csel fn 2B3

1. ’vkinek a furfangos megtévesztése, ill. az azt szolgáló ötlet, terv v. az azt megvalósító cselekedet, eljárás’ ❖ praktika [=] fortély, csel (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 64) | Ez pedig egy finom tapintattal szőtt női csel (1846 Kovács Pál² 8251006, 341) | Cselből kardot kell húznom. Húzz te is, Tégy mintha védenéd magad! (1854 Vörösmarty Mihály ford.–Shakespeare CD11) | Ha az, kit megdobni szándékozunk, fut, sohasem tanácsos a labdát rögtön kidobni kezünkből, hanem csellel élve úgy teszünk, mintha a labdát kidobnánk (1885 Porzsolt Lajos 8375001, 11) | A király attól fél, hogy a szírek cselt akarnak alkalmazni, ki akarják csalni őt és seregét a városból, hogy így élve foglyul ejtsék őket (1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford. CD1205) | A hatóság végül cselhez folyamodott: két rendőr tévésnek álcázta magát (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. (ritk) ’leleményes ötlet, furfang’ ❖ Vikár Béla, aki […] minden tájszólást ismert, leleményes, költői cselhez folyamodott. Megtartotta a mai pallérozott szó- és szólamkincset, de […] tájszavakkal tarkázta a szöveget (1935 Kosztolányi Dezső 9359453, 104) | [az] író valamilyen csellel él, olyanformán, mint az az ügyefogyottnak látszó járókelő, aki magánórákon kitanulta a cselgáncs-fogásokat és játszva lehengerel egy egész rablóbandát (1956 Örkény István 2005035, 173).

2. (Sp) ’Az ellenfél megtévesztésére irányuló mozdulat, ill. művelet.’

2a. ’〈némely labdajátékban:〉(futás közben) a továbbjutást megakadályozni igyekvő ellenféllel szemben bemutatott hirtelen, meglepő mozdulat(sor), ill. irányváltoztatás’ ❖ Albert szenzációs keresztlabdával indította a jobb oldalon Neagoét, ő néhány csellel tisztára játszotta magát (1994 Magyar Hírlap CD09) | [Lipcsei] két nagyon higgadt csellel mindenkit elfektetett, majd a hálóba gurította a labdát (1995 Magyar Hírlap CD09) | [Az úszásban] szintidőket kell teljesíteni, és ha sikerül, akkor az olyan élmény, mint a labdajátékban egy szép csel (1996 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’〈sakkjátékban:〉 olyan megnyitás, amelyben vmelyik fél bábot, rendsz. gyalogot áldoz abból a célból, hogy előnyös(ebb) támadó pozícióhoz jusson’ ❖ Csel (gambit) alatt […] értjük egy gyalog föláldozását azon reményben, hogy azáltal állási előnyt nyerünk (1860 Rozsnyay Mátyás ford.–Lange² C7055, 81) | a vezércsel minden egyéb, csak nem csel[,] az áldozatul ajánlott csatárt [= gyalogot] ugyanis nem lehet megtartani (1940 Maróczy Géza C7175, 183) | csel […] gambit [= gyalogáldozatos megnyitás a sakkban] (1952 Sportszótár C6460, 230).

2c. (rég) ’cselvágás’ ❖ Lánykoromban én is vívtam, és tudom, hogy vannak kivédhetetlen oldaltámadások, cselek, áltámadások és halálos vágások a fedetlen gyomorra vagy hasra (1912 Krúdy Gyula CD54) | Keresztvágás a vívásban a cselt követő vágás (1914 RévaiNagyLex. C5707, 525).

3. (rég, Vad, átv is) ’vadak, madarak megfogására haszn. eszköz, kül. hurok v. tőr’ ❖ Tsal, Tsel. […] Laqueus [= hurok], Decipula [= tőr] (1803 Sándor István C3667, 391) | Török belé esett a’ cselbe (1814 Kazinczy Ferenc C2565, 96) | Decipula, kelepcze, fogó, tr […]. Lehet cselnek is mondani, melly tulajdonképpen annyi, mint insidiae [= les] (1822 e. Tudományos mesterszókönyv C4429, 128) | [a fogolymadarak] tőrök, hurkok, vagy más cselek ’s ragadozó állatok által egészen ki ne pusztítassanak (1829 Pák Dienes 8346010, 167) cselt hány (rég) ’megtévesztés céljából csapdát állít vkinek’ ❖ Mit akarsz te velem, incselkedő leány? Igy szóla, szépséged veszedelmes cselt hány (1825 Vörösmarty Mihály 8524381, 46) | [amikor Martinovics Ignác] a reformatorok társaságáról kezdett szólni, a mely hivatva van a „jó elveket és a fölvilágosodást” előmozdítani: azon gyanú támadt benne [ti. Batsányi Jánosban], hogy mint agent provocateur cselt hány neki (1879 Fraknói Vilmos CD57) | Mihály a kivívott eredmény után ujabb cselt hány (1893 Irodalomtörténeti Közlemények C0210, 52) cselt vet ’ua.’ ❖ Ki-mutatna engem’ cſak hamar ezen jel, Végét ſem érhetné elöre vetett cſel (1780 Dugonics András ford.–Homérosz 7087027, 202) | Meghökkent a sötét vitéz, De rögtön újabb cselt vete; S méregtől kékült ajkira Hazug mosolyt erőtete (1846 Tompa Mihály 8484086, 144) | a magyarok cselt vetve, szinlelt futásba mennek át, mire viszont a németek indulnak támadásba (1928 Bánlaky József CD16) | Jeroboám cselt vetett s két tűz közé fogta Abija seregét (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

Ö: ellen~, hadi~, test~, vezér~.

