dombor mn és fn (rég)

I. mn 14A5

1. ’gömbölydeden, púpszerűen kiemelkedő, domborodó 〈tárgy, képződmény, testrész〉’ ❖ némelly kenyér-sütk’ […] timsós vízzel dagaſztják-fel a téſztát, hogy a kenyerek domborabb légyen (1789 Mátyus István C3070, 217) | homor és dombor metszésü drágaköveket (1859 Vasárnapi Újság CD56) | Pál arcképe volt első, mit megpillantott bent, az a régi kép, az összevont szemölddel, magas, dombor homlokkal (1879 Mikszáth Kálmán CD04) | dombor kebled, ime, fénylik, akár a gyöngy (1922 József Attila CD01).

2. ’sík háttérből domborúan kiemelkedő 〈díszítés, mintázat〉, ill. ilyen mintázatot, formát létrehozó 〈tevékenység〉’ ❖ Hogy tova megy, lel aranysisakot domborra kiverve (1826 Vörösmarty Mihály 8524382, 81) | domboron kifaragott ökörfő (Moldova czimere) (1869 Orbán Balázs CD22) | [a kerámiafestésben az aranyozás francia eljárásánál] sárga, kemény zománccal festik a dombor díszítményeket és csak egyszer aranyozzák (1895 PallasLex. CD02) | [a fafaragók a tarisznya díszítéséhez] népies díszítő motivumokat faragnak; a bőrt megnedvesítik, rányomkodják a formákat s azok a tarisznya fedelén domboralakban maradnak meg (1911 Malonyay Dezső CD07).

2a. (ritk) ’anyagának sík hátteréből domborúan kiemelkedő, a formákat egy nézetben ábrázoló 〈műalkotás〉’ ❖ [a sírkövön a] bevésett üregben három dombor mellszobor van egymás mellett (1855 Vasárnapi Újság CD56).

II. fn 4A (rendsz. birtokszóként) (irod)

1. ’〈tárgynak, test(rész)nek, képződménynek stb.〉 lapos, púpszerű, kerekded domborulata, kidudorodása’ ❖ [pajzsa] domborát rozsdák feketítik (1815 Kazinczy Ferenc ford.–Macpherson C2528, 286) | [A Nap] végső sugárai most enyésznek az Erdős tetőjű halmok domborán (1821 Vörösmarty Mihály C4535, 65) | ingerlő domborral […] nevekedni kezdenek az emlők (1854 Vas Gereben nagy naptára C4388, 8) | Veszteg a vér, izmok dombora megfagy (1941 Dudás Kálmán 9116011, 26).

2. (ritk) ’anyagának sík hátteréből domborúan kiemelkedő, a formákat egy nézetben ábrázoló szobrászati alkotás; dombormű, relief’ ❖ a domborok tárgya […] tanulságos (1847 Magyar Szépirodalmi Szemle C3005, 96) | [a kolostor kerengőjének] domborokkal ékes párkányzatát magas korinthi oszlopok tartották (1847 Jósika Miklós C2404, 98).

J: domború.

ÖE: ~alak, ~faragás, ~faragvány, ~kép, ~mintás, ~véset.

Sz: dombordad.

Vö. CzF.; TESz. domború

dombor melléknév és főnév (rég)
I. melléknév 14A5
1.
gömbölydeden, púpszerűen kiemelkedő, domborodó 〈tárgy, képződmény, testrész〉
némelly kenyér-sütk’ […] timsós vízzel dagaſztják-fel a téſztát, hogy a kenyerek domborabb légyen
(1789 Mátyus István)
homor és dombor metszésü drágaköveket
(1859 Vasárnapi Újság)
Pál arcképe volt első, mit megpillantott bent, az a régi kép, az összevont szemölddel, magas, dombor homlokkal
(1879 Mikszáth Kálmán)
dombor kebled, ime, fénylik, akár a gyöngy
(1922 József Attila)
2.
sík háttérből domborúan kiemelkedő 〈díszítés, mintázat〉, ill. ilyen mintázatot, formát létrehozó 〈tevékenység〉
Hogy tova megy, lel aranysisakot domborra kiverve
(1826 Vörösmarty Mihály)
domboron kifaragott ökörfő (Moldova czimere)
(1869 Orbán Balázs)
[a kerámiafestésben az aranyozás francia eljárásánál] sárga, kemény zománccal festik a dombor díszítményeket és csak egyszer aranyozzák
(1895 PallasLex.)
[a fafaragók a tarisznya díszítéséhez] népies díszítő motivumokat faragnak; a bőrt megnedvesítik, rányomkodják a formákat s azok a tarisznya fedelén domboralakban maradnak meg
(1911 Malonyay Dezső)
2a. (ritk)
anyagának sík hátteréből domborúan kiemelkedő, a formákat egy nézetben ábrázoló 〈műalkotás〉
[a sírkövön a] bevésett üregben három dombor mellszobor van egymás mellett
(1855 Vasárnapi Újság)
II. főnév 4A (rendsz. birtokszóként) (irod)
1.
〈tárgynak, test(rész)nek, képződménynek stb.〉 lapos, púpszerű, kerekded domborulata, kidudorodása
[pajzsa] domborát rozsdák feketítik
(1815 Kazinczy Ferenc ford.Macpherson)
[A Nap] végső sugárai most enyésznek az Erdős tetőjű halmok domborán
(1821 Vörösmarty Mihály)
ingerlő domborral […] nevekedni kezdenek az emlők
(1854 Vas Gereben nagy naptára)
Veszteg a vér, izmok dombora megfagy
(1941 Dudás Kálmán)
2. (ritk)
anyagának sík hátteréből domborúan kiemelkedő, a formákat egy nézetben ábrázoló szobrászati alkotás; dombormű, relief
a domborok tárgya […] tanulságos
(1847 Magyar Szépirodalmi Szemle)
[a kolostor kerengőjének] domborokkal ékes párkányzatát magas korinthi oszlopok tartották
(1847 Jósika Miklós)
ÖE: domboralak, domborfaragás, domborfaragvány, domborkép, dombormintás, domborvéset
Sz: dombordad
Vö. CzF.; TESz. domború

Beállítások