egyetmás htl nm és fn (rég v. nyj)

I. htl nm 30D8 (melléknévi értékben)

’több(féle), de nem (túl) sok 〈(elvont) dolog〉’ ❖ Darabos egyet más réſzek, mellyek ember torkában vagy gyomrában fene [= fenn] akadnak (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, [693]) | E végre szedtem öszve imé ezen kötetbe lévő külömb-külömbféle, rész szerént folyó, rész szerént kötött beszédbe lévő kidólgozott matériákat; mely kötetnek mivel sok holmi egyet-más dólgokat foglal magába, „holmi” nevet adhatni (1813 u. Debreceni diákirodalom 7495003, 20) | A városban voltam egyetmás árúval (1890 Harmath Lujza C2182, 67) | Többet nem kellett mondani a lánynak, mert kiugrott az ágyból, mint a sebes szél, hamar felöltözött, egyetmás cók-mókját egybehajigálta, s már mentek is ketten (1936 Tamási Áron CD10).

II. fn 4A

’több(féle), de nem (túl) sok (elvont) dolog, személy’ ❖ Az illyetén egyet más, által kltözvén a’ vékony beleken, az reg hurkának rántzaiban fenn akad ’s el rejtezik (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 432) | Leveledet, meg vallom, hogy igen régen vettem, de arra sok egyet más miá még későbben akartam felelni (1786 Kazinczy László C2554, 100) | Képzelem, édes barátom, mennyi bajt okoztam ezen itt össze-visszahányt, el-elkezdett s félbeszakadozott egyet-mással, holmikkel [!] (1855 Szemere Pál C3950, 336).

a. ’vkihez tartozó (és nála levő) tárgy(ak összessége), holmi, cókmók’ ❖ A’ Levelet a’ ’Sidó’ kezében adám, a’ ki a’dig a’ VVechſzelek’ dolgát igazitotta, és énnékem bérlett köntösöket, és egyéb ſzükséges egyet-máſokat ſzerzett, hogy magamat a’ nagy hideg ellen óltalmazhatnám (1772 Tordai Sámuel ford.–Gellert 7353003, 183) | Irtózatos térséget fogott-el mind fegyveres embereivel, mind az Egygyetmásokkal (1798 Dugonics András C1461, 272) | napi használatára tartott egyetmását (1858 Mátyás Flórián ford. 8301004, 48) | Van nekije [ti. a katonának] ëty zsáktya, abba van a zü kis ëgyetmása (1934 Baranyai néphagyományok C6202, 465).

Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz.

egyetmás határozatlan névmás és főnév (rég v. nyj)
I. határozatlan névmás 30D8 (melléknévi értékben)
több(féle), de nem (túl) sok (elvont) dolog〉
Darabos egyet más réſzek, mellyek ember torkában vagy gyomrában fene [= fenn] akadnak
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
E végre szedtem öszve imé ezen kötetbe lévő külömb-külömbféle, rész szerént folyó, rész szerént kötött beszédbe lévő kidólgozott matériákat; mely kötetnek mivel sok holmi egyet-más dólgokat foglal magába, „holmi” nevet adhatni
(1813 u. Debreceni diákirodalom)
A városban voltam egyetmás árúval
(1890 Harmath Lujza)
Többet nem kellett mondani a lánynak, mert kiugrott az ágyból, mint a sebes szél, hamar felöltözött, egyetmás cók-mókját egybehajigálta, s már mentek is ketten
(1936 Tamási Áron)
II. főnév 4A
több(féle), de nem (túl) sok (elvont) dolog, személy
Az illyetén egyet más, által kltözvén a’ vékony beleken, az reg hurkának rántzaiban fenn akad ’s el rejtezik
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
Leveledet, meg vallom, hogy igen régen vettem, de arra sok egyet más miá még későbben akartam felelni
(1786 Kazinczy László)
Képzelem, édes barátom, mennyi bajt okoztam ezen itt össze-visszahányt, el-elkezdett s félbeszakadozott egyet-mással, holmikkel [!]
(1855 Szemere Pál)
a.
vkihez tartozó (és nála levő) tárgy(ak összessége), holmi, cókmók
A’ Levelet a’ ’Sidó’ kezében adám, a’ ki a’dig a’ VVechſzelek’ dolgát igazitotta, és énnékem bérlett köntösöket, és egyéb ſzükséges egyet-máſokat ſzerzett, hogy magamat a’ nagy hideg ellen óltalmazhatnám
(1772 Tordai Sámuel ford.Gellert)
Irtózatos térséget fogott-el mind fegyveres embereivel, mind az Egygyetmásokkal
(1798 Dugonics András)
napi használatára tartott egyetmását
(1858 Mátyás Flórián ford.)
Van nekije [ti. a katonának] ëty zsáktya, abba van a zü kis ëgyetmása
(1934 Baranyai néphagyományok)
Vö. CzF.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások