egyéves mn és fn 

I. mn 15B2

1. ’Vmilyen minőségben, állapotban, helyzetben (megközelítőleg) egy éve levő.’

1a. ’egy éve élő, létező 〈élőlény〉, ill. egy éve fejlődő 〈növény(i rész)〉’ ❖ Többnyire az egy éves fiatal bárányok esnek kergekórba (1846 Mihálka Antal ford.–Wagenfeld 8310011, 163) | Az erdei-fenyűt tulajdonképeni területén, az ország déli részén, egyéves, az éjszakin […] kétéves csemetékben ültetik (1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | szőlőmetszés: a tőke egyéves vesszeinek visszavágása termésbiztosítás céljából (1982 NéprajziLex. CD47) | Alekszandr Zalacsenko 1940-ben született Sztálingrádban. Egyéves volt, amikor a keleti fronton megindult a német offenzíva (2009 Torma Péter ford.–Larsson 3321003, 437).

1b. ’egy éve készült v. birtokolt, haszn. 〈tárgy〉, dolog, ill. egy éve alapított v. egy éve működő 〈intézmény〉’ ❖ mivel [kaszinónk] még nem is egy éves, meg kell neki szebb jövő reményében bocsátani, hogy eddig 4 rendű hirlapon […] ’s néhány kártyaasztalon kivül más éldeletet nem nyujt látogatóinak (1841 Pesti Hírlap CD61) | öntsük tele, a hordót egy éves borral (1892 Zilahy Ágnes C6079, 333) | Fiatal vállalkozás: nemrég múlt egyéves (1995 Magyar Hírlap CD09) | elképzelhető-e, hogy Forbáék aprócska bogárhátúja jobb, mint a mi alig egyéves, nagy és kényelmes Wartburg De Luxunk? (2009 Méhes Károly² 3153009, 774).

1c. ’egy éve tartó, fennálló 〈tevékenység, folyamat, állapot stb.〉’ ❖ a’ positiv ügyekezet ’s elvbarátaink közredolgozó munkasegélye volt az, mi által pártolást nyerni ’s velök mellettök megállni törekedénk: ezt egy éves pályafutásunk minden léptével megbizonyitánk (1841 Pesti Hírlap CD61) | Majd egy éves barátságuk alatt csak egyszer fordult elő, hogy ily hosszú időre hagyták el egymást (1932 Köves Tibor CD10) | Kereken egyéves működéséről adott számot július elején a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság (1999 Byte Magazin CD38).

1d. ’vmely tevékenységi körben, szerepben, helyzetben egy éve levő, tevékenykedő 〈személy〉’ ❖ [az] egy éves házas, egy gyermekes tagok is […] vizsgálat nélkül kivétetni ’s haza eresztetni rendeltettek a’ besorozó küldöttségtől (1841 Pesti Hírlap CD61) | Épen egy éves gyógyszerész voltam, midőn nagybátyám […] igy szólott hozzám (1854 Vasárnapi Újság CD56) | más az egyéves menyecske, más a fiatal asszony és az idős asszony viselete (1912 Malonyay Dezső 8292037, 80) | [a rendőrezred] nem 19 éves, egyéves újoncokból áll, hanem 28-30 évesekből (1992 Országgyűlési Napló CD62).

2. ’egy éve történt, megvalósult 〈esemény, cselekedet〉’ ❖ lesz talán alkalmam […] a’ tisztelt szerkesztőségnek csaknem egy éves figyelmeztetését beválthatni (1842 Pesti Hírlap CD61) | Elmondhatatlanul kegyetlen meséje van az ő – most egyéves – menekülésüknek Párizsból (1915 Dénes Zsófia CD10) | Több, mint egyéves beköltözésük óta a legnagyobb örömüket […] a kertben találják (2000 Lakáskultúra CD39).

3. ’az első egy év eltelte után elért 〈életkor〉’ ❖ Mit véthetett ő [ti. Kárpáthy Zoltán] egyéves korában? (1854 Jókai Mór CD18) | a csikó egy éves korában (1895 Rákos Ernő 8384001, 7) | [Az ún. hamvas fűz] ágai szürkék, még egy éves korukban is molyhosak (1902 Wagner János CD35) | A zárttéri [fogoly]tenyésztelep állományát júniusi kelésű és saját nevelésű, szelektált, egyéves életkorú állományból biztosítjuk (2007 Kristó László 3197002, 153).

