dologtétel fn 4B (rég)

(fizikai) munka (végzése)’ ❖ [az erőtlenség a] teſt tápláláſának fogyatkozáſából, ennek meg-veſztegettettett [!] mivóltjától és kemény dolog tételtl ſzármazik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 26) | semmi fogás alatt nem lehet a’ katonai ſzolgálatonn kivül, tartozás-képpenn dolog-tételt kivánni [a katonáktól] (1797 Bécsi Magyar Merkurius 7396044, 19) | a kilencz napi folytonos dologtételt nem birták ki sem emberek, sem barmok; ugy hogy a [francia] kormány kényszerülve lett ismét a hetednap [ti. a hetedik napi pihenőnap] rendszerét visszaállitani (1857 Vasárnapi Újság CD56) | Ekkora szégyent hozni a famíliára! […] Dologtétellel fertőztetni be a Tanussyak címerét, akiknek az ükei soha senkinek, még a királynak sem szolgáltak; soha semmi munkát nem végeztek (1885 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF.; SzT.

dologtétel főnév 4B (rég)
(fizikai) munka (végzése)
[az erőtlenség a] teſt tápláláſának fogyatkozáſából, ennek meg-veſztegettettett [!] mivóltjától és kemény dolog tételtl ſzármazik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
semmi fogás alatt nem lehet a’ katonai ſzolgálatonn kivül, tartozás-képpenn dolog-tételt kivánni [a katonáktól]
(1797 Bécsi Magyar Merkurius)
a kilencz napi folytonos dologtételt nem birták ki sem emberek, sem barmok; ugy hogy a [francia] kormány kényszerülve lett ismét a hetednap [ti. a hetedik napi pihenőnap] rendszerét visszaállitani
(1857 Vasárnapi Újság)
Ekkora szégyent hozni a famíliára! […] Dologtétellel fertőztetni be a Tanussyak címerét, akiknek az ükei soha senkinek, még a királynak sem szolgáltak; soha semmi munkát nem végeztek
(1885 Jókai Mór)
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások