egy-más htl nm és fn 

I. htl nm 24A11

1. (mn-i értékben) (kissé rég) ’több(féle), de nem (túl) sok 〈(elvont) dolog, személy stb.〉’ ❖ Egy más Olaſz Iró is, úgy mint Pátnkelli (1788 Szaitz Leó 7302009, 162) | Rosenberg uram nemcsak azért volt jelen, hogy a vendégszeretet szabályainak eleget tegyen, hanem azért is, ha vajjon nem hall-e egy-más szót a követuraktól, nejét illetőleg (1858 Vasárnapi Újság CD56) | Egy-más tekintetben ma is számot tesz [Kölcsey Ferenc] némely értekezése (1906 Vértesy Jenő CD55) | saját előmunkálataim egy-más új eredményéről fogok beszámolni (1956 Mollay Károly CD52).

2. (fn-i értékben) ’több(féle), de nem (túl) sok (elvont) dolog, személy stb.’ ❖ Elhitte őfelsége is ilyen szent atyának informatióját s parancsolt, hogy [a könyvek] bészedessenek mindenünnen. Szedtek amit szedtek, de elég maradott imitt-amott egynél-másnál (1772 Rettegi György 7282001, 274) | a’ minden criticák’ legkellemetlenebbikét, a’ hasonlítást is segítségűl vettük; ’s ha ez talán egynek másnak fáj is; de legkönnyebben felfogható ’s színi birálatokban majdnem kikerülhetetlen (1838 Vörösmarty Mihály 8524428, 130) | Ha tehát ön talán előbb azt gondolta, hogy azért van gazdaságom oly jó karban, milyenben lenni látja, mert más országokban is megfordultam, s egyetmást ott tanultam, meg hogy czélszerü gépeket használok, tudományos gazdasági könyveket olvasok stb: akkor uraságod csalódott (1858 Táncsics Mihály 8463002, 52) | Ülj szobádban és foglalkozzál egygyel mással (1875 Hasznos Mulattató 8630001, 120) | Időnkint mégis felkeltette figyelmöket egy-más a szomszédból (1915 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | Bizonyára egy-mást lehet(ett) volna jobban csinálni (1998 Rózsa György CD40).

II. fn 4A (rég)

’vkihez tartozó (és nála levő) tárgy(ak összessége), holmi, cókmók’ ❖ Ugyan válogatott jó Paj-társokra talált az az én Uram! alég várják, hogy el-ragadhaſsák egymáſsát (1775 Simai Kristóf C3746, 44) | [A tolvajok] le-rakják egymásokat, ’s nyúgoſznak (1790 Simai Kristóf ford.–Brühl C3745, 7) | Hordasd el egymásomat, ha lehet általa (1827 Vörösmarty-emlékkönyv C5311, 218) | sok egymás volt házamban (1845 Szabó István¹ ford.–Aiszóposz C3777, 29).

Vö. CzF. egymás²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

egy-más határozatlan névmás és főnév
I. határozatlan névmás 24A11
1. (mn-i értékben) (kissé rég)
több(féle), de nem (túl) sok (elvont) dolog, személy stb.〉
Egy más Olaſz Iró is, úgy mint Pátnkelli
(1788 Szaitz Leó)
Rosenberg uram nemcsak azért volt jelen, hogy a vendégszeretet szabályainak eleget tegyen, hanem azért is, ha vajjon nem hall-e egy-más szót a követuraktól, nejét illetőleg
(1858 Vasárnapi Újság)
Egy-más tekintetben ma is számot tesz [Kölcsey Ferenc] némely értekezése
(1906 Vértesy Jenő)
saját előmunkálataim egy-más új eredményéről fogok beszámolni
(1956 Mollay Károly)
2. (fn-i értékben)
több(féle), de nem (túl) sok (elvont) dolog, személy stb.
Elhitte őfelsége is ilyen szent atyának informatióját s parancsolt, hogy [a könyvek] bészedessenek mindenünnen. Szedtek amit szedtek, de elég maradott imitt-amott egynél-másnál
(1772 Rettegi György)
a’ minden criticák’ legkellemetlenebbikét, a’ hasonlítást is segítségűl vettük; ’s ha ez talán egynek másnak fáj is; de legkönnyebben felfogható ’s színi birálatokban majdnem kikerülhetetlen
(1838 Vörösmarty Mihály)
Ha tehát ön talán előbb azt gondolta, hogy azért van gazdaságom oly jó karban, milyenben lenni látja, mert más országokban is megfordultam, s egyetmást ott tanultam, meg hogy czélszerü gépeket használok, tudományos gazdasági könyveket olvasok stbs a többi: akkor uraságod csalódott
(1858 Táncsics Mihály)
Ülj szobádban és foglalkozzál egygyel mással
(1875 Hasznos Mulattató)
Időnkint mégis felkeltette figyelmöket egy-más a szomszédból
(1915 Tersánszky Józsi Jenő)
Bizonyára egy-mást lehet(ett) volna jobban csinálni
(1998 Rózsa György)
II. főnév 4A (rég)
vkihez tartozó (és nála levő) tárgy(ak összessége), holmi, cókmók
Ugyan válogatott jó Paj-társokra talált az az én Uram! alég várják, hogy el-ragadhaſsák egymáſsát
(1775 Simai Kristóf)
[A tolvajok] le-rakják egymásokat, ’s nyúgoſznak
(1790 Simai Kristóf ford.Brühl)
Hordasd el egymásomat, ha lehet általa
(1827 Vörösmarty-emlékkönyv)
sok egymás volt házamban
(1845 Szabó István¹ ford.Aiszóposz)
Vö. CzF. egymás²; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások