dufla (I. 16A1 II. 6A) l. dupla

dupla mn és fn  dufla (nyj)

I. mn 16A1

1. ’〈a szokásoshoz képest〉 kétszeres (mennyiségű, mértékű stb.)’ ❖ Nem újſág, hogy pénzt nyelnek-el moſt is némelyek, leg kiſſebb ſértés nélkl; ſzáz dupla aranyakat-is nyeltek már el, ’s mind ki mentek az alfelen (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 433) | [a peleskei nótárius] Udineig nyargalva haladott, Fakójának dupla abrakot […] adott (1860 Tatár Péter 8303003, 6) | annak a disznónak, akit ő [ti. Susánna] hízlal, dufla szalonnája lesz (1922 Móricz Zsigmond 9462003, 143) | hét percen múlott, hogy dr. Hanzséros Ferenc lett a Teletalálat első nyertese. Budapesti játékosunk öröme dupla: épp a születésnapján kapta a hírt, hogy övé lett a százezer forint (1994 Magyar Hírlap CD09) | dupla méretű habszivacs matracokat (1999 Lakáskultúra CD39).

1a. (-n raggal, hsz-szerűen) ’kétszeresen, kétszer’ ❖ az földes uraság által az excessusokhoz [= kihágásokhoz] képest rendelendő büntetést el nem kerüllik, ugy mint első történetre egy forint, második duplán, harmadikra jószágának elvesztése statuáltatván [= elrendelve] (1776 A surányi erdők rendtartása 7473001, 312) | javaslom mintegy négy tzol nagyságu négyszegü darab gyoltsot duplán öszvevarni (1830 Némethy József ford. 8333002, 37) | Azon tisztelt ismeretlen egyéniségeket, kik bennünket verscsomagokkal örvendeztetnek, igen kérjük, szíveskedjenek a levélcsomag egész súlyát bérmentesitni, nehogy mi a simplán feladott levelekért duplán és triplán fizessünk (1862 Arany János C6506, 205) | akár duplán is megadom az árát (1918 Kassák Lajos 9314001, 54) | farkasétvágya lett, mindenből duplán kért (1957 Benedek István 9041011, 355).

1b. (szn-i jelzőként) ’kettő 〈darab, példány〉 vmiből’ ❖ ha a’ ſzerentsétlenség valamelly veremben, kutban, avagy mély pintzében történt volna, igen jól eſnék, ha azon embernek teſte, ki ſzerentsétlen felebaráttyát az ollyan veremböl ki akarná ſegiteni, dupla kötéllel által köttetnék (1786 Tolnay Sándor ford.–Schosulan 7351005, 15) | Ugyan az értetődik az asztali és ágybeli fejér ruhákról és az ágyakrólis […]. Mindegyik esetben dupla lajstromjának kell mindegyiknek lenni (1830 Némethy József ford. 8333007, 141) | Dupla keresztet vetsz, hogy lássa a római pápa (1882 Tóth Lőrinc C4299, 100) | Kérőn nézem a pihenő szép arcot, [Panka] dús fekete sörénye dupla varkocsba fogva is elborítja a párnát (1978 Kabdebó Tamás 9816001, 38).

1c. (vmely részében) megkettőzött, ill. két részből összetett’ ❖ Ketts, vagy dupla magánhangzók (1779 Révai Miklós 7283025, 23) | [Magyarország címerének] bal Felén […] a’ hármas zöld Hegyen álló dupla ezüſt Kereſzt tünik Szembe (1796 Szaller György 7307006, 40) | nem ülnék inkább a duffla sasnak [ti. a birodalmi kétfejű sasnak] szárnyaitól magasra emelve mint parancsoló az ostoba nép nyakán (1857 Széchenyi István C3885, 570) | A 19. sz. utolsó harmadáig túlnyomóak voltak a szimpla ablakok. Ezek nagy hővesztesége arra kényszerítette a lakások használóit, hogy az ablakokat körültapasszák, besározzák, vagy teljesen lezárják, fedjék a hideg évszakban. A későbbiekben általánossá váltak a dupla ablakok (1977 NéprajziLex. CD47).

2. ’olyan ún. telt 〈virág(zat)〉, amelyben a virágtakaró levelek, kül. a szirmok száma az adott fajra jellemzőnek a kétszerese v. többszöröse’ ❖ Több helyeken […] dupla szarka-láb nevezet virágat […] kell termeszteni (1798 Fekete Gergely ford.–Whatmann C1747, 201) | Szimpla virág […], a kerti teljes virág ellentéte, amelynek a rendes, kevés számu szirma van, holott a kertben a teljes vagy dupla virág (flos plenus) szirma nagyobb számra gyarapodik (1897 PallasLex. CD02) | A gyerek kifizetett egy csokrot, egy pohár vizet hozatott, beleállította. Óriási, bordóvörös, dupla szekfűk voltak (1950 Déry Tibor 9107009, 203).

3. ’nagy adagnyi 〈rövidital v. feketekávé〉’ ❖ A szerkesztő édes kedvteléssel pillant visza a mai fáradalomteljes pénteki napra, dupla rummal issza a teát a kaszinóban (1873 Mikszáth Kálmán 8312044, 39) | Margókám, dupla konyak Schweitzer úrnak (1954 Vidor Miklós 9778001, 68) | A régi kuncsaftok […] elgondolkozhatnak az idő múlásán, mint azok az öregurak, akik az Oktogon téri Burger Kingben, az egykori Savoy kávéházban, évtizedek óta megszokott helyükön kortyolgatják a dupla fekete helyett a hosszú amerikai kávét (1997 Figyelő CD2601).

3a. (kissé rég) ’olyan 〈sörtípus〉, amely a közönséges sörnél jóval nagyobb adag maláta hozzáadásával készül’ ❖ Végy egy ittzés korsót […] jó friss dupla serrel tőltsd meg (1826 Fáy András¹ C1719, 47) | Meg is jutalmazta a fejedelem a derék konstáblert ezért az eltulajdonított találmányért, felemelve hópénzét az eddigi tizenhat tallérról húszra, s még azonfölül egy hordó dupla sörrel is megajándékozta (1879 Jókai Mór CD18) | A felhasznált komló mennyisége szerint nyerjük az édes vagy keserü sört, a bizonyos sörmennyiségre felhasznált maláta szerint pedig a közönséges vagy dupla sört (1897 PallasLex. CD02) | Oh, én imádom a dupla fekete sört (1942 Füst Milán 9161046, 157).

II. fn 6A

1. (rendsz. egysz 3. sz-ű birtokszóként) ’vmely mennyiség, szám, méret kétszerese’ ❖ Az egyszeri Paraszt által, Levél mellett egy kosár Rákot küldöttek ajándékul a’ Szomszéd Helységbe […] a’ Rákok valahogy ki másztak a’ kosárbol, és magokat a’ vízbe ölték. Meg rémült a’ fel serkent Ember (mert Tisztviselőnek vitte volna) a’ már előreis képzelt tizenkettőtől [ti. 12 botütéstől]: de a’ duplának még nagyobb félelme miatt (1821 Mátyási József 7221003, 89) | Decebál nagyot fohászkodott. Ez a bolondos mérnök megmentett a számára 160 ezer forintot, és ő mégis olyan szomorú lett, mintha azt sejtené, hogy ennek a dupláját azonban elvesztette (1885 Jókai Mór CD18) | gyáripari termelésünk az 1938. évinek körülbelül a duplájára nőtt (1951 Rákosi Mátyás 9551002, 28) | falakat vertem ki, nagy ajtókat vágattam, ahol lehetett fát használtam, s végül duplájára bővítettük a házat (1997 Lakáskultúra CD39).

2. (rég) ’kétcsövű kézi lőfegyver’ ❖ „Körül vagyunk véve, – válaszolt Viola – […]. A’ fegyverek megtöltve?” „Mind, négy dufla, hat pisztoly, – mondá Rácz […]” (1845 Eötvös József 8126005, 136) | még csak meg sem moccanhat szegény Ezékiel bácsi, hogy közibök csördítsen azzal a rozzant „duplával(1870 Mikszáth Kálmán C3132, 69) | [Adja ide azt a karabélyt,] nem azt a kovást, de az aczéllal kivert duplát (1905 Petelei István 8361001, 9).

3. (Ját) ’〈kártya- v. dominójátékban:〉 kétszeres (pont)érték, ill. mindkét felén azonos pontértékű dominó’ ❖ a’ Tripla alúl, ötben jjjek, hogy Dupla alul ki-szabadúlhassak (1824 A whist C2038, 60) | [Hűbelé Balázs] értette a kártyát és a billardot, Velök virrasztott olykor hajnalig, Biztosra vett ő duplát, triplát, kvartot (1872 Arany László CD01) | a dominózók telepein hirtelen botrány tört ki. Valaki, úgy látszik, sehogysem tudta kirakni a legnagyobb dupláit s valahogy így keveredhetett bele egy parázs összeszólalkozásba (1932 Nagy Lajos 9472001, 52) | a játszma következésképpen nem megy duplába, mert ami el sem hangzott, nem lehet kontra sem (1969 Domahidy András 1036006, 194).

4. ’nagy adag feketekávé’ ❖ ültek a presszóban, és itták a duplát (1947 Kellér Dezső C2584, 37) | Kávéfogyasztásom: 8–10 dupla (1974 Galsai Pongrác 9171001, 21) | főztem neki egy jó erős duplát (1997 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF. dufla, dupla; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, duplán; ÚMTsz.; IdSz.

dufla lásd dupla
dupla melléknév és főnév
dufla I. 16A1 II. 6A (nyj)
I. melléknév 16A1
1.
〈a szokásoshoz képest〉 kétszeres (mennyiségű, mértékű stb.)
Nem újſág, hogy pénzt nyelnek-el moſt is némelyek, leg kiſſebb ſértés nélkl; ſzáz dupla aranyakat-is nyeltek már el, ’s mind ki mentek az alfelen
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
[a peleskei nótárius] Udineig nyargalva haladott, Fakójának dupla abrakot […] adott
(1860 Tatár Péter)
annak a disznónak, akit ő [ti. Susánna] hízlal, dufla szalonnája lesz
(1922 Móricz Zsigmond)
hét percen múlott, hogy dr. Hanzséros Ferenc lett a Teletalálat első nyertese. Budapesti játékosunk öröme dupla: épp a születésnapján kapta a hírt, hogy övé lett a százezer forint
(1994 Magyar Hírlap)
dupla méretű habszivacs matracokat
(1999 Lakáskultúra)
1a. (-n raggal, hsz-szerűen)
kétszeresen, kétszer
az földes uraság által az excessusokhoz [= kihágásokhoz] képest rendelendő büntetést el nem kerüllik, ugy mint első történetre egy forint, második duplán, harmadikra jószágának elvesztése statuáltatván [= elrendelve]
(1776 A surányi erdők rendtartása)
javaslom mintegy négy tzol nagyságu négyszegü darab gyoltsot duplán öszvevarni
(1830 Némethy József ford.)
Azon tisztelt ismeretlen egyéniségeket, kik bennünket verscsomagokkal örvendeztetnek, igen kérjük, szíveskedjenek a levélcsomag egész súlyát bérmentesitni, nehogy mi a simplán feladott levelekért duplán és triplán fizessünk
(1862 Arany János)
akár duplán is megadom az árát
(1918 Kassák Lajos)
farkasétvágya lett, mindenből duplán kért
(1957 Benedek István)
1b. (szn-i jelzőként)
kettő 〈darab, példány〉 vmiből
ha a’ ſzerentsétlenség valamelly veremben, kutban, avagy mély pintzében történt volna, igen jól eſnék, ha azon embernek teſte, ki ſzerentsétlen felebaráttyát az ollyan veremböl ki akarná ſegiteni, dupla kötéllel által köttetnék
(1786 Tolnay Sándor ford.Schosulan)
Ugyan az értetődik az asztali és ágybeli fejér ruhákról és az ágyakrólis […]. Mindegyik esetben dupla lajstromjának kell mindegyiknek lenni
(1830 Némethy József ford.)
Dupla keresztet vetsz, hogy lássa a római pápa
(1882 Tóth Lőrinc)
Kérőn nézem a pihenő szép arcot, [Panka] dús fekete sörénye dupla varkocsba fogva is elborítja a párnát
(1978 Kabdebó Tamás)
1c.
(vmely részében) megkettőzött, ill. két részből összetett
Ketts, vagy dupla magánhangzók
(1779 Révai Miklós)
[Magyarország címerének] bal Felén […] a’ hármas zöld Hegyen álló dupla ezüſt Kereſzt tünik Szembe
(1796 Szaller György)
nem ülnék inkább a duffla sasnak [ti. a birodalmi kétfejű sasnak] szárnyaitól magasra emelve mint parancsoló az ostoba nép nyakán
(1857 Széchenyi István)
A 19. sz. utolsó harmadáig túlnyomóak voltak a szimpla ablakok. Ezek nagy hővesztesége arra kényszerítette a lakások használóit, hogy az ablakokat körültapasszák, besározzák, vagy teljesen lezárják, fedjék a hideg évszakban. A későbbiekben általánossá váltak a dupla ablakok
(1977 NéprajziLex.)
2.
olyan ún. telt 〈virág(zat), amelyben a virágtakaró levelek, kül. a szirmok száma az adott fajra jellemzőnek a kétszerese v. többszöröse
Több helyeken […] dupla szarka-láb nevezet virágat […] kell termeszteni
(1798 Fekete Gergely ford.Whatmann)
Szimpla virág […], a kerti teljes virág ellentéte, amelynek a rendes, kevés számu szirma van, holott a kertben a teljes vagy dupla virág (flos plenus) szirma nagyobb számra gyarapodik
(1897 PallasLex.)
A gyerek kifizetett egy csokrot, egy pohár vizet hozatott, beleállította. Óriási, bordóvörös, dupla szekfűk voltak
(1950 Déry Tibor)
3.
nagy adagnyi 〈rövidital v. feketekávé〉
A szerkesztő édes kedvteléssel pillant visza a mai fáradalomteljes pénteki napra, dupla rummal issza a teát a kaszinóban
(1873 Mikszáth Kálmán)
Margókám, dupla konyak Schweitzer úrnak
(1954 Vidor Miklós)
A régi kuncsaftok […] elgondolkozhatnak az idő múlásán, mint azok az öregurak, akik az Oktogon téri Burger Kingben, az egykori Savoy kávéházban, évtizedek óta megszokott helyükön kortyolgatják a dupla fekete helyett a hosszú amerikai kávét
(1997 Figyelő)
3a. (kissé rég)
olyan 〈sörtípus〉, amely a közönséges sörnél jóval nagyobb adag maláta hozzáadásával készül
Végy egy ittzés korsót […] jó friss dupla serrel tőltsd meg
(1826 Fáy András¹)
Meg is jutalmazta a fejedelem a derék konstáblert ezért az eltulajdonított találmányért, felemelve hópénzét az eddigi tizenhat tallérról húszra, s még azonfölül egy hordó dupla sörrel is megajándékozta
(1879 Jókai Mór)
A felhasznált komló mennyisége szerint nyerjük az édes vagy keserü sört, a bizonyos sörmennyiségre felhasznált maláta szerint pedig a közönséges vagy dupla sört
(1897 PallasLex.)
Oh, én imádom a dupla fekete sört
(1942 Füst Milán)
II. főnév 6A
1. (rendsz. egysz 3. sz-ű birtokszóként)
vmely mennyiség, szám, méret kétszerese
Az egyszeri Paraszt által, Levél mellett egy kosár Rákot küldöttek ajándékul a’ Szomszéd Helységbe […] a’ Rákok valahogy ki másztak a’ kosárbol, és magokat a’ vízbe ölték. Meg rémült a’ fel serkent Ember (mert Tisztviselőnek vitte volna) a’ már előreis képzelt tizenkettőtől [ti. 12 botütéstől]: de a’ duplának még nagyobb félelme miatt
(1821 Mátyási József)
Decebál nagyot fohászkodott. Ez a bolondos mérnök megmentett a számára 160 ezer forintot, és ő mégis olyan szomorú lett, mintha azt sejtené, hogy ennek a dupláját azonban elvesztette
(1885 Jókai Mór)
gyáripari termelésünk az 1938. évinek körülbelül a duplájára nőtt
(1951 Rákosi Mátyás)
falakat vertem ki, nagy ajtókat vágattam, ahol lehetett fát használtam, s végül duplájára bővítettük a házat
(1997 Lakáskultúra)
2. (rég)
kétcsövű kézi lőfegyver
„Körül vagyunk véve, – válaszolt Viola – […]. A’ fegyverek megtöltve?” „Mind, négy dufla, hat pisztoly, – mondá Rácz […]
(1845 Eötvös József)
még csak meg sem moccanhat szegény Ezékiel bácsi, hogy közibök csördítsen azzal a rozzant „duplával
(1870 Mikszáth Kálmán)
[Adja ide azt a karabélyt,] nem azt a kovást, de az aczéllal kivert duplát
(1905 Petelei István)
3. (Ját)
〈kártya- v. dominójátékban:〉 kétszeres (pont)érték, ill. mindkét felén azonos pontértékű dominó
a’ Tripla alúl, ötben jjjek, hogy Dupla alul ki-szabadúlhassak
(1824 A whist)
[Hűbelé Balázs] értette a kártyát és a billardot, Velök virrasztott olykor hajnalig, Biztosra vett ő duplát, triplát, kvartot
(1872 Arany László)
a dominózók telepein hirtelen botrány tört ki. Valaki, úgy látszik, sehogysem tudta kirakni a legnagyobb dupláit s valahogy így keveredhetett bele egy parázs összeszólalkozásba
(1932 Nagy Lajos)
a játszma következésképpen nem megy duplába, mert ami el sem hangzott, nem lehet kontra sem
(1969 Domahidy András)
4.
nagy adag feketekávé
ültek a presszóban, és itták a duplát
(1947 Kellér Dezső)
Kávéfogyasztásom: 8–10 dupla
(1974 Galsai Pongrác)
főztem neki egy jó erős duplát
(1997 Magyar Hírlap)
Vö. CzF. dufla, dupla; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ~, duplán; ÚMTsz.; IdSz.

Beállítások