egyszeri mn 1B3

1. ’egyszer, egyetlen alkalommal (teljes egészében, maradéktalanul) végbemenő 〈esemény, cselekvés, folyamat〉 v. ennek eredményeként létrejövő 〈(elvont) dolog〉, ill. egy alkalommal (teljes mértékben) megvalósuló v. egyszer létrejövő, megjelenő 〈állapot, érzés, dolog stb.〉’ ❖ a’ dóſek’ az az egyſzeri vételeknek meg-határozáſában, fontokat, untziákat, lótokat s. a’. t. hoztam el (1772 Marikovszky Márton ford.–Tissot C3033, 605) | A fellegek terhébe készűlt Kéntüzek egyszeri roppanása! (1800–1805 Fazekas Mihály CD01) | Ő Felségének egyszeri szava is oly szent, mintha százszor ismételtetnék (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | [Szerdahelyi József] egyszeri hallásra mindent elénekelt (1881 Teleki Sándor 8474012, 138) | nem elégedett meg az egyszeri sikerrel, hanem újra kiállt a síkra (1892 Mikszáth Kálmán CD04) | [az ölyv] főfő tápláléka mégis csak az egér; a mely csemegéből egyszeri jólakásra kell 20–30 darab is (1901 Herman Ottó CD34) | Be kell bizonyítani a világnak, hogy a [Rubik-]kocka nem volt véletlen; nemcsak egy ember egyszeri ötlete eredményezte a világsikert (1983 Népszabadság ápr. 14. C7833, 6) | A hormonok minőségi és mennyiségi hatásai egyszerre is és időben egymástól eltolva is érvényesülnek; így a belső nemi szervek kialakulása egyszeri és végleges, a külsőké viszont változhat (1996 Természet Világa CD50) | az itt és most egyszeri élményét (1997 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’olyan 〈dolog〉, amelyet egyszer(re), egy alkalommal juttat(nak), ad(nak), fizet(nek) vki(nek)’ ❖ az egyszeri költséggel behozandó rendbeszedések állandósága (1833 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | magunk egy órai fogság ellen a hétszemélyi tábláig appellálhatunk; nemetlen polgártársunk ellenben csak akkor, midőn halálra itéltetett, s a királyi táblához is csak 3 éves fogság s egyszeri 100 bot esetében (1841 Kossuth Lajos CD32) | egyszeri ajándék helyett a három évenként megismétlendő ajándékküldés (1911 Ferenczi Zoltán CD55) | Kutyáknál védettség elérése végett az Aujeszky-féle egyszeri védőojtást használják, melyet évente ismételni szükséges (1930 TolnaiÚjLex. C5734, 39) | a kezelési költség egyszeri 3 százalék (1997 Figyelő CD2601) | Rossz döntés volt véleményem szerint a méltányossági nyugdíj és az egyszeri segély eltörlése (2004 Országgyűlési Napló CD62).

1b. ’az a 〈mennyiség vmiből〉, amelyet egyszer(re) végrehajtott cselekvés, eljárás, tevékenység eredményez, ill. amely egyszerre, egy művelettel ad(agol)ható, tölthető (vmibe)’ ❖ [a tehén] egyſzeri teje 15 font vólt (1789 Mátyus István C3070, 13) | E gyógyforrás kellemetlen tenta izü, szabad légen hamar feketedő; a bort kevéssé főzi, de némely betegségben nagy gyógyhatásu, csak kár, hogy forrása annyira gyenge (egyszeri kimérés 83 veder), hogy a fürdői idény alatt a vendégek szükségletére sem elégséges (1869 Orbán Balázs CD22) | hosszú utakat egyszeri fűtőanyagkészlettel és lehetőleg nagy sebességgel megtenni (1925 RévaiNagyLex. C5714, 128) | a Komszomol jelenleg 133 lapot és 44 folyóiratot ad ki, amelyeknek egyszeri példányszáma megközelíti a 14 milliót (1958 Népszabadság ápr. 16. C1499, 6) | egyszeri dózissal tesztelt kísérleti alanyok (2004 Természet Világa CD50).

