaukratikus körök
(1893 PallasLex.)
bürokratikus fontoskodás, és kíméletlen stréberség
(1932 Cs. Szabó László)
Nincsen szükségünk bürokratikus nyelvezetre, ahogyan nincsen szükségünk bürokratikus tisztviselőkre sem
(1954 Fónagy Iván–Soltész Katalin)
Tudni kellett volna az újsütetű, bürokratikus kultúrpolitikusoknak, hogy a városok kulturális életét nem felülről kell elrendelni és igazgatni
(1989 Soproni József)
a bürokratikus gondolkodás, a segítő szándék hiánya
(1998 Tények könyve)
3. (rendsz. pejor)
formaságok és merev szabályok szerint, rendsz. feleslegesen nagy apparátussal történő, túlzottan mechanikus(, az ügyfelekkel szemben közömbös, személytelen) 〈ügyintézés(i), igazgatás(i mód, rend)
bürokratikus művészetpolitika
(1931 Farkas Zoltán)
[a piacokat, vásárokat szabályozó rendtartások] oly aggályoskodók, oly sok területen továbbra is korlátozó jellegűek és oly mértékben bürokratikusak voltak
(1991 Magyar néprajz)
bürokratikusan szervezett, ám hatékony erdőgazdálkodás
(1995 Kincses Katalin Mária)
kevésbé bürokratikus, kis adminisztrációval járó átalányadózás
(1996 Figyelő)
Vö. ÉrtSz.; TESz. bürokrácia; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások