cikornyás mn 15A

1. (pejor is) ’kacskaringós, csavarodó vonal(ak)ból kialakított 〈minta, dísz(ítés)〉, ill. ilyen díszítőelemekben (túlzottan) gazdag 〈tárgy, épület〉’ ❖ cikornyás Hintóban (1826 Guzmics Izidor C5272, 212) | [Az oltár] czikornyás díszű polczának innenső oldalán több alakból álló faragvány Krisztus föltámadását ábrázolja (1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a cikornyás késő-barokk ornamentikát (1964 Tarnai Andor CD53) | Ízlés nélküli, szürke, cikornyás épületek (1974 Vas István 2025001, 519).

1a. (felesleges) kacskaringós vonalakkal, cirádákkal megrajzolt 〈betű〉, ill. ilyen betűkkel írt 〈írás, felirat〉’ ❖ A Szentirás igen czikornyás betükkel irott (1819 Vitkovics Mihály C4531, 170) | nagyon szép czikornyás irása van (1882 Mikszáth Kálmán C3126, 67) | Gyula cikornyás dedikációjával (1926 Babits Mihály C0698, 285) | cikornyás spanyol föliratok (1958 Magyar Nemzet szept. 20. C0354, 7).

1b. (ritk) ’kanyargós, nem egyenes 〈útvonal〉, ill. ilyen útvonalat követő 〈haladás〉’ ❖ csak a furfangos kasznár vezette ilyen cikornyásan a gyanús kinézésű óbestert […], hogy ne tudjon soha magától odatalálni (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3107, 221) | Kissé cikornyásnak látszik az idegen keresztes hadak előnyomulási vonala a Vaskapun és a Zsil völgyén át (1935 Bánlaky József CD16).

1c. (rég) ’körülményes, bonyolult(sága miatt nehézkes) 〈eljárás, szerkezet〉’ ❖ Hozzáfogtam, eléggé cikornyásan, s a munka készen vala (1817 Kazinczy Ferenc 7163004, 79) | czikornyás szerkezetű levele, melyet […] Korpona városához intézett volt (1874 Csaplár Benedek CD57).

2. (kissé pejor) ’díszes szófordulatokkal, feleslegesen bonyolult kifejezésekkel, cirádákkal teli, dagályos 〈beszéd(mód), írás(mód), stílus〉’ ❖ nem függ levelek számától, Sem pedig az irás cikornyás módgyától Ama barátságos indulat mivolta (1777 Ányos Pál CD01) | magát ebéd fölött sok czikornyás felköszöntés által kitünteté (1845 Eötvös József C1582, 166) | Cikornyásan köntörfalazva, ahogy régen a dumában beszéltek, azt Péter nem szerette (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 358) | cikornyás körmondatokban (1979 Galsai Pongrác 9171004, 213) | egy cikornyásat káromkodott (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. ’apró, rögtönzésszerű díszítőmotívumban, cifrázatban gazdag 〈dallam v. előadás(mód), ill. tánc(motívum)〉’ ❖ tzikornyás énekléssel (1775 Rájnis József C3575, 18) | Tánczát czikornyáson járja, Hadban; tánczban nincsen párja (1830 Szőke József 8454034, 24) | [A cigányokkal] elhegedültetjük […] ének- és táncz dallamainkat, kivel egyszerübben, kivel czikornyásabban (1860 Brassai Sámuel C1184, 52) | a francia, eleven, cikornyás, mindenféle csecsebecsével megrakott zene a hódító (1881 Mikszáth Kálmán CD04) | [Czuczor Gergely] a tánc jellemző mozgásai között sorolja fel […] a cikornyásabb felszökelléseket (1982 NéprajziLex. CD47).

4. (kissé rég, pejor is) ’mesterkélt viselkedésű, modorosan kényeskedő, körülményeskedő 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző’ ❖ egy kevéssé tzikornyás maga viseletű, és sokat foglalatoskodik a maga személyével (1816 Dessewffy József C2567, 255) | A marquisk, a czikornyás nők (les Précieuses) … nyugton tűrék színpadra-hozatalukat (1863 Kazinczy Gábor ford.–Molière C3171, 129) | egy derék, tenyeres-talpas polgárleány helyett efféle cikornyás dámát hozott a házába (1917 Herczeg Ferenc 9241009, 21) | Habsburg Frigyes: (valamivel negyvenen fölül, elegáns, cikornyás) (1940 Háy Gyula 9232002, 9).