3a. ’az első egy év elteltét jelző 〈évforduló, megemlékezés〉’ ❖ Ma van írói pályájának „egy éves jubileuma” (1872 Mikszáth Kálmán CD04) | [megünnepeltük] menedékházunk fennállásának egyéves évfordulóját (1934 Vámszer Géza 2123001, 69) | Egyéves születésnap (1999 Byte Magazin CD38).

4. ’egy évet kitevő, egy évnyi 〈időtartam, időszak〉’ ❖ A bekezdésben foglalt egyéves határidő július 12-én lejár (1992 Országgyűlési Napló CD62) | A forintforrások után képzett tartalékra egyébként az MNB továbbra is 15,5 százalékot fizet egyéves periódusra (1995 Magyar Hírlap CD09) | sikerült legalább négy-öt holland házaspárnak megtanulnia magyarul a Teológiai Intézetben töltött egyéves tanulmányi időszak alatt (1996 Magyar reformátusok CD1210).

4a. ’egy évig tartó, egy évnyi időtartamú 〈tevékenység, állapot, folyamat stb.〉’ ❖ Annyit tanulok papírra metszett arcvonalaiból, mennyit […] professzorom egyéves tanításából sem tanultam (1834 Ormós Zsigmond 8341008, 107) | Az anyja megint visszatért ezekre, – az egyéves utazásra – a városokra, ahol meg kell állapodnia (1910 Kaffka Margit 9290050, 14) | [Kármán József] egyéves írói tevékenysége is kitűnő alkotásokat eredményezett (1965 Wéber Antal CD53).

4b. ’vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy〉’ ❖ [a képek kisorsolásánál] a’ t. cz. aláirók közül csak azok részvényei (a’ három évre aláirtaké 2, az egy éves tagoké 1 számmal) fognak játszhatni, kik […] mint egyesületi tagok bejegyeztetvék, ’s illetőleg részvénydíjaikat lefizették (1841 Pesti Hírlap CD61) | [a kapitány szerette] a századába osztott egyéves önkénteseket s még a háborúban is megkülönböztette őket, művelt emberhez illő delikatesszel (1886 Mikszáth Kálmán CD04) | [a tombola] nyertese elnyeri a Sheriff nevű grizzly medve „egyéves nevelőszülője” kitüntető címet (1994 Magyar Hírlap CD09).

5. ’egy éven át halmozódó, egy év alatt kialakult, összegyűlt 〈tapasztalat, hátrány, érzés stb.〉’ ❖ [a gerillák csak] erre kitünőleg hivatva levő egyéniségek vezetése alatt szülhetnek sükert. […] Ezt bizonyítja különösen nálunk a már majd egy éves tapasztalás (1849 Kossuth Lajos CD32) | Egyéves harag tört ki belőle (1931 Krúdy Gyula CD54) | Az új lakástakarék-pénztár egyéves hátrányának ledolgozásához kedvező konstrukciókkal, szolgáltatásokkal lát hozzá (1998 Magyar Hírlap CD09).

6. ’egy évre vonatk., egy évre eső, egy évre szóló stb.’ ❖ az is bejegyzendő: [a kölcsönt felajánló személy] három, hat, vagy tizenkét hónapos kincstárutalványt kíván-e magának kiszolgáltatni; […] a nem készpénzbeni ajánlatokért csupán egy éves utalványok adatnak (1848 Kossuth Lajos CD32) | Az eddig ismert első egy éves naptár 1571. évben jelent meg (1869 Knauz Nándor CD57) | egy éves szerződéssel alkalmazott [tanerő] (1973 Makkai Ádám 2042018, 228) | [megszavazni az] egyéves költségvetést (1992 Országgyűlési Napló CD62) | egy éves lekötés esetén […] évi 30 százalék [a garantált hozam] (1995 Figyelő CD2601) | Lapunk egyéves előfizetéssel rendelkező olvasói (2002 Magyar Hírlap CD09) | [a kincstár] egyetlen müsztahfiz [= török várőrző gyalogos katona] egyéves illetményét takarította meg (2007 Hegyi Klára 3140002, 180).

7. (Növ) ’olyan 〈növény〉, amelynek élettartama, életciklusa egy év v. annál rövidebb időszak; egynyári’ ❖ vannak egy éves [tea]fajok is, mellyek a’ tavaszkor vetett magról kikelvén, őszszel pályájokat végzik (1844 Pesti Hírlap CD61) | [a tengeri mustárnak] 4 faja van. Egyéves, dúsan elágazó, húsos levelű, tengerparti füvek (1912 RévaiNagyLex. C5700, 216) | Az egyéves egyszer termő mellett számos évelő faj is él a Földön (1996 Természet Világa CD50).

II. fn 4B

1. (megközelítőleg) egy éve élő gyermek’ ❖ a legnagyobbik, a tizenegy éves leány, a fűben ült, […] s ölében tartotta a legkisebbet, az egyévest (1875 Jókai Mór CD18) | [A nagyobbik gyerek a kicsit] most meg megharapta. […] Az egyéves ilyenkor sír, […] de ha valaki fölkapja, megsimogatja, akkor elhallgat (1937 Nagy Lajos 9472004, 50) | az új nővér az egyévesekkel dolgozik – és Évike vette le a lábáról (1976 Somogyi Tóth Sándor C6893, 912).

2. (rendsz. tbsz-ban) ’egynyári növény’ ❖ a növényeknek egyévesekre, kétévesekre és évelőkre való fölosztása (1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.–Emery C3077, 237) | Az egyszer termők sorában élettartamuk szerint megkülönböztetjük az egyéveseket […], ha a növény tavasszal csirázik, ugyanazon nyáron virít és termést érlel (kapor); az áttelelő egyéveseket (1902 Wagner János CD35) | az egyévesek mag állapotban vészelik át az egyes szaporodási ciklusok közötti időt (1996 Természet Világa CD50) | egyes amerikai mezofil gyepekben a túllegeltetés hatására felszaporodó egyévesek visszaszoríthatók a gyepek gyakori égetésével (2008 Bartha Sándor 3198001, 74).

Vö. CzF. egyhetes; ÉrtSz.; ÉKsz.

egyéves melléknév és főnév
I. melléknév 15B2
1.
Vmilyen minőségben, állapotban, helyzetben (megközelítőleg) egy éve levő.
1a.
egy éve élő, létező 〈élőlény〉, ill. egy éve fejlődő 〈növény(i rész)
Többnyire az egy éves fiatal bárányok esnek kergekórba
(1846 Mihálka Antal ford.Wagenfeld)
Az erdei-fenyűt tulajdonképeni területén, az ország déli részén, egyéves, az éjszakin […] kétéves csemetékben ültetik
(1897 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
szőlőmetszés: a tőke egyéves vesszeinek visszavágása termésbiztosítás céljából
(1982 NéprajziLex.)
Alekszandr Zalacsenko 1940-ben született Sztálingrádban. Egyéves volt, amikor a keleti fronton megindult a német offenzíva
(2009 Torma Péter ford.Larsson)
1b.
egy éve készült v. birtokolt, haszn. 〈tárgy〉, dolog, ill. egy éve alapított v. egy éve működő 〈intézmény〉
mivel [kaszinónk] még nem is egy éves, meg kell neki szebb jövő reményében bocsátani, hogy eddig 4 rendű hirlapon […] ’s néhány kártyaasztalon kivül más éldeletet nem nyujt látogatóinak
(1841 Pesti Hírlap)
öntsük tele, a hordót egy éves borral
(1892 Zilahy Ágnes)
Fiatal vállalkozás: nemrég múlt egyéves
(1995 Magyar Hírlap)
elképzelhető-e, hogy Forbáék aprócska bogárhátúja jobb, mint a mi alig egyéves, nagy és kényelmes Wartburg De Luxunk?
(2009 Méhes Károly²)
1c.
egy éve tartó, fennálló 〈tevékenység, folyamat, állapot stb.〉
a’ positiv ügyekezet ’s elvbarátaink közredolgozó munkasegélye volt az, mi által pártolást nyerni ’s velök mellettök megállni törekedénk: ezt egy éves pályafutásunk minden léptével megbizonyitánk
(1841 Pesti Hírlap)
Majd egy éves barátságuk alatt csak egyszer fordult elő, hogy ily hosszú időre hagyták el egymást
(1932 Köves Tibor)
Kereken egyéves működéséről adott számot július elején a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
(1999 Byte Magazin)
1d.
vmely tevékenységi körben, szerepben, helyzetben egy éve levő, tevékenykedő 〈személy〉
[az] egy éves házas, egy gyermekes tagok is […] vizsgálat nélkül kivétetni ’s haza eresztetni rendeltettek a’ besorozó küldöttségtől
(1841 Pesti Hírlap)
Épen egy éves gyógyszerész voltam, midőn nagybátyám […] igy szólott hozzám
(1854 Vasárnapi Újság)
más az egyéves menyecske, más a fiatal asszony és az idős asszony viselete
(1912 Malonyay Dezső)
[a rendőrezred] nem 19 éves, egyéves újoncokból áll, hanem 28-30 évesekből
(1992 Országgyűlési Napló)
2.
egy éve történt, megvalósult 〈esemény, cselekedet〉
lesz talán alkalmam […] a’ tisztelt szerkesztőségnek csaknem egy éves figyelmeztetését beválthatni
(1842 Pesti Hírlap)
Elmondhatatlanul kegyetlen meséje van az ő – most egyéves – menekülésüknek Párizsból
(1915 Dénes Zsófia)
Több, mint egyéves beköltözésük óta a legnagyobb örömüket […] a kertben találják
(2000 Lakáskultúra)
3.
az első egy év eltelte után elért 〈életkor〉
Mit véthetett ő [ti. Kárpáthy Zoltán] egyéves korában?
(1854 Jókai Mór)
a csikó egy éves korában
(1895 Rákos Ernő)
[Az ún. hamvas fűz] ágai szürkék, még egy éves korukban is molyhosak
(1902 Wagner János)
A zárttéri [fogoly]tenyésztelep állományát júniusi kelésű és saját nevelésű, szelektált, egyéves életkorú állományból biztosítjuk
(2007 Kristó László)
3a.
az első egy év elteltét jelző 〈évforduló, megemlékezés〉
Ma van írói pályájának „egy éves jubileuma”
(1872 Mikszáth Kálmán)
[megünnepeltük] menedékházunk fennállásának egyéves évfordulóját
(1934 Vámszer Géza)
Egyéves születésnap
(1999 Byte Magazin)
4.
egy évet kitevő, egy évnyi 〈időtartam, időszak〉
A bekezdésben foglalt egyéves határidő július 12-én lejár
(1992 Országgyűlési Napló)
A forintforrások után képzett tartalékra egyébként az MNBMagyar Nemzeti Bank továbbra is 15,5 százalékot fizet egyéves periódusra
(1995 Magyar Hírlap)
sikerült legalább négy-öt holland házaspárnak megtanulnia magyarul a Teológiai Intézetben töltött egyéves tanulmányi időszak alatt
