darabant (3A1) l. darabont

darabont fn 3A1darabant

1. (Tört)(vkinek a személyes szolgálatában álló) gyalogos (zsoldos) katona’ ❖ Aridéuſt a’ királynak tsit királynak nevezik, teſt rz Darabantokat magok kzl válaſztanak ſzámára, és az attya nevérl Flpnek nevezik (1781 Forray András ford.–Justinus C1755, 182) | Miklós oppelni herczeg volt első, ki az ellenség megtámadásának ki vala téve. Csak 1000 ember oltalmazá fővárosát, Mátyás még 600 darabontot külde fekete-seregéből neki segitségűl (1854 Teleki József² 8471008, 376) | tartottak az erdélyi fejedelmek maguk körül zsoldos katonákat, ugynevezett darabontokat (1862–1872 Salamon Ferenc C3659, 210) | [1577-ben] Pápán 300 huszár, 350 darabont szolgál (1928 Szekfű Gyula CD42) | 1552 decemberében már közel félezer zsoldos – lovas és darabont (puskás gyalogos) – állomásozott [Gyulán] (1998 Pach Zsigmond Pál CD58).

1a. (jelzőként is) (Tört) ’〈a 16–18. században:〉 a székely nemesség legalacsonyabb rangú és legszegényebb rétegének tagja, aki gyalogosként vonult hadba’ ❖ Köz, ’s Darabant Székellyt F ne nyomorgassa, F Tiszt Törvény szerént meg-óltalmaztassa (1790 Bardotz József C0795, 12) | Hogy a szabad föld miként lett urbériséggé, s hogy a székely darabontok helyére miként és mikor települtek oláhok, arra nézve biztos adatra nem akadhattam (1871 Orbán Balázs 8340018, 104) | Egy Alcsíkban készült jegyzékből ismert, hogy Apafi fejedelemsége idején a mágnások 60, a nemesek 40, a lófők 24, a darabontok 16 darab kősót kaptak (1992 Oborni Teréz CD17) | Az 1590-es évekig a darabontok a Székelyföldön Udvarhely, illetőleg Várhegy várához tartoztak, néhány marosszéki falu darabontjait pedig Görgénynek rendelték alá. A várszolgálat s a várkapitányok önkényeskedései miatt azonban a darabontság zúgolódni kezdett, mire Báthori Zsigmond kivette ezt a katonai rendet a várak hatásköréből, így a darabontok csak a fejedelemtől és kapitányaitól függtek (2000 Egyed Ákos CD17).

1b. (rég, nyj) ’a gazdaság, a háztartás körül mindenféle munkát elvégző férfi alkalmazott’ ❖ A’ birtoktalan zsellér télen át hetenkint felváltva darabant vagy hetes ura udvarában (1841 Pesti Hírlap CD61) | darabont: mindenes férficseléd (1885 Magyar Nyelvőr C5296, 287).

2. (rég) ’fegyveres őr, hatósági szolga, hajdú, poroszló’ ❖ Azonnal ki indulék unſzolás nélkül ſzobámbol, és a’ darabontak között el menék a’ helyre, a’ holott rendeltetett vala meg ölettetéſem (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0808, 76) | A porkoláb és négy darabant sietett a vádlottért, kit néhány perc múlva a tanács elé kísértek (1861–1862 Jókai Mór CD18) | városi darabontok (1906 Krúdy Gyula CD54) | a megyei darabontok üldöznek bennünket (1908–1910 Mikszáth Kálmán C3108, 97).

2a. (jelzőként is) (gúny/Tört) ’〈az Osztrák–Magyar Monarchiában:〉 az uralkodó testőrsége gyalogos alakulatának tagja’ ❖ – Igaz, hogy csak a bajor király lánya vagyok, hozományom nem volt, de most mégis Császárné vagyok. Szeretném én azt a darabontot látni, aki nem nyitna utat előttem, amikor a fiam látogatására jövök (1925 Krúdy Gyula CD54) | Fejérváry miniszterelnök, volt darabont testőrkapitány (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. (/Tört, gúny is) ’〈a 20. század elején:〉 karhatalmi fellépésre jogosított képviselőházi teremőr’ ❖ Darabontoknak nevezték el azokat a teremszolgákat, akiket az 1904 nov. 18-iki házszabályrevizió után, a Tisza-kormány utolsó idejében a képviselőház elnöksége a rend fenntartása céljából alkalmazott amit az ellenzék erőszakosságnak jelentett ki (1912 RévaiNagyLex. C5701, 300) | Azt a képviselőházi csatát gondolom, mikor az erőszakoskodó s törvénysértő többség védelmére berendelt darabontokat verték ki az ülésteremből (1917 Móricz Zsigmond CD10) | [Fejérváry Géza] az éles viták miatt folytonosan megbomló parlamenti rend fenntartását a teremőrökre, „darabontokra” bízta (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (jelzőként is) (gúny v. pejor/Tört) ’〈politikai ellenfelei által hazaárulónak minősített személy, kül. politikus jelölésére is:〉 a darabontkormány tagja, hivatalnoka v. híve’ ❖ Egy francia darabont[.] Clemenceau egy darabont, egy haladó párti – Franciaországban. Nacionalisták írják, hogy már régen ajánlgatja hazáját Vilmos császárnak (1906 Ady Endre CD0801) | a bécsi politika vitelére Magyarországon csak darabontok kaphatók, a kik ugyis állandóan készenlétben vannak (1909 Budapesti Hírlap szept. 14. C4697, 4) | a darabont-főispánt Sóton is záptojással és hagymával fogadták (1926 Babits Mihály C0699, 38) | [Ady] társadalomjavító terveik miatt értett egyet a darabontokkal (1965 Varga József CD53).

4. (rég) ’vmely bolygó körül keringő kisebb égitest; hold¹, mellékbolygó’ ❖ Azok a’ Teſtek, e’ következendök: Merkurius, Venus, a’ Föld, a’ Hóld, Márs, Jupiter, a’ körülötte forgó négy Hóldjaival vagy Darabontjaival, (Satellitibus:) és Saturnus, az ö öt Hóldjaival (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293001, 68) | Herschel, a maga nagy üveg-tsjén az Uránus […] körl ismét négy darabontokat fedezett-fel (1799 Molnár János C0301, 81) | a’ planéták darabontjai (1817 Dessewffy József C2568, 145).

J: drabant.

ÖE: ~asszony, ~gárda.

Sz: darabonti, darabontság.

Vö. CzF. darabant; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, darabont hadnagy, darabont személy; ÚMTsz.

darabant lásd darabont
darabont főnév 3A1
darabant 3A1
1. (Tört)
(vkinek a személyes szolgálatában álló) gyalogos (zsoldos) katona
Aridéuſt a’ királynak tsit királynak nevezik, teſt rz Darabantokat magok kzl válaſztanak ſzámára, és az attya nevérl Flpnek nevezik
(1781 Forray András ford.Justinus)
Miklós oppelni herczeg volt első, ki az ellenség megtámadásának ki vala téve. Csak 1000 ember oltalmazá fővárosát, Mátyás még 600 darabontot külde fekete-seregéből neki segitségűl
(1854 Teleki József²)
tartottak az erdélyi fejedelmek maguk körül zsoldos katonákat, ugynevezett darabontokat
(1862–1872 Salamon Ferenc)
[1577-ben] Pápán 300 huszár, 350 darabont szolgál
(1928 Szekfű Gyula)
1552 decemberében már közel félezer zsoldos – lovas és darabont (puskás gyalogos) – állomásozott [Gyulán]
(1998 Pach Zsigmond Pál)
1a. (jelzőként is) (Tört)
〈a 16–18. században:〉 a székely nemesség legalacsonyabb rangú és legszegényebb rétegének tagja, aki gyalogosként vonult hadba
Köz, ’s Darabant Székellyt F ne nyomorgassa, F Tiszt Törvény szerént meg-óltalmaztassa
(1790 Bardotz József)
Hogy a szabad föld miként lett urbériséggé, s hogy a székely darabontok helyére miként és mikor települtek oláhok, arra nézve biztos adatra nem akadhattam
(1871 Orbán Balázs)
Egy Alcsíkban készült jegyzékből ismert, hogy Apafi fejedelemsége idején a mágnások 60, a nemesek 40, a lófők 24, a darabontok 16 darab kősót kaptak
(1992 Oborni Teréz)
Az 1590-es évekig a darabontok a Székelyföldön Udvarhely, illetőleg Várhegy várához tartoztak, néhány marosszéki falu darabontjait pedig Görgénynek rendelték alá. A várszolgálat s a várkapitányok önkényeskedései miatt azonban a darabontság zúgolódni kezdett, mire Báthori Zsigmond kivette ezt a katonai rendet a várak hatásköréből, így a darabontok csak a fejedelemtől és kapitányaitól függtek
(2000 Egyed Ákos)
1b. (rég, nyj)
a gazdaság, a háztartás körül mindenféle munkát elvégző férfi alkalmazott
A’ birtoktalan zsellér télen át hetenkint felváltva darabant vagy hetes ura udvarában
(1841 Pesti Hírlap)
darabont: mindenes férficseléd
(1885 Magyar Nyelvőr)
2. (rég)
fegyveres őr, hatósági szolga, hajdú, poroszló
Azonnal ki indulék unſzolás nélkül ſzobámbol, és a’ darabontak között el menék a’ helyre, a’ holott rendeltetett vala meg ölettetéſem
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
A porkoláb és négy darabant sietett a vádlottért, kit néhány perc múlva a tanács elé kísértek
(1861–1862 Jókai Mór)
városi darabontok
(1906 Krúdy Gyula)
a megyei darabontok üldöznek bennünket
(1908–1910 Mikszáth Kálmán)
2a. (jelzőként is) (gúny/Tört)
〈az Osztrák–Magyar Monarchiában:〉 az uralkodó testőrsége gyalogos alakulatának tagja
– Igaz, hogy csak a bajor király lánya vagyok, hozományom nem volt, de most mégis Császárné vagyok. Szeretném én azt a darabontot látni, aki nem nyitna utat előttem, amikor a fiam látogatására jövök
(1925 Krúdy Gyula)
Fejérváry miniszterelnök, volt darabont testőrkapitány
(1997 Magyar Hírlap)
2b. (/Tört, gúny is)
〈a 20. század elején:〉 karhatalmi fellépésre jogosított képviselőházi teremőr
Darabontoknak nevezték el azokat a teremszolgákat, akiket az 1904 nov.november 18-iki házszabályrevizió után, a Tisza-kormány utolsó idejében a képviselőház elnöksége a rend fenntartása céljából alkalmazott amit az ellenzék erőszakosságnak jelentett ki
(1912 RévaiNagyLex.)
Azt a képviselőházi csatát gondolom, mikor az erőszakoskodó s törvénysértő többség védelmére berendelt darabontokat verték ki az ülésteremből
(1917 Móricz Zsigmond)
[Fejérváry Géza] az éles viták miatt folytonosan megbomló parlamenti rend fenntartását a teremőrökre, „darabontokra” bízta
(1997 Magyar Hírlap)
3. (jelzőként is) (gúny v. pejor/Tört)
〈politikai ellenfelei által hazaárulónak minősített személy, kül. politikus jelölésére is:〉 a darabontkormány tagja, hivatalnoka v. híve
Egy francia darabont[.] Clemenceau egy darabont, egy haladó párti – Franciaországban. Nacionalisták írják, hogy már régen ajánlgatja hazáját Vilmos császárnak
(1906 Ady Endre)
a bécsi politika vitelére Magyarországon csak darabontok kaphatók, a kik ugyis állandóan készenlétben vannak
(1909 Budapesti Hírlap szept. 14.)
a darabont-főispánt Sóton is záptojással és hagymával fogadták
(1926 Babits Mihály)
[Ady] társadalomjavító terveik miatt értett egyet a darabontokkal
(1965 Varga József)
4. (rég)
vmely bolygó körül keringő kisebb égitest; hold¹, mellékbolygó
Azok a’ Teſtek, e’ következendök: Merkurius, Venus, a’ Föld, a’ Hóld, Márs, Jupiter, a’ körülötte forgó négy Hóldjaival vagy Darabontjaival, (Satellitibus:) és Saturnus, az ö öt Hóldjaival
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
Herschel, a maga nagy üveg-tsjén az Uránus […] körl ismét négy darabontokat fedezett-fel
(1799 Molnár János)
a’ planéták darabontjai
(1817 Dessewffy József)
J: drabant
ÖE: darabontasszony, darabontgárda
Sz: darabonti, darabontság
Vö. CzF. darabant; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, darabont hadnagy, darabont személy; ÚMTsz.

Beállítások