Sz: cikornyásság.

Vö. CzF. czikornyás, czikornyásan; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

cikornyás melléknév 15A
1. (pejor is)
kacskaringós, csavarodó vonal(ak)ból kialakított 〈minta, dísz(ítés), ill. ilyen díszítőelemekben (túlzottan) gazdag 〈tárgy, épület〉
cikornyás Hintóban
(1826 Guzmics Izidor)
[Az oltár] czikornyás díszű polczának innenső oldalán több alakból álló faragvány Krisztus föltámadását ábrázolja
(1898 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a cikornyás késő-barokk ornamentikát
(1964 Tarnai Andor)
Ízlés nélküli, szürke, cikornyás épületek
(1974 Vas István)
1a.
(felesleges) kacskaringós vonalakkal, cirádákkal megrajzolt 〈betű〉, ill. ilyen betűkkel írt 〈írás, felirat〉
A Szentirás igen czikornyás betükkel irott
(1819 Vitkovics Mihály)
nagyon szép czikornyás irása van
(1882 Mikszáth Kálmán)
Gyula cikornyás dedikációjával
(1926 Babits Mihály)
cikornyás spanyol föliratok
(1958 Magyar Nemzet szept. 20.)
1b. (ritk)
kanyargós, nem egyenes 〈útvonal〉, ill. ilyen útvonalat követő 〈haladás〉
csak a furfangos kasznár vezette ilyen cikornyásan a gyanús kinézésű óbestert […], hogy ne tudjon soha magától odatalálni
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
Kissé cikornyásnak látszik az idegen keresztes hadak előnyomulási vonala a Vaskapun és a Zsil völgyén át
(1935 Bánlaky József)
1c. (rég)
körülményes, bonyolult(sága miatt nehézkes) 〈eljárás, szerkezet〉
Hozzáfogtam, eléggé cikornyásan, s a munka készen vala
(1817 Kazinczy Ferenc)
czikornyás szerkezetű levele, melyet […] Korpona városához intézett volt
(1874 Csaplár Benedek)
2. (kissé pejor)
díszes szófordulatokkal, feleslegesen bonyolult kifejezésekkel, cirádákkal teli, dagályos 〈beszéd(mód), írás(mód), stílus〉
nem függ levelek számától, Sem pedig az irás cikornyás módgyától Ama barátságos indulat mivolta
(1777 Ányos Pál)
magát ebéd fölött sok czikornyás felköszöntés által kitünteté
(1845 Eötvös József)
Cikornyásan köntörfalazva, ahogy régen a dumában beszéltek, azt Péter nem szerette
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
cikornyás körmondatokban
(1979 Galsai Pongrác)
egy cikornyásat káromkodott
(1997 Magyar Hírlap)
3.
apró, rögtönzésszerű díszítőmotívumban, cifrázatban gazdag 〈dallam v. előadás(mód), ill. tánc(motívum)
tzikornyás énekléssel
(1775 Rájnis József)
Tánczát czikornyáson járja, Hadban; tánczban nincsen párja
(1830 Szőke József)
[A cigányokkal] elhegedültetjük […] ének- és táncz dallamainkat, kivel egyszerübben, kivel czikornyásabban
(1860 Brassai Sámuel)
a francia, eleven, cikornyás, mindenféle csecsebecsével megrakott zene a hódító
(1881 Mikszáth Kálmán)
[Czuczor Gergely] a tánc jellemző mozgásai között sorolja fel […] a cikornyásabb felszökelléseket
(1982 NéprajziLex.)
4. (kissé rég, pejor is)
mesterkélt viselkedésű, modorosan kényeskedő, körülményeskedő 〈személy〉, ill. ilyen személyre jellemző
egy kevéssé tzikornyás maga viseletű, és sokat foglalatoskodik a maga személyével
(1816 Dessewffy József)
A marquisk, a czikornyás nők (les Précieuses) … nyugton tűrék színpadra-hozatalukat
(1863 Kazinczy Gábor ford.Molière)
egy derék, tenyeres-talpas polgárleány helyett efféle cikornyás dámát hozott a házába
(1917 Herczeg Ferenc)
Habsburg Frigyes: (valamivel negyvenen fölül, elegáns, cikornyás)
(1940 Háy Gyula)
Sz: cikornyásság
Vö. CzF. czikornyás, czikornyásan; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások