deportál ts ige 1a

1. (/Tört) ’〈személyt v. csoportot vmely politikai hatalom〉 vmely bűncselekmény elkövetéséért, a hatalommal való szembeszegülés, a hatalom által károsnak ítélt nézetek, 〈kül. a 20. század első felében:〉 a faji, politikai, vallási hovatartozás miatt (az országtól, birodalomtól távoli) kényszerlakóhelyre, kül. internáló- v. koncentrációs táborba szállíttat és ott fogva tart’ ❖ a’ melly közönséges tisztviselk a’ […] törvényt végre nem hajtyák, deportáltassanak (1796 Magyar Kurír C0329, 246) | Francziaországban a zsarnokság kegyetlenebb, január 14-ke óta több százat itélet nélkül a gyarmatokba deportáltak (1858 Szemere Bertalan 8437004, 103) | [Ausztrália] első nyomdásza egy oda deportált gonosztevő volt (1895 PallasLex. CD02) | A lázadó várost a bábeliek kirabolták, falait lerombolták, templomát és palotáit felégették, Juda lakosságát pedig […] deportálták Babilóniába (1935 Hóman Bálint munkái CD42) | Sose tudjuk, nem rossz-szándékkal jön-é valaki; nem éppen ma szedik-é a zsidóságot, hogy deportálják (1945 Szép Ernő 9665040, 17) | [1940-ben a szovjetellenes tevékenységet sújtó büntetőintézkedések] alapján deportálták a balti népek értelmiségének azon – túlnyomó – részét, amely a függetlenség időszakában polgári eszméket vallott (1990 Tóth István⁴ CD17) | 1944 novemberétől a kárpátaljai magyarság felnőtt férfi lakosságát […] szibériai munkatáborokba deportálták (2000 Kótyuk Erzsébet CD48).

2. (ritk) ’〈személyt v. csoportot〉 áttesz, áthelyez, átküld vhova’ ❖ [négyen] deportáltattak a kertbe (1847 Lauka Gusztáv C2897, 10) | Muszáj volt nekik [ti. a cigányoknak] még egyszer megmagyarázni, hogy hiszen nem rabságra, hanem jó életre akarja ő őket deportálni (1887 Ma van ma C3073, 45) | a függetlenek közé deportált kisgazda képviselőcsoport nevében, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt nevében szeretnék felszólalni (1992 Országgyűlési Napló CD62).

ÖU: el~.

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

deportál tárgyas ige 1a
1. (/Tört)
〈személyt v. csoportot vmely politikai hatalom〉 vmely bűncselekmény elkövetéséért, a hatalommal való szembeszegülés, a hatalom által károsnak ítélt nézetek, 〈kül. a 20. század első felében:〉 a faji, politikai, vallási hovatartozás miatt (az országtól, birodalomtól távoli) kényszerlakóhelyre, kül. internáló- v. koncentrációs táborba szállíttat és ott fogva tart
a’ melly közönséges tisztviselk a’ […] törvényt végre nem hajtyák, deportáltassanak
(1796 Magyar Kurír)
Francziaországban a zsarnokság kegyetlenebb, január 14-ke óta több százat itélet nélkül a gyarmatokba deportáltak
(1858 Szemere Bertalan)
[Ausztrália] első nyomdásza egy oda deportált gonosztevő volt
(1895 PallasLex.)
A lázadó várost a bábeliek kirabolták, falait lerombolták, templomát és palotáit felégették, Juda lakosságát pedig […] deportálták Babilóniába
(1935 Hóman Bálint munkái)
Sose tudjuk, nem rossz-szándékkal jön-é valaki; nem éppen ma szedik-é a zsidóságot, hogy deportálják
(1945 Szép Ernő)
[1940-ben a szovjetellenes tevékenységet sújtó büntetőintézkedések] alapján deportálták a balti népek értelmiségének azon – túlnyomó – részét, amely a függetlenség időszakában polgári eszméket vallott
(1990 Tóth István)
1944 novemberétől a kárpátaljai magyarság felnőtt férfi lakosságát […] szibériai munkatáborokba deportálták
(2000 Kótyuk Erzsébet)
2. (ritk)
〈személyt v. csoportot〉 áttesz, áthelyez, átküld vhova
[négyen] deportáltattak a kertbe
(1847 Lauka Gusztáv)
Muszáj volt nekik [ti. a cigányoknak] még egyszer megmagyarázni, hogy hiszen nem rabságra, hanem jó életre akarja ő őket deportálni
(1887 Ma van ma)
a függetlenek közé deportált kisgazda képviselőcsoport nevében, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt nevében szeretnék felszólalni
(1992 Országgyűlési Napló)
ÖU: eldeportál
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások