együttérzés fn 4B

’vki fájdalmának, szenvedésének, es. örömének átélése, vkivel, vmivel való érzelmi azonosulás, összhang, ill. rokonszenv, szimpátia vki, vmi iránt’ ❖ [Isten] úgy alkotta a’ mi Lelkeinket, hogy azok örllyenek a’ mások’ bóldogſágán, ellenben ſzomorkodjanak akkor mikor azoknak állapottyok roſzſzúl vagyon! […] No! láſsátok, ezt hivják éppen, Együtt érzésre való Terméſzeti hajlandóſágnak (1794 Nagy Sámuel¹ ford.–Campe C3293, 82) | köszönöm kedves üdvözletedet, amelyet Minónával küldtél, valamint a jóakaratot és együttérzést, amivel terveimről nyilatkoztál (1846 Teleki Blanka 8470003, 363) | A néppel való ezen együtt érzés és annak észjárásába való belehelyezkedés iratta vele [ti. Dömötör Jánossal] azon czikkeket, melyek „Falusi János levelei” czim alatt [jelentek meg] (1877 Baráth Ferenc¹ C1456, 15) | a szenvedőkkel való együttérzés (1934 Pintér Jenő CD44) | Gerencsér Nándor orvosi tevékenységét mélységes emberi együttérzés jellemezte (1986 Metzl János CD52) | a gyászban együttérzéséről biztosította az elhunyt futballista családját (2002 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

együttérzés főnév 4B
vki fájdalmának, szenvedésének, es. örömének átélése, vkivel, vmivel való érzelmi azonosulás, összhang, ill. rokonszenv, szimpátia vki, vmi iránt
[Isten] úgy alkotta a’ mi Lelkeinket, hogy azok örllyenek a’ mások’ bóldogſágán, ellenben ſzomorkodjanak akkor mikor azoknak állapottyok roſzſzúl vagyon! […] No! láſsátok, ezt hivják éppen, Együtt érzésre való Terméſzeti hajlandóſágnak
(1794 Nagy Sámuel¹ ford.Campe)
köszönöm kedves üdvözletedet, amelyet Minónával küldtél, valamint a jóakaratot és együttérzést, amivel terveimről nyilatkoztál
(1846 Teleki Blanka)
A néppel való ezen együtt érzés és annak észjárásába való belehelyezkedés iratta vele [ti. Dömötör Jánossal] azon czikkeket, melyek „Falusi János levelei” czim alatt [jelentek meg]
(1877 Baráth Ferenc¹)
a szenvedőkkel való együttérzés
(1934 Pintér Jenő)
Gerencsér Nándor orvosi tevékenységét mélységes emberi együttérzés jellemezte
(1986 Metzl János)
a gyászban együttérzéséről biztosította az elhunyt futballista családját
(2002 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások