deponál ts ige 1a

1. (/vál)(le)tesz, (le)helyez vhova vmit’ ❖ [Kridaynét Békesi] a keskeny pamlagra deponálta (1844 Jósika Miklós C2389, 79) | a kolozsvári három cigánybanda egy piciny nefelejts koszorut […] deponál [Bánffy Gyurka] fejfájára (1889 Justh Zsigmond 8213009, 359) | hogy ne tudjon az ellenségének, […] meglátogatom… s deponálom nála a kardomat (1978 Jékely Zoltán ford.–Széchenyi CD1502).

2. (Pénz v. vál) ’megőrzésre elhelyez, ill. letétbe helyez vhol v. vkinél vmit’ ❖ a’ melly marhát [a kegyelmet nyert pártütőktől elkobzottak közül] a’ Vároſok ſzámára el-költöttenek, kit a’ Városban deponáltak vólt, óltalomnak okáért ez oda légyen (1791 Balia Sámuel C0747, 223) | portékáim iránt meg irván a kereskedőknek, kiknél deponálva vannak, hogy arany, ezüst pénzem bizony nincs, és igy B. czeduláért agyák ki aszt (1810 Cserey Farkas² C2560, 411) | deponálom a pénzt a közjegyzőnél (1882 Mikszáth Kálmán 8312034, 188) | [a letétnapló] a letéteményezett (deponált) és visszavett értékek változásait van hivatva rendszeresen följegyezni (1915 RévaiNagyLex. C5708, 683) | A közalapítvány rendelkezik saját képzőművészeti gyűjteménnyel, illetve kezel egy deponált magángyűjteményt (1997 Magyar Hírlap CD09).

3. (Körny) ’〈hulladékot v. abból vmennyit, ill. kitermelt (meddő) anyagot〉 tárolás, ártalmatlanítás stb. céljából elhelyez, lerak vhol’ ❖ A települések e hulladék döntő részét 2500–800 […] hulladéklerakó helyen deponálják (1992 Országgyűlési Napló CD62) | [az egészségre ártalmas nehézfémeket tartalmazó szárazelemekből] 41 tonnát deponáltak az aszódi veszélyeshulladék-lerakóban (1995 Magyar Hírlap CD09) | A kitermelt talajt elszállítják, kezelik (kimosás, kiégetés) vagy deponálják, s az eredeti helyre a kezelt, vagy új talaj kerül (1997 Magyarország földje CD05).

4. (rég, hiv) ’〈pert, ügyet, ill. teendőt〉 félretesz, egy időre abbahagy, felfüggeszt’ ❖ [Szirmay] ezen ügyet az izenetben kitett principiumnak fenntartásával […] leteszi, – deponálja (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Az ülés vége fölé vita támadt az iránt, ha van e a’ királyi személynöknek joga inditványok tételére? A’ kérdés deponáltatott a’ nélkül, hogy végzés hozatott volna (1843 Pesti Hírlap CD61) | A per deponáltatott (1868 Frankenburg Adolf C1766, 111).

5. (tárgy n. is) (rég) ’〈vallomást〉 tesz, ill. bevall vmit’ ❖ rögtön felkeresem az illető boltost, s vallomást deponáltatok vele, szükség esetén konfrontálom [= szembesítem] (1890 Jókai Mór CD18) | Hát ez a pecsétes, aranyetikettes palack hogyan került ide? Ezt is a János hozta? […] – Igenis, én hoztam – deponálta János (1890 Jókai Mór CD18) | Deponál […] a szakértő v. tanu is, aki valamely hatóság előtt nyilatkozik (1893 PallasLex. CD02) | [Kőművesné] deponálta azt a vallató bíró előtt, […] hogy a legényt ő [ti. Ilona] hítta a házhoz, ő is rejtette el (1902 Jókai Mór CD18).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, deponálandó, deponálhat, deponált, deponáltat, deponáltatik, deponáltatott; IdSz.

deponál tárgyas ige 1a
1. (/vál)
(le)tesz, (le)helyez vhova vmit
[Kridaynét Békesi] a keskeny pamlagra deponálta
(1844 Jósika Miklós)
a kolozsvári három cigánybanda egy piciny nefelejts koszorut […] deponál [Bánffy Gyurka] fejfájára
(1889 Justh Zsigmond)
hogy ne tudjon az ellenségének, […] meglátogatom… s deponálom nála a kardomat
(1978 Jékely Zoltán ford.Széchenyi)
2. (Pénz v. vál)
megőrzésre elhelyez, ill. letétbe helyez vhol v. vkinél vmit
a’ melly marhát [a kegyelmet nyert pártütőktől elkobzottak közül] a’ Vároſok ſzámára el-költöttenek, kit a’ Városban deponáltak vólt, óltalomnak okáért ez oda légyen
(1791 Balia Sámuel)
portékáim iránt meg irván a kereskedőknek, kiknél deponálva vannak, hogy arany, ezüst pénzem bizony nincs, és igy B.bankó czeduláért agyák ki aszt
(1810 Cserey Farkas²)
deponálom a pénzt a közjegyzőnél
(1882 Mikszáth Kálmán)
[a letétnapló] a letéteményezett (deponált) és visszavett értékek változásait van hivatva rendszeresen följegyezni
(1915 RévaiNagyLex.)
A közalapítvány rendelkezik saját képzőművészeti gyűjteménnyel, illetve kezel egy deponált magángyűjteményt
(1997 Magyar Hírlap)
3. (Körny)
〈hulladékot v. abból vmennyit, ill. kitermelt (meddő) anyagot〉 tárolás, ártalmatlanítás stb. céljából elhelyez, lerak vhol
A települések e hulladék döntő részét 2500–800 […] hulladéklerakó helyen deponálják
(1992 Országgyűlési Napló)
[az egészségre ártalmas nehézfémeket tartalmazó szárazelemekből] 41 tonnát deponáltak az aszódi veszélyeshulladék-lerakóban
(1995 Magyar Hírlap)
A kitermelt talajt elszállítják, kezelik (kimosás, kiégetés) vagy deponálják, s az eredeti helyre a kezelt, vagy új talaj kerül
(1997 Magyarország földje)
4. (rég, hiv)
〈pert, ügyet, ill. teendőt〉 félretesz, egy időre abbahagy, felfüggeszt
[Szirmay] ezen ügyet az izenetben kitett principiumnak fenntartásával […] leteszi, – deponálja
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Az ülés vége fölé vita támadt az iránt, ha van e a’ királyi személynöknek joga inditványok tételére? A’ kérdés deponáltatott a’ nélkül, hogy végzés hozatott volna
(1843 Pesti Hírlap)
A per deponáltatott
(1868 Frankenburg Adolf)
5. (tárgy n. is) (rég)
〈vallomást〉 tesz, ill. bevall vmit
rögtön felkeresem az illető boltost, s vallomást deponáltatok vele, szükség esetén konfrontálom [= szembesítem]
(1890 Jókai Mór)
Hát ez a pecsétes, aranyetikettes palack hogyan került ide? Ezt is a János hozta? […] – Igenis, én hoztam – deponálta János
(1890 Jókai Mór)
Deponál […] a szakértő v.vagy tanu is, aki valamely hatóság előtt nyilatkozik
(1893 PallasLex.)
[Kőművesné] deponálta azt a vallató bíró előtt, […] hogy a legényt ő [ti. Ilona] hítta a házhoz, ő is rejtette el
(1902 Jókai Mór)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, deponálandó, deponálhat, deponált, deponáltat, deponáltatik, deponáltatott; IdSz.

Beállítások