duga² fn 6A (nyj)

1. ’folyóvíz elrekesztésére való vízduzzasztó (deszka)szerkezet, gát’ ❖ [Szentegyházas Oláhfalu] lakosai tehát azon merész gondolatra jöttek, hogy a Nagy erdő aljában lefolyó Vargyas patakát és a vele egyesülő Halaságot roppant dugákkal (gátlás) eltéritvén eredeti irányától, bevették falujokba s ekként adtak lételt a Nagy-Homoródnak, mely ezen eldugás nélkül nem léteznék (1868 Orbán Balázs C3352, 74) | A víz szabályozására a duzzasztót, vagy dugát használják. Vízáradáskor evvel a fölhúzható és leereszthető függőleges deszkakorláttal akadályozzák meg, hogy a kellőnél nagyobb mennyiségű víz menjen a malomhoz (1915 Ethnographia C6928, 58).

2. (Hal) ’a rekesztő halászatnak az a módja, hogy a patak vizét egy oldalárokban kivezetik, majd a halakat a patakmederben összefogdossák’ ❖ A patakokon dívó rekesztő halászatnak, kivált a székelységnél szerte dívó neme a duga (1887 Herman Ottó C2078, 232) | a patakoknál alkalmazható módszer, hogy a vízfolyást egy másik mederbe terelik, s a szárazon maradt halakat szedik össze. Ezt nevezik dugának, dugásnak (1905 Bátky Zsigmond CD47) | dugászás, duga: a hegyi patakok elgátolásával („dugásával”) gyakorolt rekesztőhalászati mód (1977 NéprajziLex. CD47).

Vö. CzF.; ÉrtSz. duga²; ÚMTsz. duga¹, duga²

duga² főnév 6A (nyj)
1.
folyóvíz elrekesztésére való vízduzzasztó (deszka)szerkezet, gát
[Szentegyházas Oláhfalu] lakosai tehát azon merész gondolatra jöttek, hogy a Nagy erdő aljában lefolyó Vargyas patakát és a vele egyesülő Halaságot roppant dugákkal (gátlás) eltéritvén eredeti irányától, bevették falujokba s ekként adtak lételt a Nagy-Homoródnak, mely ezen eldugás nélkül nem léteznék
(1868 Orbán Balázs)
A víz szabályozására a duzzasztót, vagy dugát használják. Vízáradáskor evvel a fölhúzható és leereszthető függőleges deszkakorláttal akadályozzák meg, hogy a kellőnél nagyobb mennyiségű víz menjen a malomhoz
(1915 Ethnographia)
2. (Hal)
a rekesztő halászatnak az a módja, hogy a patak vizét egy oldalárokban kivezetik, majd a halakat a patakmederben összefogdossák
A patakokon dívó rekesztő halászatnak, kivált a székelységnél szerte dívó neme a duga
(1887 Herman Ottó)
a patakoknál alkalmazható módszer, hogy a vízfolyást egy másik mederbe terelik, s a szárazon maradt halakat szedik össze. Ezt nevezik dugának, dugásnak
(1905 Bátky Zsigmond)
dugászás, duga: a hegyi patakok elgátolásával („dugásával”) gyakorolt rekesztőhalászati mód
(1977 NéprajziLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz. duga²; ÚMTsz. duga¹, duga²

Beállítások