2. (kissé rég) ’egyszerre, azonos időben, ill. ugyanazon alkalommal történő’ ❖ Sallust nem úgy szóll mint a’ mindenek által javalt és csudált Cicero, és még is igen szépen szóll. Ezt a’ nagy igazságot fogja tanítani a’ kettőnek eggyszeri kiadása (1821 Kazinczy Ferenc C2570, 392) | [az olasz terv szerint készülő lakóházak] szigorú szimmetriája szorosabban, vagy mondhatni, elkerülhetlen megkívánja az egész építménynek egyszeri – szisztematikus – felállítását s így tetemesb tőkének kész voltát (1834–1837 Széchenyi István CD1501) | szellemi és anyagi annyira össze vannak egymással szőve, s hogy legcsekélyebb részleteikben egyik a másiknak majd oka, majd eredménye, miszerint e kettőnek egyszeri haladását eszközölni nehéz ugyan, de külön csaknem lehetetlen (1846 Jókai Mór CD18) | a sajátképpi rohanó csapatok az éjjeli homálytól is fedve, rendbe alakultak, és lajtorjákat, s egyéb, a rohanáshoz szükséges eszközöket a vár falai közelébe szereztek, hogy így az általános jelre, mely reggeli 3 órakor a vár körül lévő minden ágyúknak egyszeri elsütése által adatott, a várat mindenfelőlről egyszerre megrohanják (1849 Görgey Artúr CD58) | Micsoda a Kodály pedagógiájának a lényege? A fordulópont, két hang egyszeri megszólalása. Az a gyönyörűség és bölcsesség, amit két külön világtájon egyszerre megszólaló hang harmonikus társulása jelent (1938 Keszi Imre CD10).

3. (kissé rég) ’korábbi, már elmúlt 〈idő〉, ill. egykori, valaha volt 〈személy, dolog, esemény stb.〉’ ❖ Egyſzeri idben mi egy kis Makkot tett, Abból id múlva egy derék Tlgyfa lett (1799 Sokféle C1530, 226) | elevenebben ébred-fel eggyszeri örömeim’ emlékezete (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 387) | De ha nem ábrándozott is Sarolta többé a szép borbélyról, az az egyszeri bál sokszor jutott eszébe (1871 Mikszáth Kálmán CD04) | Lehajolt és egy leszakított borostyánlevelet kezdett morzsolni; hervadt és száradt levelet, melyet az egyszeri kedves fejfájáról tépett le (1937 Márai Sándor 9421009, 7) | Fogadjuk el tehát a jelent úgy, ahogy van és csak a jövőbe nézzünk. És pedig nagyobb reménnyel, mint egyszeri eleink (1941 Illyés Gyula 9274079, 61).

3a. ’〈olyan személyre, állatra, dologra utaló jelzőként, aki v. amely egyszer vmikor (köz)ismertté vált vmely történetből, adomából, de akit nem akar pontosan megnevezni a beszélő〉’ ❖ Vakmeren, de néminémképpen igazán mondá az egyſzeri paraſzt, hogy valameddíg a ſzántó-fldet jól nem miveli s nem trágyázza az ember, mind addíg ſem a jó id, ſem az imádſág, ſem a reményſég nem haſznál (1781 Magyar Hírmondó 7444014, 243) | Az egyszeri két oroszlánról azt regélik, hogy egymást ugy megették, hogy a csata-helyen csak a két fark vala látható, mellyet miután egymást megették, szájokon kivetettek (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Mint az ecceri lány: „Bedagasztok én nénémasszony, úgyis lakodalomba készülök, legalább tiszta lesz a kezem.” (1910 Móricz Zsigmond C5283, 215) | Fű nőtt az egyszeri falu temploma tornyán. Tanakodtak az emberek, mit tegyenek azzal, hogy kárba ne vesszen (1916 Magyar néprajz CD47) | egyik-másik olyan, mint az egyszeri ló, amely megunta a mindennapi nehéz, egyhangú kocsihúzást, és erdőbe szökött, azt hitte, hogy ott jobb élete lesz (1959 Hidas Antal 9249046, 231).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

egyszeri melléknév 1B3
1.
egyszer, egyetlen alkalommal (teljes egészében, maradéktalanul) végbemenő 〈esemény, cselekvés, folyamat〉 v. ennek eredményeként létrejövő (elvont) dolog〉, ill. egy alkalommal (teljes mértékben) megvalósuló v. egyszer létrejövő, megjelenő 〈állapot, érzés, dolog stb.〉
a’ dóſek’ az az egyſzeri vételeknek meg-határozáſában, fontokat, untziákat, lótokat s. a’. t.s a többi hoztam el
(1772 Marikovszky Márton ford.Tissot)
A fellegek terhébe készűlt Kéntüzek egyszeri roppanása!
(1800–1805 Fazekas Mihály)
Ő Felségének egyszeri szava is oly szent, mintha százszor ismételtetnék
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
[Szerdahelyi József] egyszeri hallásra mindent elénekelt
(1881 Teleki Sándor)
nem elégedett meg az egyszeri sikerrel, hanem újra kiállt a síkra
(1892 Mikszáth Kálmán)
[az ölyv] főfő tápláléka mégis csak az egér; a mely csemegéből egyszeri jólakásra kell 20–30 darab is
(1901 Herman Ottó)
Be kell bizonyítani a világnak, hogy a [Rubik-]kocka nem volt véletlen; nemcsak egy ember egyszeri ötlete eredményezte a világsikert
(1983 Népszabadság ápr. 14.)
A hormonok minőségi és mennyiségi hatásai egyszerre is és időben egymástól eltolva is érvényesülnek; így a belső nemi szervek kialakulása egyszeri és végleges, a külsőké viszont változhat
(1996 Természet Világa)
az itt és most egyszeri élményét
(1997 Magyar Hírlap)
1a.
olyan 〈dolog〉, amelyet egyszer(re), egy alkalommal juttat(nak), ad(nak), fizet(nek) vki(nek)
az egyszeri költséggel behozandó rendbeszedések állandósága
(1833 Kossuth Lajos összes munkái)
magunk egy órai fogság ellen a hétszemélyi tábláig appellálhatunk; nemetlen polgártársunk ellenben csak akkor, midőn halálra itéltetett, s a királyi táblához is csak 3 éves fogság s egyszeri 100 bot esetében
(1841 Kossuth Lajos)
egyszeri ajándék helyett a három évenként megismétlendő ajándékküldés
(1911 Ferenczi Zoltán)
Kutyáknál védettség elérése végett az Aujeszky-féle egyszeri védőojtást használják, melyet évente ismételni szükséges
(1930 TolnaiÚjLex.)
a kezelési költség egyszeri 3 százalék
(1997 Figyelő)
Rossz döntés volt véleményem szerint a méltányossági nyugdíj és az egyszeri segély eltörlése
(2004 Országgyűlési Napló)
1b.
az a 〈mennyiség vmiből〉, amelyet egyszer(re) végrehajtott cselekvés, eljárás, tevékenység eredményez, ill. amely egyszerre, egy művelettel ad(agol)ható, tölthető (vmibe)
[a tehén] egyſzeri teje 15 font vólt
(1789 Mátyus István)
E gyógyforrás kellemetlen tenta izü, szabad légen hamar feketedő; a bort kevéssé főzi, de némely betegségben nagy gyógyhatásu, csak kár, hogy forrása annyira gyenge (egyszeri kimérés 83 veder), hogy a fürdői idény alatt a vendégek szükségletére sem elégséges
(1869 Orbán Balázs)
hosszú utakat egyszeri fűtőanyagkészlettel és lehetőleg nagy sebességgel megtenni
(1925 RévaiNagyLex.)
a Komszomol jelenleg 133 lapot és 44 folyóiratot ad ki, amelyeknek egyszeri példányszáma megközelíti a 14 milliót
(1958 Népszabadság ápr. 16.)
egyszeri dózissal tesztelt kísérleti alanyok
(2004 Természet Világa)
2. (kissé rég)
egyszerre, azonos időben, ill. ugyanazon alkalommal történő
Sallust nem úgy szóll mint a’ mindenek által javalt és csudált Cicero, és még is igen szépen szóll. Ezt a’ nagy igazságot fogja tanítani a’ kettőnek eggyszeri kiadása
(1821 Kazinczy Ferenc)
[az olasz terv szerint készülő lakóházak] szigorú szimmetriája szorosabban, vagy mondhatni, elkerülhetlen megkívánja az egész építménynek egyszeri – szisztematikus – felállítását s így tetemesb tőkének kész voltát
(1834–1837 Széchenyi István)
szellemi és anyagi annyira össze vannak egymással szőve, s hogy legcsekélyebb részleteikben egyik a másiknak majd oka, majd eredménye, miszerint e kettőnek egyszeri haladását eszközölni nehéz ugyan, de külön csaknem lehetetlen
(1846 Jókai Mór)
a sajátképpi rohanó csapatok az éjjeli homálytól is fedve, rendbe alakultak, és lajtorjákat, s egyéb, a rohanáshoz szükséges eszközöket a vár falai közelébe szereztek, hogy így az általános jelre, mely reggeli 3 órakor a vár körül lévő minden ágyúknak egyszeri elsütése által adatott, a várat mindenfelőlről egyszerre megrohanják
(1849 Görgey Artúr)
Micsoda a Kodály pedagógiájának a lényege? A fordulópont, két hang egyszeri megszólalása. Az a gyönyörűség és bölcsesség, amit két külön világtájon egyszerre megszólaló hang harmonikus társulása jelent
(1938 Keszi Imre)
3. (kissé rég)
korábbi, már elmúlt 〈idő〉, ill. egykori, valaha volt 〈személy, dolog, esemény stb.〉
Egyſzeri idben mi egy kis Makkot tett, Abból id múlva egy derék Tlgyfa lett
(1799 Sokféle)
elevenebben ébred-fel eggyszeri örömeim’ emlékezete
(1806 Kazinczy Ferenc)
De ha nem ábrándozott is Sarolta többé a szép borbélyról, az az egyszeri bál sokszor jutott eszébe
(1871 Mikszáth Kálmán)
Lehajolt és egy leszakított borostyánlevelet kezdett morzsolni; hervadt és száradt levelet, melyet az egyszeri kedves fejfájáról tépett le
(1937 Márai Sándor)
Fogadjuk el tehát a jelent úgy, ahogy van és csak a jövőbe nézzünk. És pedig nagyobb reménnyel, mint egyszeri eleink
(1941 Illyés Gyula)
3a.
〈olyan személyre, állatra, dologra utaló jelzőként, aki v. amely egyszer vmikor (köz)ismertté vált vmely történetből, adomából, de akit nem akar pontosan megnevezni a beszélő〉
Vakmeren, de néminémképpen igazán mondá az egyſzeri paraſzt, hogy valameddíg a ſzántó-fldet jól nem miveli s nem trágyázza az ember, mind addíg ſem a jó id, ſem az imádſág, ſem a reményſég nem haſznál
(1781 Magyar Hírmondó)
Az egyszeri két oroszlánról azt regélik, hogy egymást ugy megették, hogy a csata-helyen csak a két fark vala látható, mellyet miután egymást megették, szájokon kivetettek
(1848 Kossuth Hírlapja)
Mint az ecceri lány: „Bedagasztok én nénémasszony, úgyis lakodalomba készülök, legalább tiszta lesz a kezem.”
(1910 Móricz Zsigmond)
Fű nőtt az egyszeri falu temploma tornyán. Tanakodtak az emberek, mit tegyenek azzal, hogy kárba ne vesszen
(1916 Magyar néprajz)
egyik-másik olyan, mint az egyszeri ló, amely megunta a mindennapi nehéz, egyhangú kocsihúzást, és erdőbe szökött, azt hitte, hogy ott jobb élete lesz
(1959 Hidas Antal)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások