egybevet ts ige 5b1

1. (rég) ’〈két v. több személy ugyanazt a testrészét〉 kölcsönösen egymásnak veti, támasztja, ill. 〈két karját vki〉 egymásra teszi v. összekulcsolja’ ❖ Minden Tiszt ’s katona egybe vetett vállal Rohannak (1786 Péczeli József ford.–Voltaire C3445, 69) | Egybe-veték tehát vállaikat, és […] mit tévk lennének, egygytt tanátskozának (1792 Endrődy János C2988, XV) | egybevetett karokkal tovább nem nézheték, kézre kerittettek (1841 Pesti Hírlap CD61) | ha két egyén hátát egybevetve ellentétes irányban elindul (1871 Orbán Balázs CD22).

2. (átv is) ’〈két v. több személyt v. (azonos típusú) dolgot, ill. vkivel vkit v. vmivel vmit〉(egymás mellé téve) összehasonlít, összemér, egymáshoz képest vizsgál’ ❖ [a pecsétes levelek] újjonnan le-iratnak, az után az elsö Iráſſal egybe vettetnek: hogy láſsék, vagyon-é külömbség a’ két irás között? (1776 Molnár János 7232022, 139) | Luciánus utóbb az els Conſult egy Írásában egybe-vetette Césárral, Cromvellel, Monokkal (1801 Molnár János 7445025, 181) | ha a nyelvnek régibb állapotát egybevetjük az újabbal (1888 Simonyi Zsigmond 8407002, 48) | Vessük egybe a vízálló és állóvíz, valamint a testvér és vértest szavakat! (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

2a. ’〈két v. több dolgot, ill. vmivel vmit〉 egymásnak való megfelelés szempontjából vizsgál, ill. összevet’ ❖ Ha az ö orvoſſágaikat [ti. a nem hozzáértőkét] jól meg-visgáljúk, és a’ betegnek állapatjával egybe vetjk, ſzánakodáſra indittatunk azon ſzerentſétlen réſzén az emberi nemzetnek; melly ezen kegyetlen hohérok keze által, életétl […] meg-foſztatik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 577) | egy ideig nézi, s szavait, külsejét egybevetve, azt gondolja, hogy ez is a megőrülés pontján van (1858 Arany János C0654, 234) | egybevetjük a bűntetteket […] az okokkal (1907 Vámbéry Rusztem 9752001, 117) | [Az Antall-kormánynak] meg kellett határoznia a létminimumot és ezzel egybevetve felmérni a társadalom teherbíró képességét (1992 Szabó Miklós 2027026, 18).

3. (rég) ’〈több személyt, dolgot ill. vmivel vmit〉 együtt vesz számításba, összead, ill. összesít’ ❖ A’ mi földünk ſzinén vagyon annyi tágaſság, hogy ſok ſzáz ezernyi-ezer emberek élhetnének azon. Ha pedig a’ Naptól világoſodó több bújdosó Tsillagoknak, és azoknak Hóldjainak nagyságát egybe vetjük, […] ugy találjuk, hogy azokban a’ bújdosó Tsillagokban, mind együtt vétettetvén, 1200 ezer-kétſzázſzor több helly vagyon, mint az egéſz Földön (1775 Sófalvi József ford.–Sulzer 7293001, 71) | El-estek mindenestül ezen ütközetben a’ Törökök közl, azokat-is egybe-vetvén, a’ kik az útban vagy ſeb, bágyadtſág miatt lelkeket adták, többen 40 ezernél (1790 Szekér Joákim C3921, 151) | Vesd bár egybe Venust Márssal ’s Merkúrral, az Égnek Majd olly nagy gomolyit, mint a’ Fld, […] hat-ſzázad’ réſzével hogy-ha fel-érnek Tz-gomolyunk’ [ti. a Nap] iſzonyú testének (1792 Verseghy Ferenc 7448011, 22) | [ha] mindazon javítási költség őszintén egybenvettetnék, mely nedves háznak elmúlhatlan s szünetlen következménye, kétannyi derék s egészséges lakot lehetne ugyanazon pénzért felépítni (1834–1837 Széchenyi István CD1501) | éj-nap egybevetett munkájával (1899 Budapesti Szemle C0073, 327) | Mondom, úntam az irodát, semmi munkában, amit el kellett végeznem, nem leltem örömömet, azért mindent egybevetve, még sem lehetett ellenem panasz (1949 Nagy Lajos 9472005, 178).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, egybevetett; ÚMTsz.

egybevet tárgyas ige 5b1
1. (rég)
〈két v. több személy ugyanazt a testrészét〉 kölcsönösen egymásnak veti, támasztja, ill. 〈két karját vki〉 egymásra teszi v. összekulcsolja
Minden Tiszt ’s katona egybe vetett vállal Rohannak
(1786 Péczeli József ford.Voltaire)
Egybe-veték tehát vállaikat, és […] mit tévk lennének, egygytt tanátskozának
(1792 Endrődy János)
egybevetett karokkal tovább nem nézheték, kézre kerittettek
(1841 Pesti Hírlap)
ha két egyén hátát egybevetve ellentétes irányban elindul
(1871 Orbán Balázs)
2. (átv is)
〈két v. több személyt v. (azonos típusú) dolgot, ill. vkivel vkit v. vmivel vmit〉 (egymás mellé téve) összehasonlít, összemér, egymáshoz képest vizsgál
[a pecsétes levelek] újjonnan le-iratnak, az után az elsö Iráſſal egybe vettetnek: hogy láſsék, vagyon-é külömbség a’ két irás között?
(1776 Molnár János)
Luciánus utóbb az els Conſult egy Írásában egybe-vetette Césárral, Cromvellel, Monokkal
(1801 Molnár János)
ha a nyelvnek régibb állapotát egybevetjük az újabbal
(1888 Simonyi Zsigmond)
Vessük egybe a vízálló és állóvíz, valamint a testvér és vértest szavakat!
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
2a.
〈két v. több dolgot, ill. vmivel vmit〉 egymásnak való megfelelés szempontjából vizsgál, ill. összevet
Ha az ö orvoſſágaikat [ti. a nem hozzáértőkét] jól meg-visgáljúk, és a’ betegnek állapatjával egybe vetjk, ſzánakodáſra indittatunk azon ſzerentſétlen réſzén az emberi nemzetnek; melly ezen kegyetlen hohérok keze által, életétl […] meg-foſztatik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
egy ideig nézi, s szavait, külsejét egybevetve, azt gondolja, hogy ez is a megőrülés pontján van
(1858 Arany János)
egybevetjük a bűntetteket […] az okokkal
(1907 Vámbéry Rusztem)
[Az Antall-kormánynak] meg kellett határoznia a létminimumot és ezzel egybevetve felmérni a társadalom teherbíró képességét
(1992 Szabó Miklós)
3. (rég)
〈több személyt, dolgot ill. vmivel vmit〉 együtt vesz számításba, összead, ill. összesít
A’ mi földünk ſzinén vagyon annyi tágaſság, hogy ſok ſzáz ezernyi-ezer emberek élhetnének azon. Ha pedig a’ Naptól világoſodó több bújdosó Tsillagoknak, és azoknak Hóldjainak nagyságát egybe vetjük, […] ugy találjuk, hogy azokban a’ bújdosó Tsillagokban, mind együtt vétettetvén, 1200 ezer-kétſzázſzor több helly vagyon, mint az egéſz Földön
(1775 Sófalvi József ford.Sulzer)
El-estek mindenestül ezen ütközetben a’ Törökök közl, azokat-is egybe-vetvén, a’ kik az útban vagy ſeb, bágyadtſág miatt lelkeket adták, többen 40 ezernél
(1790 Szekér Joákim)
Vesd bár egybe Venust Márssal ’s Merkúrral, az Égnek Majd olly nagy gomolyit, mint a’ Fld, […] hat-ſzázad’ réſzével hogy-ha fel-érnek Tz-gomolyunk’ [ti. a Nap] iſzonyú testének
(1792 Verseghy Ferenc)
[ha] mindazon javítási költség őszintén egybenvettetnék, mely nedves háznak elmúlhatlan s szünetlen következménye, kétannyi derék s egészséges lakot lehetne ugyanazon pénzért felépítni
(1834–1837 Széchenyi István)
éj-nap egybevetett munkájával
(1899 Budapesti Szemle)
Mondom, úntam az irodát, semmi munkában, amit el kellett végeznem, nem leltem örömömet, azért mindent egybevetve, még sem lehetett ellenem panasz
(1949 Nagy Lajos)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT. ~, egybevetett; ÚMTsz.

Beállítások