ÖU: király~.

ÖE: ~beszéd, ~játék, ~mozgás, ~út.

Vö. CzF. csel²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

csel főnév 2B3
1.
vkinek a furfangos megtévesztése, ill. az azt szolgáló ötlet, terv v. az azt megvalósító cselekedet, eljárás
praktika [=] fortély, csel
(1784 Baróti Szabó Dávid)
Ez pedig egy finom tapintattal szőtt női csel
(1846 Kovács Pál²)
Cselből kardot kell húznom. Húzz te is, Tégy mintha védenéd magad!
(1854 Vörösmarty Mihály ford.Shakespeare)
Ha az, kit megdobni szándékozunk, fut, sohasem tanácsos a labdát rögtön kidobni kezünkből, hanem csellel élve úgy teszünk, mintha a labdát kidobnánk
(1885 Porzsolt Lajos)
A király attól fél, hogy a szírek cselt akarnak alkalmazni, ki akarják csalni őt és seregét a városból, hogy így élve foglyul ejtsék őket
(1939 Hertz-Biblia jegyzetei ford.)
A hatóság végül cselhez folyamodott: két rendőr tévésnek álcázta magát
(1995 Magyar Hírlap)
1a. (ritk)
leleményes ötlet, furfang
Vikár Béla, aki […] minden tájszólást ismert, leleményes, költői cselhez folyamodott. Megtartotta a mai pallérozott szó- és szólamkincset, de […] tájszavakkal tarkázta a szöveget
(1935 Kosztolányi Dezső)
[az] író valamilyen csellel él, olyanformán, mint az az ügyefogyottnak látszó járókelő, aki magánórákon kitanulta a cselgáncs-fogásokat és játszva lehengerel egy egész rablóbandát
(1956 Örkény István)
2. (Sp)
Az ellenfél megtévesztésére irányuló mozdulat, ill. művelet.
2a.
〈némely labdajátékban:〉 (futás közben) a továbbjutást megakadályozni igyekvő ellenféllel szemben bemutatott hirtelen, meglepő mozdulat(sor), ill. irányváltoztatás
Albert szenzációs keresztlabdával indította a jobb oldalon Neagoét, ő néhány csellel tisztára játszotta magát
(1994 Magyar Hírlap)
[Lipcsei] két nagyon higgadt csellel mindenkit elfektetett, majd a hálóba gurította a labdát
(1995 Magyar Hírlap)
[Az úszásban] szintidőket kell teljesíteni, és ha sikerül, akkor az olyan élmény, mint a labdajátékban egy szép csel
(1996 Magyar Hírlap)
2b.
〈sakkjátékban:〉 olyan megnyitás, amelyben vmelyik fél bábot, rendsz. gyalogot áldoz abból a célból, hogy előnyös(ebb) támadó pozícióhoz jusson
Csel (gambit) alatt […] értjük egy gyalog föláldozását azon reményben, hogy azáltal állási előnyt nyerünk
(1860 Rozsnyay Mátyás ford.Lange²)
a vezércsel minden egyéb, csak nem csel[,] az áldozatul ajánlott csatárt [= gyalogot] ugyanis nem lehet megtartani
(1940 Maróczy Géza)
csel […] gambit [= gyalogáldozatos megnyitás a sakkban]
(1952 Sportszótár)
2c. (rég)
Lánykoromban én is vívtam, és tudom, hogy vannak kivédhetetlen oldaltámadások, cselek, áltámadások és halálos vágások a fedetlen gyomorra vagy hasra
(1912 Krúdy Gyula)
Keresztvágás a vívásban a cselt követő vágás
(1914 RévaiNagyLex.)
3. (rég, Vad, átv is)
vadak, madarak megfogására haszn. eszköz, kül. hurok v. tőr
Tsal, Tsel. […] Laqueus [= hurok], Decipula [= tőr]
(1803 Sándor István)
Török belé esett a’ cselbe
(1814 Kazinczy Ferenc)
Decipula, kelepcze, fogó, tr […]. Lehet cselnek is mondani, melly tulajdonképpen annyi, mint insidiae [= les]
(1822 e. Tudományos mesterszókönyv)
[a fogolymadarak] tőrök, hurkok, vagy más cselek ’s ragadozó állatok által egészen ki ne pusztítassanak
(1829 Pák Dienes)
cselt hány (rég)
megtévesztés céljából csapdát állít vkinek
Mit akarsz te velem, incselkedő leány? Igy szóla, szépséged veszedelmes cselt hány
(1825 Vörösmarty Mihály)
[amikor Martinovics Ignác] a reformatorok társaságáról kezdett szólni, a mely hivatva van a „jó elveket és a fölvilágosodást” előmozdítani: azon gyanú támadt benne [ti. Batsányi Jánosban], hogy mint agent provocateur cselt hány neki
(1879 Fraknói Vilmos)
Mihály a kivívott eredmény után ujabb cselt hány
(1893 Irodalomtörténeti Közlemények)
cselt vet
ua.
Ki-mutatna engem’ cſak hamar ezen jel, Végét ſem érhetné elöre vetett cſel
(1780 Dugonics András ford.Homérosz)
Meghökkent a sötét vitéz, De rögtön újabb cselt vete; S méregtől kékült ajkira Hazug mosolyt erőtete
(1846 Tompa Mihály)
a magyarok cselt vetve, szinlelt futásba mennek át, mire viszont a németek indulnak támadásba
(1928 Bánlaky József)
Jeroboám cselt vetett s két tűz közé fogta Abija seregét
(1995 Jubileumi kommentár)
ÖU: királycsel
ÖE: cselbeszéd, cseljáték, cselmozgás, cselút
Vö. CzF. csel²; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások