determinál ts ige 1a

1. (Tud) ’〈tényező〉 szükségszerűen befolyásol, eldönt, (ki)alakít vmit, ill. a körülményekből adódóan meghatároz vkit, döntő tényezőként hat vmire, vkire’ ❖ [az egyes fajoknak több törzsből való leszármazását hirdető elmélet, a poligenezis híve] több góczpontból a tenger és szárazföld elhelyezkedésének fluctuatiója által determinált különféle áramlati irányt fog vallani (1877 Kossuth Lajos 8250009, 188) | mit érthetnék én azon, hogy akaratom nem szabad, hogy tetteim determinálva vannak? (1910 Babits Mihály 9014138, 26) | [O’Neill Különös közjáték című drámájában a három férfi] sorsát egy asszony determinálja (1929 Schöpflin Aladár CD10) | a gének nem determinálják az intelligenciát (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (tárgy n. is) determinál vmire (vál) ’〈tulajdonság, körülmény vmely feladatra, sorsra stb.〉 eleve kijelöl, hivatottá tesz vkit, vmit; predesztinál’ ❖ [a csikó külsejének leírása és ára] vaktában determinál majd megvételére (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 239) | [Kenedi Gézát, az Anekdoták a magyar közéletből szerzőjét] hajlandóságai voltaképpen a tarka mindenfélékre, az anekdotákra determinálják (1913 Szabó Dezső CD10) | [az emberi indulatok] romlottságuk által rosszra determináltak (1917 Babits Mihály CD10) | Magyarországot környezeti adottságai determinálják néhány növényfajta termelésére (1996 Magyar Hírlap CD09) | Abdullah [jordániai herceg] rangja és a hadseregben elfoglalt pozíciója […] eleve determinálja őt az utódlásra (1999 Magyar Hírlap CD09).

2. ’Meghatároz.’

2a. (rég, Tud) ’osztályba besorolva, egyedi jegyeit megjelölve a többi fogalomtól elhatárol, ill. rendszertani helyére sorol vmit’ ❖ Nohát beszéld el a szerelem naturális historia [= természetrajz] szerénti karaktereit s így determináld (1795 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Lieblings [= kedvenc] foglalatosságom a’ Botanica […], ha egy füvet vagy virágot determinálhatok, annyira örülök neki, mintha vélle egy egy teleket szaporítottam volna (1816 Sárközy István C2567, 453) | [az üvegfúvó munkás] megrögzött betegségben szenvedett, amit ötszáz év előtt Fracastoro determinált (1872–1874 Jókai Mór CD18) | [Perlaky Gábor] 1901–02-ben a budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomás részére egyes, Aradmegye területén termő ritkább gramineát [= pázsitfüvet] gyűjtött és determinált (1905 Szinnyei József CD27).

2b. (ritk, Tud) ’〈fogalmat vmely meghatározó tulajdonság, egyedi jegy〉 a többi fogalomtól elhatárol’ ❖ „Állam” elvontabb fogalom, mint „magyar állam”, ez ismét elvontabb mint „a magyar állam az 1867. kiegyezés óta”; ezek a jegyek: magyar, 1867 óta, determinálják ez esetben az állam fogalmát (1893 PallasLex. CD02) | A háromszög fogalmában […] bizonyos jegyek foglaltatnak, melyek a háromszöget meghatározzák, determinálják, a négyszögtől stb. elhatárolják (1912 RévaiNagyLex. C5701, 481).

2c. (vál) ’〈tényállást, adatot stb.〉 vmely eljárás, megfigyelés v. következtetés alapján megállapít’ ❖ Aquinói Tamás erőssen kommentál az Aristoteles harmadik könyvére, de Meteoris, és maga fejétül is determinálja, hogy ex Sulphure et argento vivo, ut natura sic ars, producit metalla [= a kénből és a higanyból, ahogy a természet, úgy állítja elő a fémeket a művészet] (1814 Pálóczi Horváth Ádám C2565, 68) | Hogy miért szép a szép azt […] kevéssé lehet okoskodással determinálni (1898 Pauler Ákos 8604001, 348) | [az országban kialakítandó további jelentős szellemi, üzleti, innovációs és vállalkozási centrumok] pontos köre nem determinálandó (1998 Tények könyve CD37).

2d. (rég, vál) ’〈célt, feladatot, ill. helyet, időpontot〉 kijelöl, meghatároz, kitűz’ ❖ Ezen alkalommal pedig determinálák az lakodalmi szolemnitást [= ünnepélyt] az mái dicsőséges szent napra (1857 Májer István C3010, 195) | mind két részről jelen volt atyafiak determináltak vala egy bizonyos napot (1858 Vasárnapi Újság CD56) | [Rómer Flóris] a Salamon [Ferenc] által determinált helyeket autopsia [= személyes tapasztalat] alapján is ismeri (1880 Torma Károly CD57).

3. (rég, vál)(el)határoz, (el)dönt, ill. határozatban rögzít vmit’ ❖ determináltaték az is, hogy sem épületben való fát, sem tűzre való fát vidékbe hordani s eladni szabad ne legyen (1777 A rendtartó székely falu 7154003, 113) | a’ Nemes Vármegye determinálni méltóztatott, hogy […] a’ ki az bé-adott Inſtantziát Concipiálta [= megfogalmazta]; és tnálta, ’s irta maga kereſzt, és vezeték nevét, és hivatallyát fel-tegye az hátára (1782 Instanciák csinálásának módja ford. 7505003, [a3v]) | Végre midőn determináltatott, hogy vágassák keresztül [ti. a herceg erdejét és mezejét egy árokkal, hogy a Bodrog a falut ne öntse el], Bárány Praefectus a’ Herczeg képében protestált (1812 Kazinczy Ferenc C4940, 218) | ki fogja ama [köz]terheket determinálni (1834 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Hogyha mi kérdés támadna ezen én testamentumomban letett dolgokrúl, arról az én maradékom semmi pörben magok közt ne bocsátkozzék, […] hanem magok közt az öreg atyafiak közül hatan összegyülvén, determinálják ezek a dolgot [ti. a végrendelettel kapcsolatos vitákat] (1895 Bubics Zsigmond–Merényi Lajos CD55).

Sz: determinálás.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, determinálandó, determinálhat, determináltatik; IdSz.

determinál tárgyas ige 1a
1. (Tud)
〈tényező〉 szükségszerűen befolyásol, eldönt, (ki)alakít vmit, ill. a körülményekből adódóan meghatároz vkit, döntő tényezőként hat vmire, vkire
[az egyes fajoknak több törzsből való leszármazását hirdető elmélet, a poligenezis híve] több góczpontból a tenger és szárazföld elhelyezkedésének fluctuatiója által determinált különféle áramlati irányt fog vallani
(1877 Kossuth Lajos)
mit érthetnék én azon, hogy akaratom nem szabad, hogy tetteim determinálva vannak?
(1910 Babits Mihály)
[O’Neill Különös közjáték című drámájában a három férfi] sorsát egy asszony determinálja
(1929 Schöpflin Aladár)
a gének nem determinálják az intelligenciát
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (tárgy n. is) determinál vmire (vál)
〈tulajdonság, körülmény vmely feladatra, sorsra stb.〉 eleve kijelöl, hivatottá tesz vkit, vmit; predesztinál
[a csikó külsejének leírása és ára] vaktában determinál majd megvételére
(1806 Kazinczy Ferenc)
[Kenedi Gézát, az Anekdoták a magyar közéletből szerzőjét] hajlandóságai voltaképpen a tarka mindenfélékre, az anekdotákra determinálják
(1913 Szabó Dezső)
[az emberi indulatok] romlottságuk által rosszra determináltak
(1917 Babits Mihály)
Magyarországot környezeti adottságai determinálják néhány növényfajta termelésére
(1996 Magyar Hírlap)
Abdullah [jordániai herceg] rangja és a hadseregben elfoglalt pozíciója […] eleve determinálja őt az utódlásra
(1999 Magyar Hírlap)
2.
Meghatároz.
2a. (rég, Tud)
osztályba besorolva, egyedi jegyeit megjelölve a többi fogalomtól elhatárol, ill. rendszertani helyére sorol vmit
Nohát beszéld el a szerelem naturális historia [= természetrajz] szerénti karaktereit s így determináld
(1795 Csokonai Vitéz Mihály)
Lieblings [= kedvenc] foglalatosságom a’ Botanica […], ha egy füvet vagy virágot determinálhatok, annyira örülök neki, mintha vélle egy egy teleket szaporítottam volna
(1816 Sárközy István)
[az üvegfúvó munkás] megrögzött betegségben szenvedett, amit ötszáz év előtt Fracastoro determinált
(1872–1874 Jókai Mór)
[Perlaky Gábor] 1901–02-ben a budapesti m.magyar kir.királyi állami vetőmagvizsgáló állomás részére egyes, Aradmegye területén termő ritkább gramineát [= pázsitfüvet] gyűjtött és determinált
(1905 Szinnyei József)
2b. (ritk, Tud)
〈fogalmat vmely meghatározó tulajdonság, egyedi jegy〉 a többi fogalomtól elhatárol
„Állam” elvontabb fogalom, mint „magyar állam”, ez ismét elvontabb mint „a magyar állam az 1867. kiegyezés óta”; ezek a jegyek: magyar, 1867 óta, determinálják ez esetben az állam fogalmát
(1893 PallasLex.)
A háromszög fogalmában […] bizonyos jegyek foglaltatnak, melyek a háromszöget meghatározzák, determinálják, a négyszögtől stb.s a többi elhatárolják
(1912 RévaiNagyLex.)
2c. (vál)
〈tényállást, adatot stb.〉 vmely eljárás, megfigyelés v. következtetés alapján megállapít
Aquinói Tamás erőssen kommentál az Aristoteles harmadik könyvére, de Meteoris, és maga fejétül is determinálja, hogy ex Sulphure et argento vivo, ut natura sic ars, producit metalla [= a kénből és a higanyból, ahogy a természet, úgy állítja elő a fémeket a művészet]
(1814 Pálóczi Horváth Ádám)
Hogy miért szép a szép azt […] kevéssé lehet okoskodással determinálni
(1898 Pauler Ákos)
[az országban kialakítandó további jelentős szellemi, üzleti, innovációs és vállalkozási centrumok] pontos köre nem determinálandó
(1998 Tények könyve)
2d. (rég, vál)
〈célt, feladatot, ill. helyet, időpontot〉 kijelöl, meghatároz, kitűz
Ezen alkalommal pedig determinálák az lakodalmi szolemnitást [= ünnepélyt] az mái dicsőséges szent napra
(1857 Májer István)
mind két részről jelen volt atyafiak determináltak vala egy bizonyos napot
(1858 Vasárnapi Újság)
[Rómer Flóris] a Salamon [Ferenc] által determinált helyeket autopsia [= személyes tapasztalat] alapján is ismeri
(1880 Torma Károly)
3. (rég, vál)
(el)határoz, (el)dönt, ill. határozatban rögzít vmit
determináltaték az is, hogy sem épületben való fát, sem tűzre való fát vidékbe hordani s eladni szabad ne legyen
(1777 A rendtartó székely falu)
a’ Nemes Vármegye determinálni méltóztatott, hogy […] a’ ki az bé-adott Inſtantziát Concipiálta [= megfogalmazta]; és tnálta, ’s irta maga kereſzt, és vezeték nevét, és hivatallyát fel-tegye az hátára
(1782 Instanciák csinálásának módja ford.)
Végre midőn determináltatott, hogy vágassák keresztül [ti. a herceg erdejét és mezejét egy árokkal, hogy a Bodrog a falut ne öntse el], Bárány Praefectus a’ Herczeg képében protestált
(1812 Kazinczy Ferenc)
ki fogja ama [köz]terheket determinálni
(1834 Kossuth Lajos összes munkái)
Hogyha mi kérdés támadna ezen én testamentumomban letett dolgokrúl, arról az én maradékom semmi pörben magok közt ne bocsátkozzék, […] hanem magok közt az öreg atyafiak közül hatan összegyülvén, determinálják ezek a dolgot [ti. a végrendelettel kapcsolatos vitákat]
(1895 Bubics Zsigmond–Merényi Lajos)
Sz: determinálás
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, determinálandó, determinálhat, determináltatik; IdSz.

Beállítások