(1996 Magyar reformátusok)
4a.
egy évig tartó, egy évnyi időtartamú 〈tevékenység, állapot, folyamat stb.〉
Annyit tanulok papírra metszett arcvonalaiból, mennyit […] professzorom egyéves tanításából sem tanultam
(1834 Ormós Zsigmond)
Az anyja megint visszatért ezekre, – az egyéves utazásra – a városokra, ahol meg kell állapodnia
(1910 Kaffka Margit)
[Kármán József] egyéves írói tevékenysége is kitűnő alkotásokat eredményezett
(1965 Wéber Antal)
4b.
vmely tevékenységi kört, szerepet egy éven át betöltő 〈személy〉
[a képek kisorsolásánál] a’ t.tisztelt cz.című aláirók közül csak azok részvényei (a’ három évre aláirtaké 2, az egy éves tagoké 1 számmal) fognak játszhatni, kik […] mint egyesületi tagok bejegyeztetvék, ’s illetőleg részvénydíjaikat lefizették
(1841 Pesti Hírlap)
[a kapitány szerette] a századába osztott egyéves önkénteseket s még a háborúban is megkülönböztette őket, művelt emberhez illő delikatesszel
(1886 Mikszáth Kálmán)
[a tombola] nyertese elnyeri a Sheriff nevű grizzly medve „egyéves nevelőszülője” kitüntető címet
(1994 Magyar Hírlap)
5.
egy éven át halmozódó, egy év alatt kialakult, összegyűlt 〈tapasztalat, hátrány, érzés stb.〉
[a gerillák csak] erre kitünőleg hivatva levő egyéniségek vezetése alatt szülhetnek sükert. […] Ezt bizonyítja különösen nálunk a már majd egy éves tapasztalás
(1849 Kossuth Lajos)
Egyéves harag tört ki belőle
(1931 Krúdy Gyula)
Az új lakástakarék-pénztár egyéves hátrányának ledolgozásához kedvező konstrukciókkal, szolgáltatásokkal lát hozzá
(1998 Magyar Hírlap)
6.
egy évre vonatk., egy évre eső, egy évre szóló stb.
az is bejegyzendő: [a kölcsönt felajánló személy] három, hat, vagy tizenkét hónapos kincstárutalványt kíván-e magának kiszolgáltatni; […] a nem készpénzbeni ajánlatokért csupán egy éves utalványok adatnak
(1848 Kossuth Lajos)
Az eddig ismert első egy éves naptár 1571. évben jelent meg
(1869 Knauz Nándor)
egy éves szerződéssel alkalmazott [tanerő]
(1973 Makkai Ádám)
[megszavazni az] egyéves költségvetést
(1992 Országgyűlési Napló)
egy éves lekötés esetén […] évi 30 százalék [a garantált hozam]
(1995 Figyelő)
Lapunk egyéves előfizetéssel rendelkező olvasói
(2002 Magyar Hírlap)
[a kincstár] egyetlen müsztahfiz [= török várőrző gyalogos katona] egyéves illetményét takarította meg
(2007 Hegyi Klára)
7. (Növ)
olyan 〈növény〉, amelynek élettartama, életciklusa egy év v. annál rövidebb időszak; egynyári
vannak egy éves [tea]fajok is, mellyek a’ tavaszkor vetett magról kikelvén, őszszel pályájokat végzik
(1844 Pesti Hírlap)
[a tengeri mustárnak] 4 faja van. Egyéves, dúsan elágazó, húsos levelű, tengerparti füvek
(1912 RévaiNagyLex.)
Az egyéves egyszer termő mellett számos évelő faj is él a Földön
(1996 Természet Világa)
II. főnév 4B
1.
(megközelítőleg) egy éve élő gyermek
a legnagyobbik, a tizenegy éves leány, a fűben ült, […] s ölében tartotta a legkisebbet, az egyévest
(1875 Jókai Mór)
[A nagyobbik gyerek a kicsit] most meg megharapta. […] Az egyéves ilyenkor sír, […] de ha valaki fölkapja, megsimogatja, akkor elhallgat
(1937 Nagy Lajos)
az új nővér az egyévesekkel dolgozik – és Évike vette le a lábáról
(1976 Somogyi Tóth Sándor)
2. (rendsz. tbsz-ban)
egynyári növény
a növényeknek egyévesekre, kétévesekre és évelőkre való fölosztása
(1883 Mendlik Alajos–Király Pál ford.Emery)
Az egyszer termők sorában élettartamuk szerint megkülönböztetjük az egyéveseket […], ha a növény tavasszal csirázik, ugyanazon nyáron virít és termést érlel (kapor); az áttelelő egyéveseket
(1902 Wagner János)
az egyévesek mag állapotban vészelik át az egyes szaporodási ciklusok közötti időt
(1996 Természet Világa)
egyes amerikai mezofil gyepekben a túllegeltetés hatására felszaporodó egyévesek visszaszoríthatók a gyepek gyakori égetésével
(2008 Bartha Sándor)
Vö. CzF. egyhetes; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások